Diende babyer mindre stressa

Babyer som har fått morsmelk når de er spedbarn har bedre grunnlag for å stakle stress senere i livet viser ny forskning. Hele 9000 barn var med i undersøkelsen, og resultatene vekker oppsikt.

Publisert Oppdatert
Undersøkelsen skulle kartlegge sykdommer og helsetilstanden hos 9000 barn. De ble sjekket ved fødselen, ved 5-årsalderen og ved 10-årsalderen. Kartleggingen foregikk ved at lærere, foreldre og helsepersonell ble intervjuet om barnas tilstand.

Når barna hadde fylt 10 år ble foreldrene og lærerne spurt om hvor bekymrede og stressede barna var. Eventuelle samlivsbrudd og skilsmisser i nær familie ble også kartlagt.

Ikke overraskende var barna som hadde opplevd at foreldrene skilte seg mer stresset og urolige enn barna som ikke hadde opplevd et samlivsbrudd. Mer overraskende var det at barna som hadde blitt ammet var roligere enn barna som hadde fått morsmelkerstatning.

Til og med når forskerne gikk barnas helse i sømmene, og luket vekk eventuelle andre årsaker til stressnivået hold resultatene stand. "Morsmelkbarna" var rett og slett roligere enn flaskebarna.

Forskerne understreker at det ikke er selve morsmelken som trolig er årsaken, men det at mødre som ammer får et spesielt bånd til barnet sitt. De legger også til at det er mulig å oppnå dette båndet selv om barnet får erstatning, men at man må være mer oppmerksom på å gi barnet fysisk nærkontakt de første dagene etter fødselen.

Kilde: healthday.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning