De mest stressende jobbene

Stress er på dagsordenen i dansk arbeidsliv for tiden, og ny dansk forskning har kartlagt hvilke ti yrker som er mest stressende.

Publisert Oppdatert
I en ny undersøkelse har Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø kartlagt hvor stressende ulike yrker er, skriver Ukeavisens Ledelse.

Blant de største stressfaktorene er stort arbeidspress, høyt tempo, varierende arbeidstider og lav innflytelse. Men også jobber som har med mennesker å kommer høyt opp i stressundersøkelsen.

Forsker Tage Søndergaard Kristensen påpeker overfor nettstedet at der hvor det er mennesker, er det også muligheter for konflikter, og dette fører til stress.

Derfor føler ofte pleiepersonal, lærere og pedagoger seg stresset.

Dette er ifølge forskerne de ti mest - og minst - stressende yrkene:

De mest stressende yrkene

1. Tapperipakkere
2. Fysio- og ergoterapeuter
3. Pleiepersonal
4. Legesekretærer
5. Ufaglærte elektronikkmedarbeidere
6. Folkeskolelærere
7. Bokholdere og revisorer
8. Pedagoger
9. Omsorgsmedhjelpere
10. Leger og tannleger

De minst stressende yrkene

1. Offentlig ansatte sjefer
2. Lagerekspeditører
3. Elektrikere
4. Lager- og havnemedarbeidere
5. Pedagogmedhjelpere
6. Dagpleiere
7. Mekanikere
8. Nærings- og nytelsesmiddelmedarbeidere
9. Sykepleiere
10. Tømrere og snekkere

Les mer om helse på Helseinfonett.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning