Abort: en rett, men likevel ikke lett?

Har du opplevd å bli ufrivillig gravid? SINTEF helse er i gang med å kartlegge kvinners opplevelse av støtteapparatet rundt en slik opplevelse. Har du lyst til å hjelpe dem?

Publisert Oppdatert
Abort er et privat valg og en rettighet alle jenter og kvinner har. Det betyr ikke at det alltid er et lett valg å ta. Det kan være mange spørsmål man trenger svar på. Hvordan foregår en abort? Må jeg ligge på sykehus? Trenger foreldrene mine å vite noe? Hvilken rett har jeg på økonomisk støtte hvis jeg velger å gjennomføre svangerskapet?

Den som ikke er sikker på hva hun skal gjøre, har rett til å få snakke med noen om dette. Hun kan oppsøke Helsestasjon for ungdom, legen, en sykepleier eller jordmor i kommunehelsetjenesten, helsesøster på skolen, Amathea, Klinikk for seksuell opplysning og sikkert enda flere.

SINTEF Helse prøver nå å finne ut av hva jenter og kvinner mener om tilbudet de får om samtaler og hjelp når man er blitt gravid uten at det var helt planlagt. Hvis du har vært i en slik situasjon og oppsøkt denne type hjelp, ville det være til stor nytte for SINTEF om du vil dele dine gode eller dårlige erfaringer. Klikk på linken under, så vil du finne et spørreskjema. Du vil være helt anonym og ingen kan spore svarene tilbake til deg.

www.sintef.no/valg

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning