ENØK - kjedelig og unødvendig?

Fått høy strømregning igjen? Det enkleste er å bytte strømleverandør, men det mest lønnsomme er å se på bostedet med Enøk-blikk.

Publisert Oppdatert
Energiforbruket i verde øker med hele 5 %, hvert eneste år. Når vi vet at om lag 75 % av verdens energiforbruk dekkes av fossile brensler som ikke er fornybare, sier det seg selv at lageret er i ferd med å bli spist opp. I Norge har vi vannkraft, som står for 99 % av vår totale energiproduksjon. Selv om vannkraft er fornybar må vi ikke glemme at utbygging av vannkraftverk også har miljømessige konsekvenser, siden vi må gjøre inngrep i naturen. Den høye strømregningen har altså ikke bare noe å si for din private økonomi, men også for verdensmiljøet.Nordmenn på energitoppen

Selv om vi i Norge har god tilgang på vannkraft opplever vi at strømprisene stiger. Årsaken er at vi forbruker vanvittige mengder, vi er faktisk det landet i verden med høyeste elektrisitetsforbruk, regnet per innbygger. Man kan kanskje forklare det med at vi bor i et kaldt land, så vi bruker en stor andel strøm til oppvarming. Når det gjelder strøm brukt til elektrisk belysning, da har vi ingen unnskyldninger. Vi bruker faktisk 2,5 ganger mer strøm til elektrisk lys enn Sverige og Danmark! Hvis vi skal holde tritt med økningen i det innenlandske el-forbruket måtte vi ha bygd to nye vindmøller, hver eneste dag!

Hva er alternativene?

Siden mye av økningen skyldes økt utbygging av det offentlige tjenestetilbudet som flere skoler, barnehager, sykehus og aldershjem, er det på hjemmebane vi har størst mulighet til å begrense energiforbruket. Eller rettere sagt; Å bruke energien mer effektivt.

ENØK

ENØK betyr kort og godt å redusere energiforbruket uten å senke kravet til komfort. Poenget er altså ikke å bruke så lite som mulig, men så økonomisk som mulig, derav navnet energiøkonomisering, eller energieffektivisering. Det dreier seg ikke om å sitte i mørket og fryse, men rett og slett at du skal slutte å kaste vekk 20-30 % av energien du betaler for. Og det kan vel ikke være så ille?

Hva kan man gjøre selv?

Det finnes mange måter å bruke energien mer effektivt på. Noen av grepene er dyre og tidkrevende, mens andre er gratis og enkle å sette i gang med.

De enkle grepene:

Stormluft!

Ikke la dører og vinduer stå på gløtt for å lufte ut, da blir også gulv, vegger og inventar kalde, og det tar lengre tid å varme opp rommet igjen. Åpne heller dører og vinduer på fullt gap i noen minutter, da får du skiftet ut all luften uten at selve rommet blir nedkjølt.

Senk temperaturen og slå av lyset

Senk temperaturen et par grader, og gjerne mer på nettene. De anbefalte innetemperaturene er som følger:

Oppholdsrom: 20-22 C
Kjøkken: 20 C
Gang/entré: 18 C
Soverom: 15 C
Bad: 22-22 C

En vanlig 60 W lyspære bruker strøm for over 250 kroner i året om den står på hele tiden. Å skru av lyset hver gang du går ut av et rom er enkelt å venne seg til, og du sparer strømkroner hele døgnet gjennom! For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.

Tett luftlekkasjer

Hvis det er luftlekkasjer rundt dører og vinduer vil du måtte bruke mer elektrisitet for å varme opp boligen.

For å unngå trekk, bør du sjekke på følgende steder:


  • Overgangen mellom gulv og vegg

  • Overgangen mellom innertak og vegg

  • Mellom vindusrammen og karmen den står i

  • Mellom dørblad og karm

  • Mellom vindus-/dørkarm og veggen

  • Loftsluken

  • Kjøkkenventilator/blafrespjeld

  • Rør- og ledningsgjennomføringerTett lekkasjene, og du sparer strøm. Husk imidlertid på at hvis du tetter lekkasjene er du avhengig av god ventilasjon for øvrig, ellers kan inneklimaet gå utover helsen.

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning