Drømmen om egen virksomhet

Det er en rekke forhold du må ta stilling til hvis du vurderer å starte egen virksomhet.

Publisert Oppdatert
Nettopp det kan være avgjørende for om dine gründergjerninger blir en suksess eller et privatøkonomisk mareritt.

Det er meningsløst å sette seg nøye inn i skatte- og avgiftsregler hvis du har en dårlig forretningside som aldri vil generere skattepliktig overskudd. Likeledes er det ikke nok med en god markedsstrategi dersom du ikke har sørget for nok penger til å finansiere satsningen.

Sjekk ideen din - har den økonomisk potensial?

Det første du må gjøre er å sjekke markedet. Vurder om det faktisk er mulig å leve av virksomheten du ønsker å starte. Du skal selvfølgelig ha stor tro å egne evner til å få det til, men det er farlig å overvurdere egne ideer.

Test ideen din på andre - bruk venner, kjente og øvrig nettverk. Personer med aktuell bransjeerfaring er spesielt nyttige.

MEN, sil ut kritiske tilbakemeldinger som kun er myntet på å "trykke deg ned" - husk at janteloven fremdeles står sterkt her i landet

Budsjett

Type virksomhet er avgjørende for hvor mye penger du trenger i oppstarten. Skal du starte butikk kreves det penger til oppussing av lokaler, innkjøp av varer og mye mer.

Ønsker du å starte opp coching-virksomhet fra hjemmekontor trenger du langt mindre midler enn hvis du starter tekstilproduksjon.

Lag et realistisk budsjett, og en likviditetsprognose som viser hvor mye penger som trengs det første året. Ta høyde for at det meste tar både lengre tid og blir dyrere enn planlagt.

Finansiering

De fleste må starte med egne midler.

Skal du låne, krever banken vanligvis at du stiller personlig garanti/sikkerhet.

I oppstarten kan også leverandører kreve personlig garanti for varer/tjenester som ikke betales kontant.

Offentlig støtte?

I noen bransjer og områder er det en viss mulighet for å få offentlig støtte. Sjekk med Innovasjon Norge og lokale myndigheter.

Skal du starte virksomhet som innebærer FOU bør du ta en titt på SkatteFUNN ordningen.

Er du (og dine) klare for utfordringen?

Entrepenørskap er krevende - hardt arbeid og økonomiske utfordringer. Sørg for at du er klar for oppgaven. Har du familie, må du være sikker på at du har dens støtte.

Relaterte artikler:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning