Derfor blir annonsene merket bedre

Klikk.no endrer merkingen av annonser, etter fellelse i PFU.

ENDRET: Slik blir den endrede annonsen som er bedre merket i tråd med PFU sine retningslinjer.
ENDRET: Slik blir den endrede annonsen som er bedre merket i tråd med PFU sine retningslinjer.
Publisert Oppdatert

PFU har behandlet en klage på klikk.no.

Klagen gjaldt en tekstannonse som var plassert mellom byline og brødtekst. Det firmaet som artikkelens intervjuobjekt jobbet for hadde også kjøpt seg annonseplass hos Google. I tillegg ble vi klagt inn for at annonsen har en slik utforming at lesere ikke umiddelbart oppfattet den som kommersiell.

Derfor ble klikk.no dømt i PFU

Praksisen vår ble godkjent, men merkingen må endres.

I dag ble klikk.no felt for brudd på god presseskikk i PFU. Fellelsen er viktig av flere grunner. Vi ble felt for å ha merket en av de mange annonsene på klikk.no for dårlig. PFU mener det er kombinasjonen av plasseringen og merkingen som er for dårlig. Det er tekstannonsen etter ingressen det er snakk om. PFU sier det er ok å ha annonse der, og ok å ha tekstannonser. Men når den ligger der den gjør må den merkes litt bedre.

Våre designere jobber med å forbedre dette på en slik måte at effekten ikke blir ødelagt. Det er viktig at vi opprettholder det klare skillet mellom redaksjonell tekst og annonser.

Annonsen vi ble felt for er tydelig merket med "ANNONSER FRA GOOGLE". Dette var ikke nok, den skal også skilles bedre fra den redaksjonelle teksten. Dommen er til å leve med for oss. Det er i vår interesse at leserne ikke blander sammen. Redaksjonsklubben har også tidligere stilt spørsmål med om denne annonsen var godt nok merket. Da testet vi ut flere andre varianter, uten å klare å finne på noe bedre. Nå anstrenger vi oss litt mer for å få til dette.

Det er heller ikke nedlagt forbud mot kontekstuelle annonser, altså annonser som er booket opp mot innholdet i artikkelen. Alle annonser på klikk.no er kontekstuelle. Alle våre selgere booker annonser på tema, seksjon eller søkeord. Dette får lov til å fortsette. PFU var så tydelige på dette at de skrev det inn i sin fellelse. Det viktigste prinsippet for oss et at teksten kommer først, så kommer annonsene. Vi driver ikke med kobling. Det skal ikke være slik at en annonsør kan bestille artikler om et spesielt tema. Men om vi har mange artikler om et tema, kan vi selge på dette.

Klikk.no viser også annonser fra annonsenettverk, enten det er Webtraffic eller Google AdSense. Når vi viser nettverksannonser, får ulike brukere forskjellige annonser. Vi kan blokkere for enkeltannonser, men ikke for kombinasjoner av artikler og annonser.

Det blir viktig å fortsette å utvikle effektive annonseformater uten å tråkke over grensene. Med dagens fellelse fra PFU har vi fått litt tydeligere regler å følge. Det er bra for oss og bra for bransjen. Det er viktig at både utviklere, selgere og redaksjonen jobber sammen for å nå målene våre. Det blir lettere når vi vet hvilke regler vi skal følge.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Norsk Presseforbunds generalsekretær bruker sin vedtektsfestede initiativrett til å innklage Klikk.no for ikke å ha overholdt Vær Varsom-plakatens krav om å skille mellom kommersielt innhold og journalistikk. Klageren viser til to påklagede artikler som inneholder såkalte kontekstuelle annonser. Disse er plassert og utformet slik at de til forveksling er lik den redaksjonelle teksten. Men det er først og fremst annonsenes plassering, mellom ingress og brødtekt, det reageres mot. Klageren inviterer også utvalget til å drøfte kontekstuelle annonser på prinsipielt grunnlag

Klikk.no avviser klagen. Det anføres at alle annonser på Klikk.no selges opp mot innholdet, og at mange av annonsene ligger i det Klikk.no kaller lesebanen. Redaksjonen mener imidlertid leseren, på grunn av tydelig merking, vil forstå hva som er annonser og hva som er redaksjonelt materiale. Det anføres også at redaksjonen ikke på forhånd er kjent med hvilken annonse Google har plassert i tilknytning til den redaksjonelle teksten. Klikk.no anfører videre at om PFU setter ned et forbud mot kontekstuelle annonser, vil det få dramatiske konsekvenser for Klikk.no og resten av den digitale mediebransjen.

Pressens Faglige Utvalg er naturligvis klar over at nye publiseringsplattformer gir nye kommersielle muligheter, men må samtidig anføre at Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten også er bolverk mot aktiviteter som svekker medienes redaksjonelle troverdighet. I det foreliggende tilfellet registreres det at Klikk.no advarer mot et forbud mot kontekstuelle annonser. Utvalget legger ikke ned noe slikt forbud.

Tekstreklamereglene må imidlertid forstås som en allmenn regulering, og normene for skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold gjelder like fullt for digitale som for analoge medier. I det foreliggende tilfellet dreier det seg om annonser som genereres automatisk via en ekstern leverandør (Google), utløst av kjøpte ord. I et av de to påklagede tilfellene er det sammenfall mellom annonsør og en kilde i artikkelen. Utvalget aksepterer at dagens teknologiske muligheter medfører at sammenhengen mellom annonser og redaksjonelt innhold kan virke påfallende og finner det godgjort at det i det påklagede tilfellet var tilfeldig at annonsen ble publisert i en positiv omtale med annonsøren som kilde.

Det Klikk.no og andre digitale medier imidlertid kan styre, er plasseringen og formateringen av kontekstuelle annonser. Utvalget mener kombinasjonen av de to påklagede annonsenes utforming og plassering, gjør at de ikke skiller seg tilstrekkelig fra den redaksjonelle teksten. Dette blir særlig viktig nettopp når annonsene er kontekstuelle, altså publisert på grunnlag av kjøpte ord i teksten. Utvalget er sikker på at Klikk.no er i stand til å løse dette på en presseetisk akseptabel måte.

Det vises til Tekstreklameplaktens punkt 5, der det blant annet heter: «Ta ikke inn annonser og annet kommersielt materiale i - eller ved - journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes.» Videre vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, som på samme måte maner redaksjoner til å avvise alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold.

Klikk.no har brutt god presseskikk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning