Ikke gå i utenlandsfella

Å gifte seg i utlandet kan by på problemer. Slik unngår dere dem!

Publisert Oppdatert
Å gifte seg i utlandet blir stadig mer populært, men det gjelder å holde tungen rett i munnen når man planlegger.

Her er tipsene:

Selve vigselen


Det er tre muligheter for vigsel i utlandet:

1. Ved noen norske utenriksstasjoner (ambassader). 2. Hos norsk sjømannsprest. 3. For utenlandsk myndighet.

1. Vigsel ved norsk utenriksstasjon

Det er stor pågang på flere av utenriksstasjonene, og det anbefales derfor å være ute i god tid, og at man tar kontakt med utenriksstasjonen for å få utfyllende informasjon og å avtale tidspunkt. Ved noen stasjoner må det avtales tid mange måneder i forveien, og en del av stasjonene tilbyr vigsel kun på enkelte dager.

Vigsel foretas i henhold til norske lover og regler, og bare på enkelte utenriksstasjoner som er særlig bemyndiget av Utenriksdepartementet til å foreta vigsel. I tillegg må vertslandets myndigheter godkjenne slik bemyndigelse, og vigselen må få rettslig gyldighet i det aktuelle vertslandet.

Som i Norge må dere ha gyldig prøvingsattest, og dere må også ha gyldig opphold i landet der vigsel skal finne sted. Dere må også ha minst to vitner som signerer vigselsdokumentene til stede under vielsen. Utenriksstasjonen kan være behjelpelig med dette, men det er viktig at dere informerer om at dere ønsker dette i god tid. Det er ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon.

De forskjellige landene med norske utenriksstasjoner har ulike krav for å tillate vigsel. Du finner mer informasjon om hvilke utenriksstasjoner som tilbyr vigsel, og hvilke krav som stilles, her. Kontakt gjerne utenriksstasjonen for å avklare eventuelle uklarheter og spørsmål.

2. Hos norsk sjømannsprest.

Ønsker dere en kirkelig vielse i utlandet kan dere kontakte Sjømannskirken. Dere trenger ikke å være medlem i den norske statskirken, men minst en av dere må være norsk statsborger, og ingen av dere kan være statsborger i det landet som vielsen ønskes utført.

Gebyret for vielsen er NOK 4500,-. Dersom det brukes kirkemusiker/organist kommer dette i tillegg på NOK 675,-. I tillegg kommer også eventuelle reise- og oppholdsutgifter for presten (dersom handlingen medfører reise).

Sjømannskirken har bare vigselsrett på noen av sjømannskirkene. Liste over alle kirker som tilbyr vielse finner du her. Utover dette bistår Sjømannskirken med kirkelig velsignelse for borgerlig inngåtte ekteskap. Også for Sjømannskirken gjelder det å være ute i god tid, hvor lang tid i forveien dere bør være avhenger av populariteten til sjømannskirkene. Spania og København er mest populære.

3. For utenlandsk myndighet.

Dersom du skal gifte deg for utenlandsk myndighet, må du selv undersøke med myndighetene i det landet du skal gifte deg angående hvilken dokumentasjon som må leveres. Ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisk anerkjent av norske myndigheter. De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet. Dersom folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, for eksempel at en av partene er under 18 år, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret. Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigsel er planlagt.

Du kan søke om å få en ekteskapsattest/prøvingsattest fra skattekontoret ved å innlevere Erklæring fra brudefolkene og Forlovererklæring. For de som har vært gift før må også Erklæring om skifte innleveres. Hvis det er mindre enn to år siden siste ekteskap eller partnerskap ble oppløst, kreves erklæring fra tidligere ektefelle/partner eller arvinger. I noen tilfeller, for eksempel der en av partene er utenlansk statsborger, kreves ytterligere dokumentasjon. Se rettledning på "Erklæring fra brudefolkene".

Attesten kan utstedes på følgende språk: Norsk, engelsk, tysk, spansk fransk og italiensk. Gi beskjed hvilket språk du ønsker attesten på.

Valuta


Å gifte seg i utlandet betyr at bryllupsbudsjettet kan påvirkes av valutasvingninger. Sjekk derfor historiske valutakurser, slik at dere er mest mulig forberedt på hvor mye prisene kan svinge fra dere booker til dere betaler.

Bestilling av fotograf, catering og frisør


Gifter man seg i Norge er det vanlig å be om både referanser og eventuelt smaksprøver/prøvetime før man booker cateringleverandør, fotograf eller frisør. I utlandet er ikke dette like enkelt, men be alltid om referanser og sett dere inn i alle betingelser før dere bekrefter kontrakten. Skal dere gifte dere på et hotell i utlandet kan de ofte være behjelpelige, og de bidrar også som regel til å løse eventuelle konflikter som måtte dukke opp.

Moms


Får dere gaver i en utenlandsbryllup må dere i utgangspunktet regne med å betale avgifter når gavene innføres til Norge. Dette gjelder selv om gavene er innkjøpt i Norge, og dermed allerede er avgiftsbelagt.

- Par bosatt i Norge som holder sitt bryllup i utlandet vil komme under de samme bestemmelsene som andre reisende når de reiser tilbake til Norge. Hvis gavene de nygifte bringer med seg til Norge har verdi over verdigrensene, skal det betales avgifter ved innførsel til Norge. Det er med andre ord ingen spesielle unntak fra regelverket om fortolling av varer for par bosatt i Norge som ønsker å holde bryllupet sitt i utlandet, forteller Tollregion Øst-Norge til Kvinneguiden.no

Den beste løsningen vil kanskje være å be giverne ta med et kort med bilde av gaven de ønsker å gi - men at gaven venter på brudeparet hjemme i Norge. Alternativt kan dere alliere dere med venner og familie, som kan bringe noen av gavene tilbake til Norge for dere. Hvis gjestene har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan de ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Hvis de har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan de, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt.

Det er imidlertid fritak for avgifter på gave gitt i bryllup i utlandet, dersom en av ektefellene flytter til Norge i forbindelse med bryllupet. Ut over at den ene av ektefellene flytter hit til landet i forbindelse med ekteskapet, er vilkårene for tollfritak at den som har gitt gaven må være bosatt i utlandet og at gaven blir innført innen seks måneder etter bryllupet. Verdien av gaven skal ikke overskride 1000 kroner. Se tollforskriften § 5-1 - 24 for mer informasjon.

Kilder: Norge.no, Utenriksdepartementet, Regjeringen.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning