ANGREPILLEN

Vanlige spørsmål om angrepillen

Dette er spørsmålene vi stiller oftest.

SPØRSMÅL: Når bør jeg egentlig ta angrepillen? Og hvordan virker den?
SPØRSMÅL: Når bør jeg egentlig ta angrepillen? Og hvordan virker den? Foto: FOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Heldigvis er det ikke ofte at vi trenger å ta en angrepille. Men derfor er det kanskje noen spørsmål som dukker opp, hvis uhellet skulle være ute. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om angrepillen NorLevo.

Hvordan bruker man angrepillen?

Behandlingen består av 1 tablett med 1,5 mikrogram levonorgestrel. Tabletten skal tas så raskt som mulig, helst innen 12 timer og ikke senere enn 72 timer (3 døgn), etter ubeskyttet samleie.

Hvordan beskytter angrepillen mot uønsket graviditet?

Pillen inneholder et hormon, levonorgestrel, som minsker sjansene for graviditet. Den viktigste virkningen er at den antas å hemme eggløsningen og dermed forhindre befruktning

Hvordan vet jeg at angrepillen har virket?

For å være helt sikker på at du ikke er blitt gravid, bør du ta en graviditetstest etter 3-4 uker. Det er spesielt viktig å ta en slik test dersom menstruasjonsblødningen er unormal eller kommer mer enn 5 dager forsinket.

Har apotekspersonalet taushetsplikt?

Ja, apotekspersonalet har alltid taushetsplikt.

Kan jeg kjøpe angrepillen uten resept?

Ja, NorLevo er reseptfritt og kan kjøpes på apoteket og i noen kiosker, dagligvare og bensinstasjoner..

Gir NorLevo noen bivirkninger?

Som alle legemidler kan NorLevo ha bivirkninger. En del kvinner er urolige for bivirkninger av hormoner. Det er ikke vist at NorLevo forårsaker eksempelvis sterilitet, brystkreft eller blodpropp.

Følgende bivirkninger er observert: Kvalme og brekninger, svimmelhet, tretthet, hodepine, buksmerter, brystspenninger, forsinket menstruasjon og blødninger.

Kan man få en ekstra blødning etter at man har tatt angrepillen?

Vanligvis får man ingen ekstra blødning, men det kan forekomme. En del kvinner får sin neste menstruasjonsblødning noen dager før eller etter forventet tidspunkt. Dersom man bruker angrepillen flere ganger i løpet av samme menstruasjonssyklus, er risikoen for blødningsforstyrrelser stor.

Hvordan bruker jeg p-piller etter at jeg har tatt angrepillen?

Hvis du bruker p-piller som prevensjonsmiddel, skal du fortsette å ta p-pillene som vanlig. P-pillenes beskyttelseseffekt er antagelig noe redusert etter et avbrudd. Vi anbefaler derfor å bruke kondom i tillegg frem til neste menstruasjon. Kvinner som for eksempel bruker minipiller har ofte uregelmessige blødninger. Bruker du minipiller bør du ta en graviditetstest 3-4 uker etter at du har tatt NorLevo for å utelukke graviditet.

Hva skjer om jeg tar mange tabletter?

Angrepillen har ikke bedre effekt om du tar flere tabletter. Om du skulle komme til å ta for mange tabletter kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00). Alvorlig effekt etter overdosering er ikke rapportert.

Kan jeg kjøre bil etter å ha tatt angrepillen?

Ja, NorLevo påvirker ikke evnen til å kjøre bil.

Hvem kan ta angrepillen?

Alle kvinner fra pubertet til klimakteriet (overgangsalderen).

Kan jeg ta angrepillen sammen med andre legemidler?

Samtidig bruk av følgende legemidler kan redusere effekten av NorLevo: Visse midler mot tuberkulose (rifabutin og rifampicin), visse midler mot HIV-infeksjon (ritonavir), visse soppmidler (griseofulvin), visse epilepsimedisiner (fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin) og Hypericum perforatum (Johannesurt).

Hva gjør jeg om jeg kaster opp etter at jeg har tatt angrepillen?

Det er uvanlig at kvinner kaster opp av NorLevo. Dersom dette skjer innen tre timer etter inntak av tabletten, anbefales det at en ny tablett tas med én gang for å oppnå effekt. Dette innebærer at du må gå til anskaffelse av en ny pakke for å få fullført behandlingen.

Kan jeg amme etter å ha tatt angrepillen?

Hvis du har tatt angrepillen skal du vente i 8 timer før du ammer.

Hvor ofte kan jeg ta angrepillen?

NorLevo er en nødløsning, og skal ikke erstatte andre prevensjonsmidler. Bruk av NorLevo flere ganger i samme menstruasjonssyklus anbefales ikke, på grunn av risiko for forstyrrelser i menstruasjonssyklusen. For regelmessig bruk finnes det mer effektive prevensjonsmidler. Rådfør deg med helsesøster eller lege for ytterligere informasjon.

Hva hvis jeg allerede er gravid når jeg tar NorLevo?

NorLevo har ingen effekt om man allerede er blitt gravid. Skulle man likevel komme til å ta NorLevo er det ikke påvist noen fare for fosteret.

Er NorLevo en abortpille?

Nei. Angrepillen kan ikke avbryte et påbegynt svangerskap og kan dermed ikke forårsake en abort. I kliniske studier har man heller ikke sett noen økt risiko for fosterskader ved bruk av 1,5 mg levonorgestrel.

Hvis du ikke finner svaret på ditt spørsmål, kan du kontakte NorLevo på 800 800 30.

NorLevo® er et reseptfritt legemiddel. Inneholder 1,5 mg. levonorgestrel. Skal ikke brukes regelmessig. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Id.nummer O121415-1

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning