EMLA

Nå blir det enklere å gi blod

Når du først er kommet i gang, er det lett å gi blod. Flere kan komme over den første bøygen ved å bruke Emla som lokalbedøvelse.

Lokalbedøvelse med Emla kan være utslagsgivende for at flere kommer over bøygen og våger seg på blodgivning. Etter de første gangene blir blodgivning ofte en lett overkommelig vanesak.
Lokalbedøvelse med Emla kan være utslagsgivende for at flere kommer over bøygen og våger seg på blodgivning. Etter de første gangene blir blodgivning ofte en lett overkommelig vanesak. Foto: FOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

I Norge har vi i rundt 100 000 registrerte blodgivere. Fagmiljøet ønsker seg imidlertid rundt 20 000 nye givere til blodgiverbasen. I tillegg er det behov for givere som kan erstatte de som faller fra av forskjellige årsaker.

God behandling

Å gi blod er å møte helsevesenet på første klasse. Du blir tatt vel i mot, får spørsmål om helsetilstanden din og hyggelig og personlig oppfølging den lille timen et besøk hos blodbanken varer.

Mange flere kan gi blod. Noen har forsøkt, men opplevd det som ubehagelig. Andre har ikke prøvd fordi de har dårlige opplevelser med blodprøver og sprøytestikk.

Emla reduserer ubehag

Blodgivning kan være ubehagelig. Veneflonen som brukes til tappingen er av real størrelse og kan virke avskrekkende inntil blodgiveren blir vant med det.

Hos blodbanker er det mulig å få Emla-plaster med hjem. Blodgiveren kan få plasteret før første blodgivning og senere med til neste gang.

Emla virker lokalbedøvende i huden. Det settes på én time før blodgivning, og virker deretter i ca. to timer.

Det lille som trengs

Bedøvelsen kan være akkurat det lille som trengs for å komme over bøygen og i gang med å gi blod. Med Emla kan blodgiveren oppleve besøket hos blodbanken som enklere. Noen faller av etter én blodtapping. Frafallet kan bli bli lavere når ubehaget reduseres.

Det er naturligvis mulig å bruke Emla så lenge man er blodgiver. Ettersom Emla er reseptfritt på apoteket, kan blodgivere også kjøpe det lokalbedøvende middelet selv i forkant av et besøk i blodbanken.

Fri fra jobben?

Selve tappingen tar 5-10 minutter. Blodgiverne gir 450 ml hver gang. I tillegg tas ofte blodprøver for å måle blodverdier. Avvikende blodverdier blir vurdert av lege som er tilknyttet blodsenteret. På denne måten får blodgivere regelmessig også en ekstra, liten helsesjekk.

Mange arbeidsgivere gir medarbeidere fri for å gi blod. Liker du ikke å se blodet, så går det fint an å se en annen vei. Med hjem fra blodsenteret får du som regel en liten gave som kompensasjon for eventuelle reisekostnader.

Bli blodgiver: Se www.giblod.no

Emla (lidokain/prilokain) brukes som et lokalbedøvende middel på huden, før f.eks. nålestikk og mindre hudoperasjoner. Emla finnes både som plaster og krem.

Plastret settes på huden minimum 1 time før sprøytestikk eller prøvetaking. Den smertestillende effekten varer i minimum 2 timer etter at plasteret er fjernet. Bør kun brukes på intakt hud, og med forsiktighet ved atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye.

AstraZeneca AS Innspurten 15, Postboks 6050, Etterstad, 0601 OSLO Tlf 21 00 64 00 Faks 21 00 64 01 www.astrazeneca.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning