info:

Privatliv/personopplysninger

Publisert Oppdatert

Om Cookies
På Julia.no benyttes cookies til brukerverifisering (gjennkjenne en bruker) og besøksstatistikk. Vi benytter ikke cookies til kommersielle formål. Les mer under.

Eieropplysninger
Denne websiden eies og administreres av:

Egmont Serieforlaget AS
P O Box 284 Skøyen
0213 Oslo
Norway
Besøksadresse/Visting address:
Fridtjof Nansens vei 14
0369 Oslo
Tlf: +47 24 05 13 00
Mail: [email protected]

Cookies
Denne websiden bruker cookies i henhold til nedenstående formål. En cookie er en liten tekstfil, som lagres i din nettleser for å kunne gjenkjenne din datamaskin ved tilbakevendende besøk. Det er ingen personlige opplysninger lagret i våre cookies og de kan ikke inneholde virus.

Så lenge oppbevares cookie
Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

Slik sletter du cookies
Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Slik unngår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du blokkere dem. Se veiledning her:http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hva cookies brukes til på vår webside
Cookies brukes til å føre statistikk over antall brukere, samt opplysninger om geografi og nettlesertype for løpende å kunne tilpasse innholdet. I tillegg brukes cookies til å registrere om brukeren er logget inn i vårt webadministrasjonssystem. Tredjepartsredskaper, som f.eks. Facebook, kan selv velge å aktivere cookies i brukerens nettleser.

Google Analytics (trafikkmåling)
Websiden bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på websiden.
Du kan fjerne cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bruk av personopplysninger
Personopplysninger gis aldri til tredjepart (annen nettside eller firma), med mindre du selv gir samtykke til dette, og vi samler aldri inn personopplysninger, uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse hvor det hentes opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-post, kjønn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner.

Personopplysninger brukes til å gjennomføre det kjøp eller den service, som opplysningene er hentet i forbindelse med. Opplysningene brukes til å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av websiden. Denne bruk kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og reklamer, som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personopplysninger
Hvis du ønsker tilgang til de opplysninger, som er registrert om deg hos Egmont, kan du sende en henvendelse til Juliaweb@egmont.no eller telefon +47 24 05 13 00. Er det registrert feil data, eller du har andre innsigelser, kan du sende en henvendelse til samme sted. Du har mulighet til å få innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Personvernloven.

Beskyttelse av personopplysninger
Ifølge personvernloven skal dine personlige opplysninger oppbevares trygt og sikkert. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og med stadig hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter det formål de ble hentet inn til avsluttes. Personopplysninger lagres maksimalt i 12 måneder etter bruk.

Den raske utviklingen av internett betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre hærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. I tilfeller av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på vår webside.

I det omfang det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge personvernloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan henføres til deg. Såfremt det viser seg at de opplysninger eller data som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet til å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage sendes til Datatilsynet, jf. personvernlovens § 58, stk. 1.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen