musikk:

Make A Wave

Demi Lovato og Joe Jonas synger en sang som handler om gode gjerninger.

Publisert Oppdatert

Er ikke dette en fin sang? Den handler om at en liten handling, kan føre til noe stort. "En enkel god handling, kan bevege et helt hav". "Kast en småstein i havet, og lag en bølge."

Det er mye sant i dette, se bare hvilket folkehav som møtte opp til minnemarkeringen for ofrene på Utøya og i Oslo, over hele landet! På grunn av at hver og en av disse personene bestemte seg for å møte opp, ble det et folkehav Norge aldri har sett maken til.

Sangen "Make A Wave" tar utgangspunkt i ordtaket om at et vingeslag fra en sommerfugl, kan starte en storm på andre siden av verden.

src="upload/modules/articles/articles/image/large/554444634475364359045631.jpg" alt="" />

Her er teksten:

They say the beat of a butterflies wings,
Can set off a storm the world away
What if they're right and the smallest of things
Can power the strongest hurricane?
What if it all begins inside?
We hold the key that turns the tide

[Vers]
Just a pebble in the water (ohh)
Can set the sea in motion (ohh)
A simple act of kindness (ohh)
Can stir the widest ocean
If we show a little love
Heaven knows what we could change (oh yeah)
So throw a pebble in the water (oh yeah)
And make a wave, make a wave
Make a wave, make a wave

The single joys that you take and send
And reach out your hand to someone in need (help somebody)
Don't fool yourself and say you can't
You never know what can grow from just one seed (yeah)

So come with me and seize the day
This world may never be the same

[Vers]
Just a pebble in the water,
(Just a pebble in the water)
Can set the sea in motion,
(Can set the sea in motion)
A simple act of kindness (ohh)
Can stir the widest ocean
(Stir the widest ocean)
If we show a little love,
(If we show a little love)
Heaven knows that we could change,
(Heaven knows that we can change)
So throw a pebble in the water,
(So throw a pebble in the water)
Make a wave, make a wave
(Make a wave, make a wave)
Make a wave, make a wave (Yeah, yeah)
(Make a wave, make a wave)
Make a wave, make a wave
(Show a little love and make a wave, seize with me)
Heaven knows what we could change (Oh, oh)

So let's show a little love
You never know we could change
So throw a pebble in the water
Make a wave, make a wave
Oh, Oh, Oh, Oh...

På neste side kan du lese en oversettelse til norsk.


De sier at et vingeslag fra en sommerfugl,
Kan starte en storm på andre siden av verden
Hva om de har rett, og de minste ting
Kan starte en hel orkan?
Hva om alt begynner på innsiden?
Vi holder nøkkelen som snur tidevannet

[Vers]

Bare en småstein i vannet (ohh)
Kan sette sjøen i bevegelse (ohh)
En enkel god handling (ohh)
Kan røre et helt hav
Hvis vi viser litt kjærlighet
Gud vet hva vi kan forandre (oh yeah)
Så kast en småstein i vannet (oh yeah)
Og lag en bølge, lag en bølge
Lag en bølge, lag en bølge

En enkel glede du sender
Og rekker ut hånden til noen som behøver hjelp (help noen)
Ikke lur deg selv, og si du ikke kan
Du vet aldri hva som kan gro ut fra frøet du planter (yeah)

Så kom med meg og grip dagen
Denne verden blir kanskje aldri den samme

[Vers]
Bare en småstein i vannet
(Bare en småstein i vannet)
Kan sette sjøen i bevegelse,
(Kan sette sjøen i bevegelse)
En enkel god handling (ohh)
Kan røre et helt hav
(Kan røre et helt hav)
Hvis vi viser litt kjærlighet,
(Hvis vi viser litt kjærlighet)
Gud vet hva vi kan forandre,
(Gud vet hva vi kan forandre)
Så kast en småstein i vannet,
(Så kast en småstein i vannet)
Lag en bølge, lag en bølge
(Lag en bølge, lag en bølge)
Lag en bølge, lag en bølge (Yeah, yeah)
(Lag en bølge, lag en bølge)
Lag en bølge, lag en bølge
(Vis litt kjærlighet og lag en bølge, grip med meg)
Gud vet hva vi kan forandre (Oh, oh)

Så la oss vise litt kjærlighet
Du vet aldri hva vi kan forandre
Så kast en stmåstein i vannet
Lag en bølge, lag en bølge
Oh, Oh, Oh, Oh...

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning