Deler omsorgen for barna

Å dele omsorgen for barna innebærer ikke lenger annhver helg og en dag i uka.

Publisert Oppdatert

Alle som skiller seg eller har vært samboere, må til mekling hos et familievernkontor etter bruddet for å finne ut hvordan man lettest deler ansvaret for barna.

LES MER: KRANGLER OM BARNA
LES MER: KRANGLER OM OPPVASKEN

Gunnar Ekeid, psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved familievernkontoret i Tønsberg, har noen råd til foreldre i mekling.

Må til mekling
Gunnar Ekeid forteller at de har flere løsninger når foreldre kommer til mekling.

- I lovteksten heter det at vanlig samvær er annenhver helg og en dag i uka, men det føler jeg ikke er vanlig lenger. Mitt inntrykk er at alle løsninger er mulige. Man kan finne den løsningen man vil, bare man er enige, forteller han.

Derfor kan det være godt med den ene timen med obligatorisk mekling. Deretter kan man ha seks meklinger til om man ønsker det.

Flere faktorer
Ekeid trekker fem tre faktorer for å avgjøre hva som kan være det beste for barnet og hvor det skal bo.

- Barnets personlighet, alder og hvordan barnet er. Så foreldrenes omsorgsevne, og barnets forhold til omsorgsgiverne er noe av det jeg tenker er viktig, forteller han, og legger til at det er flere faktorer som spiller inn også. Hvor barnet går på skole, om de er så små at de ammes, og så videre.

- Barnets alder kan spille inn i saker der barnet er så lite at det ikke vil forstå dette med å være en uke hos hver. Da kan det være lurt å vente, sier Ekeid.

Mange løsninger
Bestemmer man seg for felles foreldreansvar, tas alle stor avgjørelser om barnet i fellesskap, som flytting utenlands, valg av skole og så videre. Deler man på ha fast bosted, bestemmer man sammen om barnet skal gå i barnehage og om flytting innenlands. Eller man kan ha et fast bosted for barnet, og den andre foreldren har samværsrett. Da bestemmer den som har samvær over tiden han eller hun har sammen med barnet.

Men Ekeid vil ikke gi noen fasit på hva de råder til ved familievernkontoret.

- Ett nøkkelpunkt er er at det forholdet far og barn har hatt før burde legge grunnlag for hvordan det blir etter bruddet. Har han vært aktiv og har tatt mye del i barnets liv tidligere, er dette naturlig å fortsette med. Har han vært mye borte, er det ikke nødvendig at han har femti prosent omsorg i utgangspunktet, men heller bygge opp. Hvis bruddet kommer før barnet har et selvstendig forhold til begge foreldrene må samværet gradvis bygges opp til ønsket nivå, understreker Ekeid.

Komme tilbake
Det er flere faktorer som spiller inn når par skal bestemme barnets beste.

- Jobben vår er å se det fra barnets perspektiv og finne det som er best for barna. Ofte har både mor og far gode forslag, og begge vil barnas beste. Det synes jeg er positivt, forteller Ekeid.

Selv om han understreker at det ikke finnes noen nøyaktig oppskrift på hvordan omsorgssituasjonen burde bli etter et brudd, har han likevel et råd til.

- Ikke tenk så langt frem av gangen. Barn utvikler seg mye på ett år. Da er det bedre å komme tilbake og se på samværsordninger etter en stund.

NOEN VIKTIGE PUNKTER

Foreldreansvar:

Disse punktene avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap:

 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole (offentlig/privat)
 • Samtykke til bortadopsjon
 • Navnevalg / endring av navn
 • Samtykke til ekteskapsinngåelse (for mindreårige)
 • Innmelding i trossamfunn
 • Flytting innenlands

Fast bosted:
Disse punktene avgjøres av den foreldren som barnet bor sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene i fellesskap:

 • Om barnet skal gå i barnehage
 • Flytting innelands
 • Større avgjørelser i dagliglivet

Samvær
Disse punktene avgjøres av den som til enhver tid er sammen med barnet:

 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp lekser og skole
 • Tilsyn og stell

Samvær og omsorg
Følgende anbefalinger bygger på Gunnar Ekeids faglige grunnholdning. Dette er i stor grad overensstemmende med barneombudets anbefalinger, men etter hans vurdering noe mindre absolutte. De fleste varianter er mulig hvis barnets utviklingsnivå og personlighet tillater det, hvis relasjonen mellom barnet og foreldrene tillater det og hvis foreldrene har nødvendig omsorgskompetanse.

Barn under 1 år
Dagsamvær. Bør være hyppige, men ikke så lange. Hvis realsjonen tillater det, overnattinger ved spesielle anledninger.

Barn 1 - 2 år
Dagsamvær og en-natts-overnattinger. Hyppighet er viktigere en lange samvær for å bygge relasjoner.

Barn 2-3 år
Kan være borte fra hovedomsorgsgiver hele helger, men 10-12 dager mellom besøkene gjør det vanskelig å bygge opp et selvstendig forhold til samværsforelderen. Helgesamvær bør derfor kombineres med dagsamvær i ukene.

Barn 3-4 år
Kan klare delt omsorg, men hele uker er mye å være borte fra hver av foreldrene.

Barn fem år og eldre
Mange femåringer kan klare delt omsorg med annenhver uke hos hver av foreldrene.

Delt omsorg, og alle former for samværsordninger, krever:

 • At det er enighet om ordningen og fordelingen.
 • At begge parter har tillit til den andres omsorgskompetanse
 • At begge hjemmene har nogenlunde sammenfallende verdier og regler
 • At man tolererer at ting gjøres ulike i de to hjemmene
 • At begge parter er innstilt på kommunikasjon og samarbeid
 • At man ikke sårer hverandre eller kommer med beskyldninger

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning