Test av myggmidler

Tigerbalsam

Totalt poeng: 40

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Publisert Oppdatert

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

Wei­fa AS, www.tigerbalm.com

Type: Krem

Meng­de: 25 gram

Vir­ke­stoff: Ete­ris­ke ol­jer, pa­ra­fin, kam­fer m.fl.

Vi tok med ti­ger­bal­sam for å se om de som hev­der at denne hol­de myg­gen unna, har rett. Ti­ger­bal­sam ble ut­vik­let i 1870-åra i Bur­ma. Bruks­om­rå­det er å be­hand­le for­bi­gå­en­de sti­ve og ømme musk­ler. Gra­vi­de, am­men­de og barn un­der 12 år bør kun bru­ke ti­ger­bal­sam i sam­råd med lege. Skal ikke bru­kes av barn un­der tre år. Unn­gå å få sal­ven i nær­he­ten av øy­ne­ne. De vik­tig­ste in­gre­di­en­se­ne er men­tol, kam­fer, myn­te-, eu­ka­lyp­tus- og cassiaolje.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 40/100

Komfort: 40/100

Effekt mot mygg: 10/100

Totalt: 40/100

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning