Test av myggmidler

NOSkito Myggspray

Totalt poeng: 60

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Publisert Oppdatert

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

www.vilomix.no

Type: Pum­pe­spray

Meng­de: 100 ml

Vir­ke­stoff: Citridiol (6,72 %)

Pro­du­sent-info: Hol­der mygg, knott og andre bi­ten­de in­sek­ter borte i minst seks ti­mer. Kan bru­kes for­sik­tig på barn un­der tre år. Unn­gå bruk på hen­de­ne til små­barn. Spray ikke di­rek­te i an­sik­tet, spray i hån­den og gni deretter i an­sik­tet. Unn­gå lep­per, øyne og hud som er ska­det/be­tent. Be­grens bru­ken til to gan­ger pr. dag. Kon­takt lege ved svel­ging.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 40/100

Komfort: 80/100

Effekt mot mygg: 60/100

Totalt: 60/100

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning