Test av myggmidler

Eurax 10 %

Totalt poeng: 60

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland
Publisert Oppdatert

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

No­var­tis Norge AS, www.novartis.no

Type: Krem

Meng­de: 20 gram

Vir­ke­stoff: Krotamiton

Pro­du­sent-info: En klø­stil­len­de, re­sept­fri sal­ve som kan bru­kes på en be­gren­set hud­over­fla­te to–tre gan­ger dag­lig av voks­ne og barn over tre år. På barn un­der tre år én gang dag­lig. Unn­gå å få sal­ven i nær­he­ten av øy­ne­ne. Vir­ke­stof­fet Krotamiton er gif­tig for skabb­midd.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 80/100

Komfort: 40/100

Effekt mot mygg: 60/100

Totalt: 60/100

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning