Test av myggmidler

Myggolf Myggmelk

Totalt poeng: 70

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Publisert

Kort sagt:

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

Noragent AS, www.noragent.no

Type: Roll-on

Meng­de: 60 ml

Vir­ke­stoff: Saltidin (20 %)

Pro­du­sent-info: Vir­ker mot mygg, andre stik­ken­de in­sek­ter og flått. Unn­gå å få mid­de­let rundt øyne og munn, og unn­gå sår, be­tent eller ir­ri­tert hud. Bør ikke bru­kes på barn un­der tre år og bru­kes med for­sik­tig­het på stør­re barn.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 60/100

Komfort: 60/100

Effekt mot mygg: 60/100

Totalt: 70/100

Spesifikasjoner

Produsent Noragent AS
Pris 109

Konklusjon

I lø­pet av tes­ten ble det re­gist­rert ett mygg­stikk. Har en mild, be­ha­ge­lig kryd­der-/par­fy­me­duft. Dan­ner ei tynn ol­je­ak­tig hin­ne på hu­den.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning