Hvor godt passer dere sammen

Testen som viser hvor godt dere passer sammen

Det er spesielt fire viktige faktorer du bør huske på.

TEST PARFORHOLDET: Det er fire faktorer som avgjør hvor godt dere passer sammen. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
TEST PARFORHOLDET: Det er fire faktorer som avgjør hvor godt dere passer sammen. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Bigfive-modellen

Big five-testen finnes i mange versjoner på nettet, og de fem faktorene kan egentlig inneholde så mange underfasetter som man vil, ifølge Løes Narum.

Tre råd

Det viktige er at du:

a) lærer deg å kjenne din egen personlighet

b) tenker over hvordan dette personlighetstrekket påvirker hverdagen din

c) tenker over hva slags partner du kan få det fint med. Hva er din tålegrense for ulikhet i det daglige?

Det er en kjent sak at man blir sammen på grunn av felles interesser, og skiller lag på grunn av ulik personlighet.

- Om vi skal oppsummere forskningen om matching, kan man si det omtrent slik: Folk blir sammen på grunn av fysisk tiltrekning, lignende holdninger og interesser, og de blir skilt på grunn av for ulik personlighet, sier psykolog Andreas Løes Narum som har jobbet i mange år med utvikling og bruk av psykologiske testverktøy.

Hvor like/ulike er dere?

Det er nettopp disse personlighetsmessige ulikhetene som gjør at kommunikasjonen også svikter. Etterhvert kan man kanskje tillegge partneren ondskapsfulle og manipulerende motiv, mens det i utgangspunktet kan være et spørsmål om ulike måter å oppleve verden på.

- En måte å kjenne seg selv og partneren bedre er å ta en personlighetstest helt i begynnelsen av forholdet. Helst hos en psykolog eller annen kompetent fagmann, råder Løes Narum.

Han kjenner riktignok ikke noen nyforelskede som har tatt personlighetstest i starten av forholdet. Derimot vet han om flere som gjør det senere i forholdet, når friksjonene kommer.

- Men det er også viktig å merke seg at denne forskningen er basert på gruppedata. Det betyr at det kan finnes unntak - folk som har lært seg å leve godt sammen på tross av store forskjeller, sier han.

Big Five-modellen

- Jeg synes også det er viktig å få frem at man ikke skal slutte med testen, men at det er der det begynner, påpeker psykolog Rolf M. Lindgren ved Grendel evidensbasert psykologi, som særlig har fordypet seg i personlighet og personlighetsforskjeller.

Med fare for å mele sin egen kake, anbefaler Lindgren at man tar en slik partest hos en fagmann, fordi den underliggende modellen er langt mer komplisert enn testen kan gi inntrykk av.

- Man kan få ikke så rent lite ut av det likevel, bare ved å være klar over at avvik er et problem, sier Lindgren.

Selv ble Lindgren i sin tid opplært i testen før han visste hva ordet ekstroversjon faktisk betyr. Psykologen anbefaler derfor at man lærer seg hva ordene betyr før man tar en partest på nettet som er lite grundig, ikke norsk og kanskje bærer preg av å være et hobbyprosjekt.

Ekstroversjon og medmenneskelighet

Når det gjelder hvordan man scorer på en slik partest, er det mest problematisk dersom paret scorer på hver sin side av gjennomsnittet, enn at de har ulik score på samme side.

- Med en gang man bikker gjennomsnittet, så får disse faktorene ulik valør, som at man sier at man er introvert om man er på den ene siden av gjennomsnittet og ekstrovert om man er på den andre siden, sier Lindgren.

Psykologen, som har hatt en god del par i terapi, forteller også at det er ingen som så langt har vurdert skilsmisse fordi den ene er mer rotete enn den andre. Når det gjelder nevrotisisme (jfr. følelsesmessig stabilitet eller temperament, red.anm.), opplever han at den minst nevrotiske sender den mest nevrotiske i terapi.

- Det som er de største forholdsdreperne er nok ulikheter i ekstroversjon og medmenneskelighet, sier Lindgren.

AB5, NEO-PI og Big Five...

Mens Løes Narum benytter personlighetsten AB5, sverger Lindgren til NEO-PI. Begge testene bygger på Big Five-tradisjonen, men førstnevnte har fem faktorer og tre fasetter under hver, mens sistnevnte har fem faktorer og hele seks fasetter under hver faktor.

- Forskere i de fleste vestlige og mange ikke-vestlige land har utviklet lister over ord som beskriver personlighet eller relasjoner, for deretter å bruke dem i spørreskjemaer og ved hjelp av matematiske teknikker koke dem ned til de ordene som best beskriver forskjellene folk imellom. Disse kunne deles inn i fem overordnede faktorer, «Big Five», sier Løes Narum.

Disse fem overordnede personlighetsfaktorene kan deles opp i mange ulike fasetter som nyanserer dem. De fem faktorene kalles ulike ting i ulike land, men innen forskningen er faktorene nummerert slik at faktor nummer én er den tydeligste faktoren - det som folk først legger merke til, faktor to er den nest tydeligste faktoren osv.

Hvor mange fasetter man velger å utvikle for hver faktor, vil variere. Noen tester gir bare fem scorer - én for hver faktor. Andre tester gir opptil 6 fasettscorer for hver faktor. (Det finnes eksperimentelle modeller med flere og/eller andre faktorer)

Under finner du en oversikt over de fasettene Løes Narum bruker i testen AB5 (basert på «The AB5C Model of Personality»), en personlighetstest basert på BigFive-tradisjonen, som er det dominerende fagfeltet innen personlighetsforskningen.

Faktor 1

Ekstroversjon

Denne faktoren omfatter tre fasetter, Selskapelighet, Ekstroversjon og Dominans.

1. Selskapelighet

En person som er høy på denne er selskapelig innstilt, blir fort kjent med mennesker og kommer lett i prat med folk vs. en person som er lav på denne er reservert, unngår kontakt og er en person det kan være vanskelig å bli kjent med.

2. Ekstroversjon

En person som er høy på denne liker oppmerksomhet og lager gjerne litt oppstyr rundt seg selv vs. en person som er lav på denne unngår oppmerksomhet rundt sin egen person og holder seg mest i bakgrunnen.

3. Dominans

En person som er høy på denne er er selvsikker og trygg i nye situasjoner, en som tar ledelsen og som liker kontroll vs. en person som er lav på denne er stillferdig og sjenert, vil ikke virke påtrengende og lar andre ta styringen.

Les også:

Verktøyet hjelper med alt fra økonomi til sex

Slik krangler du med kjæresten

Fire faresignaler i kommunikasjonen

Faktor 2

Medmenneskelighet

Denne faktoren omfatter tre fasetter, Varme, Empati og Forsonlighet

1. Varme

En person som er høy på denne er er vennlig og glad, innrømmer feil, og om personen har glede av å stille opp for andre vs. en person som er lav på denne er avvisende i forhold til fremmede mennesker som tar kontakt.

2. Empati

En person som er høy på denne har forståelse for andres følelser, er medfølende og lytter til sin samvittighet vs. en person som er lav på denne er mer likeglad i forhold til andres vansker, og har liten omtanke for andre.

3. Forsonlighet

En person som er høy på denne er samarbeidende og tålmodig, og setter andre før seg selv vs. en person som er lav på denne latterliggjør andre, tvinger sine meninger igjennom, og forarges over andres levevis.

Les også:

Dette er vendepunktet i alle parforhold

Derfor misforstår menn og kvinner hverandre

Alle parforhold består av «du», «jeg» og «vi»

Faktor 3

Kontroll

Denne faktoren omfatter tre fasetter, Målrettethet, Orden og Regler

1. Målrettethet

En person som er høy på denne er godt forberedt, har god oversikt, og om personen stiller strenge krav til eget arbeide vs. en person som er lav på denne forsømmer oppgaver, glemmer ting som skal gjøres, og er treg til å komme i gang.

2. Orden

En person som er høy på denne er punktlig og nøyaktig, gir tilbake lånte ting, og setter pris på orden og systematikk vs. en person som er lav på denne lar tingene sine slenge, kommer for sent og glemmer å legge ting tilbake på plass.

3. Regler

En person som er høy på denne følger regler og rutiner, betaler i tide, og er litt nøysom med bruk av penger vs. en person som er lav på denne bryter regler, forandrer planer i siste liten, og kjøper ting som er unyttige.

Les også:

Snakker du og kjæresten samme kjærlighetsspråk?

Sjekk om du krangler smart

Lær å takle avvisning

Faktor 4

Temperament

Denne faktoren omfatter tre fasetter, Glede, Stabilitet og Impulskontroll

1. Glede

En person som er høy på denne er tilfreds, og ser lyst på livet. Om personen er fornøyd og ved godt mot vs. en person som er lav på denne er bekymret, engster seg, føler seg nedfor og opplever enkelte ting som truende.

2. Stabilitet

En person som er høy på denne virker sindig, behersket og avslappet i samvær med andre mennesker vs. en person som er lav på denne virker irritabel, sint, blir lett stressa, fornærmet og kan miste fatningen.

3. Impulskontroll

En person som er høy på denne holder følelser i sjakk, ser an situasjoner før handling og motstår fristelser vs. en person som er lav på denne gjør ubetenksomme ting, skeier ut, avbryter andre og liker sladder.

Les også:

Dette er vendepunktet i alle parforhold

Slik gjenoppliver dere forholdet

Fire faresignaler i kommunikasjonen

Faktor 5:

Intellekt, åpenhet

Denne faktoren omfatter tre fasetter, Oppfinnsomhet, Intellekt og Refleksjon

1. Oppfinnsomhet

En person som er høy på denne liker uvanlige og nye løsninger, er idérik, kreativ og flink til ulike ting vs. en person som er lav på denne velger vante løsninger, unngår dype samtaler og har få idéer.

2. Intellekt

En person som er høy på denne leser krevende litteratur, har et stort ordforråd og er kjapp i oppfattelsen vs. en person som er lav på denne unngår vanskelig litteratur, foretrekker det enkle og greie og unngår å fordype seg.

3. Refleksjon

En person som er høy på denne bruker tid på ettertanke og refleksjon, nyter vakker musikk eller kunst vs. en person som er lav på denne misliker å gruble, kjedes av kultur og har problemer med å forestille seg ting.

Les også:

To tabber som kan rive i stykker det beste parforhold

Slik styrker konflikter forholdet

Snakker du og kjæresten samme kjærlighetsspråk?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen