Likestilling gir superforhold

Vil du holde på dama? Lik fordeling av oppvasken kan være den enkle, men avgjørende løsningen.

75 prosent av kvinnene som mener likestillingen i hjemmet er svært bra, er meget fornøyd med samlivet, viser undersøkelsen. Foto: Marlon Paul Bruin
75 prosent av kvinnene som mener likestillingen i hjemmet er svært bra, er meget fornøyd med samlivet, viser undersøkelsen. Foto: Marlon Paul Bruin
Publisert Oppdatert

Det er faktisk ikke så dumt å høre på partneren neste gang du blir bedt om å ta din del av husarbeidet. En ekstra innsats med vaskebøtta kan bety mer for forholdet enn du aner.

Undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 2007 viser at forhold med likestilte parter er mest stabile. Undersøkelsen er utført av Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet. Resultatene viser at kampen for likestilling kan ha ført til bedre kjæresteforhold.

- Dersom vi spesifiserer likestilling som det at partene i hovedsak deler likt på husarbeid og eller omsorg for barn, kan vi slå fast at menn og kvinner som lever mer likestilt, har bedre livsforhold på en rekke områder, skriver forskerne i rapporten.

I tillegg til at forhold mellom likestilte parter er mer stabile har også mennesker i denne typen forhold bedre livskvalitet.

Blir ikke dumpa
Et godt tips til deg som vil unngå å bli dumpet, er å se partneren sin som likeverdig. Undersøkelsen viser nemlig at de kvinner som føler seg likestilte med mannen sin i mindre grad vurderer å forlate mannen. I likestilte forhold er det også mindre krangler og konflikter.

Tallene viser klart at likestilte kvinner er mest fornøyde.

- 75 prosent av kvinnene som mener likestillingen i hjemmet er svært bra, er meget fornøyd med samlivet.

- Bare 34 prosent av dem som mener likestillingen er verken bra eller dårlig er meget fornøyd med samlivet.

- Bare 11 prosent av kvinnene som vurderer likestillingen i hjemmet som ganske dårlig er meget fornøyd med samlivet.

Tar ikke klesvasken
Handling av dagligvarer er den arbeidsoppgaven som parene deler mest på, etterfulgt av (i synkende grad) rydding, gjøre rent i huset, betale felles regninger, lage mat, vedlikehold, og klesvask, som den minst likestilte aktiviteten.

Vil ha mer tid med barna
Likestilling er mer enn å dele husarbeidet. Jobb og samvær med barn er også viktige faktorer. De som ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen hadde også svært delte oppfatninger om hva som defineres som likestilling. Kvinner har dessuten en annen oppfatning av likestilling enn menn.

Menn som defineres som likestilte fremhever spesielt at de trives godt med samvær med barn. 80 prosent av fedrene som jobber mer enn 40 timer i uka, vil helst jobbe mindre og være mer sammen med barna.

Undersøkelsen viser at menn, i større grad enn kvinner, frykter å miste kontakten med barna sine etter et samlivsbrudd. Samtidig har det skjedd en holdningsendring i spørsmålet om delt bosted etter samlivsbrudd. Flere og flere kvinner mener at barna bør bo likt med begge foreldrene.

Kilde: Forskning.no

Referanse: Likestilling og Livskvalitet 2007; Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning