BARN OG ASTMA

Usikkert hvorfor astma øker

Mellom 10 og 15 prosent av norske barn har astma, og ingen kan si sikkert hvorfor tallet øker.

ASTMA: Ca 10 prosent av norske barn har en eller annen form for astmadiagnose.
ASTMA: Ca 10 prosent av norske barn har en eller annen form for astmadiagnose. Foto: FOTO: Crestockphoto
Publisert Oppdatert
1 AV 10: I 2004 viste en undersøkesle at hver tiende tiåring har astma.
1 AV 10: I 2004 viste en undersøkesle at hver tiende tiåring har astma. Foto: FOTO: Crestock

I 1975 var det 2,5 prosent av norske barn som hadde astma. I dag er tallet over 10 prosent. En undersøkelse i Oslo i 2004 viste at 20,2 prosent av 10-åringer hadde eller hadde hatt en astmadiagnose. Over 11 prosent hadde sykdommen da de var 10 år.

- Dette er dramatiske tall, sier Kai-Håkon Carlsen, professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo.

- Selv om vi har mange teorier på hvorfor utviklingen er slik, kjenner vi ikke sikkert årsaken til denne utviklingen.

For lite bakterier

En av teoriene, kalt, hygieneteorien, går ut på at barn i dag blir eksponert for færre bakterier og bakterielle infeksjoner, pga. levestandard og antibiotikabruk. Dette kan gjøre at immunsystemet reagerer annerledes nå enn tidligere, og provoserer fram allergi og astma hos barn.

Forskning har vist at barn som har mange søsken og går i barnehage kan ha mindre risiko for å få astma.

Ikke så enkelt

- I dag er man imidlertid litt på vei bort ifra denne teorien, og mener at astmaøkningen er mer kompleks. Trolig skyldes den en kombinasjon av livsstil, miljøfaktorer og gener. Vi spiser mer junkfood, sukker og sitter mer stille enn før. I Oslo-undersøkelsen kom det fram at 13-åringene som spiste mye sukker og kunstig sukker, hadde økt forekomst av astma.

- Men hva med barna som er så små at de ikke har begynt på en usunn livsstil. Hvorfor får de astma?

- Man vet at gener og miljø interagerer. En moderne livsstil kan påvirke og aktivere genene til et annet reaksjonsmønster enn før. Og ulike personer med ulike gener kan reagere ulikt på ytre faktorer. Mens noen barn med en type gener kan utvikle astma hvis foreldrene røyker, kan andre være helt upåvirket.

Likevel vet man vet at røyking i svangerskapet fører til dårligere lungefunksjon hos nyfødte, og at dette igjen øker risikoen for utvikling av astma hos barn.

Høna eller egget?

Hos de minste barna opp til 2-3 år, blir gjerne astmaen utløst av en luftveisinfeksjon.

- Vi går snart i en RS -virus - sesong. I desember og januar blir stadig flere små barn innlagt med pustebesvær på norske sykehus. Hos de fleste barn gir RS -viruset bare vanlige forkjølelsessymptomer, men hos noen fører det til sykehusinnleggelse. Ca. 50-60 prosent av barna som får alvorlig RS-infeksjon utvikler astma etterpå. Men man vet jo ikke om disse barna blir så dårlige fordi de er disponert for astma eller om det er viruset som gir astma. Det er litt høna eller egget problematikk, sier Kai- Håkon Carlsen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning