Test av kokeapparater

Brenneren fra Primus er best i test

Vi har testet åtte brennere som takler parafin, gass, bensin og diesel.

BRENNER: Villmarksliv har testet åtte kokeapparater som kan bruke flere forskjellige drivstofftyper, såkalte multifuel-brennere.
BRENNER: Villmarksliv har testet åtte kokeapparater som kan bruke flere forskjellige drivstofftyper, såkalte multifuel-brennere. Foto: FOTO: Tungen/Aktivt testteam
Publisert Oppdatert

Testerne: Aktivt testteam

Det faste teamet er seks menn med bakgrunn fra friluftsliv, idrett, Forsvaret og jakt. Vi har også to-tre damer som tester modeller rettet mot kvinner.

I tillegg har vi et nettverk av aktive turfolk som bistår mengdebruk ut over det teamet har kapasitet til.

Ingen av teammedlemmene er ansatt der våre tester blir publisert. Ingen har selvsagt heller tilknytning til importør, leverandør eller produsent.

Ønsker du kontakt med teamet, send en e-post til John Arne Tungen.

Les mer om Aktivt testteams testmetodikk her.

Slik leser du tabellen

Produktene er vurdert ut fra fire kriterier. Klikk deg inn på hver enkelt brenner for å se hvilke delkarakterer de får.

Praktisk bruk: Matlaging, oppvarming av telt. Hvordan fungerer brenneren på ulike typer brennstoff? Hvor lang tid tar forvarmingen, og er den enkel å gjennomføre. Hvordan er regulering av effekt? Brenner flammen jevnt? Krever brenneren mye vedlikehold og hvor enkelt er det? Følger det med en lett forståelig bruksanvisning? Hvordan fungerer pumpa? Montering, demontering, soliditet, vekt og pakkevolum er også vurdert under dette punktet. Vektlagt med 50 %.

Støy: Bråker apparatet mye under praktisk bruk? Vektlagt med 20 %.

Effekt: Målt effekt i forhold til å koke vann. Testet med bensin som drivstoff. Vektlagt med 20 %.

Verktøy og tilbehør: Er oppbevaringsposen praktisk og solid, kvalitet og brukervennlighet på eventuelle verktøy som følger med. Utvalg og kvalitet på eventuelt annet tilbehør, reservedeler eller vedlikeholdsutstyr. Vektlagt med 10 %.

Mange brennere kan brukes med både bensin, parafin, diesel og gass, og det gjør mulighetene gode med tanke på valg av drivstoff. Men skal du ha en brenner til vinterbruk, bør du holde deg til bensin eller parafin.

Selv om de fleste av disse brennerne kan brukes sammen med flere ulike drivstofftyper, er det ikke til å komme bort fra at bensin og parafin er best egnet til vinterbruk.

Gass fungerer rett og slett dårlig i kulda, og diesel er etter vår oppfatning kun en nødløsning, uansett årstid.

Testvinneren

Primus OmniFuel får fem prikker på terningen, en solid og funksjonell brenner til en grei pris.

Andre som får terningkast fem, er Optimus Nova+, Optimus Nova og MSR Dragonfly. Klikk deg inn på beskrivelsen av hver enkelt brenner for å se hvilke delkarakterer de får, og hvordan testteamet vurderer dem.

Du finner alle brennerne i testen nederst på denne siden.

Sikkerhet med brennere

Når det gjelder sikkerhet, er det flere momenter som må tas i betraktning.

Parafin er brennbart, mens bensin faktisk kan være eksplosivt. Bensin krever imidlertid mindre forvarming, noe som kan være et viktig moment i streng kulde hvor parafin gjerne trenger forvarming ved hjelp av f.eks. rødsprit. Parafin fordamper senere og kan være mer risikabelt enn bensin om du f.eks. søler drivstoff på klærne. Renset bensin brenner renere enn parafin, noe som innebærer mindre vedlikehold av kokeapparatet. Selv om bensin kan være mer risikabelt enn parafin med tanke på brann, mener vi at de positive egenskapene er flere enn de negative, og at brukervennligheten er større enn ved bruk av parafin.

Uansett hva du velger, er det et godt tips å holde seg til én type drivstoff. På denne måten krangler brenneren mindre, og du erfarer hvordan brenneren fungerer med denne ene drivstofftypen. Kjøp renset bensin eller renset parafin. Det koster litt mer, men er sikrere i bruk og gir mindre risiko for funksjonsfeil på kokeapparatene.

Vedlikehold og bruk

Kokeapparat som går på bensin og parafin, er mer komplisert i bruk enn rene gass- og spritbrennere, og krever mer vedlikehold.

Samtidig har bensin- og parafinbrennere et stort bruksområde og er rimelige i drift. Som et minimum bør dysa renses før du fyrer opp. Man kan vel også like gjerne innse at reparasjoner og vedlikehold er en dagligdags syssel for primusbrukere som er mye ute på tur. Det er viktig å lære brenneren å kjenne før du drar ut på tur. Bruk litt tid på å demontere og sette den sammen slik at dette sitter i fingrene. Da vil du også danne deg et bilde av hvilke deler som trengs å skiftes ut på grunn av slitasje. Om det er lenge siden brenneren er brukt, bør du gå over gummipakninger for å sjekke om de trenger å smøres eller om de har sprukket opp.

Noen brennere fungerer godt med både bensin og parafin, uten at du trenger å skifte dyse. Enkelte oppgir at deres brennere fungerer sammen med både bensin, parafin, diesel og gass på den samme dysen. Sannheten er at de fungerer, men ikke godt!

Etter vår erfaring er det en fordel å velge en brenner hvor det følger med dedikerte dyser til hver enkelt brennstofftype. Da må du skifte dyse om du skifter drivstofftype, men realiteten er at dette ikke gjøres så altfor ofte.

Apparatene vi har testet her, er ganske avanserte. Selv om de er enkle i bruk når man først har satt seg inn i hvordan de fungerer, risikerer man å gjøre ting skikkelig feil om man ikke tenker seg om.

Ingen av disse apparatene er «idiotsikre», og alle har større eller mindre svakheter med tanke på drivstofftype, temperatur og mindre lekkasjer som kan oppstå.

Om man er klar over disse og vet hvordan man skal forholde seg til, eller unngå disse problemene, er det imidlertid ikke noe stor fare forbundet med bruken.

Les bruksanvisningen! Den som bruker litt tid og lærer apparatet å kjenne, vil ha glede av det i mange år.

Slik er testen gjennomført

Vi satte som minstekrav at brennerne skulle kunne brenne bensin i tillegg til annen drivstofftype. Vi har kun testet frittstående brennere. Testteamet har disponert brennerne i cirka et halvt år. Alle brennerne er testet på tur under ulike forhold.

Renset bensin er brukt på de fleste turer, på testbrenning med tanke på effekt og på «hardkjørtesten». Hardkjørtesten besto av 2 x 6 timers testrunder hvor brennerne ble kjørt kontinuerlig litt under maksimal effekt for å verifisere at alle pakninger og metalldeler tåler skikkelig hardkjør. Mellom testrundene ble brenner og pumpe oppbevart i -20º i 12 timer for å teste koblinger og pakninger i kulde.

Alle brennerne har forbrent mer enn 7 liter renset bensin i tillegg til andre drivstofftyper. Bensinen alene tilsvarer over 30 normale bruksdøgn. Effekt er testet på oppvarming av 1 liter vann til kokepunkt.

Vår vurdering/måling av effekt og egenvekt kan avvike noe fra det produsentenes. Vi har skiftet dyser og plukket apparatene fra hverandre for å danne oss et bilde av brukervennlighet og vedlikehold. Anbefalinger fra produsent og importør ang. bruk og vedlikehold er fulgt etter beste evne under testperioden.

Før du kjøper brenner

Valg av brenner: Her som ellers gjelder det å definere eget behov og hva produktet skal brukes til. Det finnes gode allroundere, og det finnes apparater som er mer rettet mot særskilte behov, som f.eks. noe mer avansert matlaging. Mer informasjon om dette finner du i tabellen.

Gå for noe du kjenner: Hvis du har god kjennskap til et apparat fra før, kan det være et mer riktig valg for deg enn et av dem som anbefales i testen. Å slippe å skifte dyse ved bytte av drivstoff kan være behagelig, men gir gjerne mer soting, dårligere forbrenning og lavere effekt på enkelte drivstofftyper.

Verktøy til enkelt vedlikehold må være med. Kjøp med reservedeler/pakninger om dette ikke følger med. En god bruksanvisning på et språk du behersker er kjekt å ha.

Parafin og bensin fungerer best til vinterbruk. Bruk helst renset bensin og renset parafin. Det er en fordel at en slik brenner takler parafin, som ofte er lett å få tak i på steder der man normalt ikke får tak i bensin eller andre drivstofftyper - som f.eks. dagligvarebutikker.

Når du fyrer

  • Ikke fyll opp drivstofftanken mer enn anbefalt (står som regel avmerket på tanken). Et generelt råd er å fylle opp tanken/flasken maksimalt 70-80 %.
  • Rens dysen før forvarming.
  • Vær forsiktig under forvarming. Ikke bruk for mye forvarmingsvæske slik at det renner utover. Vær nøye med forvarmingen. Dårlig forvarming fører til mye soting og høye, gule flammer - livsfarlig i telt!
  • Ikke stå bøyd over brenneren når du tenner på. La brenneren stå å brenne litt på svak varme før du skrur opp på full effekt.
  • Bruk i telt: Du må kjenne brenneren hundre prosent før du bruker den inne i teltet. Sørg for god lufting! NB - ingen teltprodusenter eller produsenter av slike brennere anbefaler fyring inne i telt.
  • Ikke driv med etterfylling av drivstoff i nærheten av åpen flamme eller ved en nylig sluknet brenner. Husk at det kan komme bensindamp eller oppstå bensinlekkasje i forbindelse med at pumpen tas ut av flaska eller slangen monteres på pumpen.
  • Sørg for at kokeapparatet står støtt. En plate av f.eks. kryssfiner fungerer godt. Spesialunderlag av lettmetall finnes.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Se flere tester fra Klikk.no:

Her er alle testvinnerne fra 2011

Test av kokesystemer

Vi har testet 19 multiverktøy

Test av teltlykter

Test av knivskjerpere

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning