Test av kikkert

Vi har testet 20 kikkerter

Sjekk denne testen før du kjøper kikkert - så slipper du å kjøpe feil.

TESTET: Vi har testet 20 kikkerter i 8x42, som er et bra valg for friluftsfolk og jegere. Se hva du kan få for pengene.
TESTET: Vi har testet 20 kikkerter i 8x42, som er et bra valg for friluftsfolk og jegere. Se hva du kan få for pengene. Foto: FOTO: John Arne Tungen
Publisert Oppdatert

Slik er testen gjennomført

  • UTVALG: For å avgrense utvalget har vi kun tatt med kikkerter med takkantprismer og med spesifikasjonene 8 x 42 - vi har gjort ett unntak med kikkerten fra Swarovski, som har er forstørrelse på 8 ½ .
  • TESTPANEL: Testpanelet har bestått av tre erfarne kikkertbrukere - jegere, skyttere og friluftsfolk.
  • TESTING: Vi har brukt ulike målskiver og terreng for å vurdere optiske egenskaper. All testing er gjort manuelt (ingen måleinstrumenter) og til samme tid for å få like lysforhold osv. De beste kikkertene er meget vanskelig å skille i forhold til optiske kvaliteter - de er ganske enkelt meget bra! Vi har gjennomført en kuldetest for å se hvordan de takler praktisk bruk under vinterforhold, men denne testen sier også generelt noe om kvalitet på smøremidler osv. som er brukt. Kuldetesten besto av 12 timer i 20 minusgrader for så å bli sjekket om fokuseringshjulet kunne opereres og om "brua" mellom de to kikkerthalvdelene/"tubene" kunne beveges.

Kjøpetips

  • OPTIKK KOSTER - her må du legge noen kroner på bordet om du ønsker virkelig god kvalitet.
  • HØY FORSTØRRELSE er ikke løsningen for alle - 8x fungerer bra som allround, 10x-12x for ekstra lange hold, og under 7x er et godt valg om du er i båt.
  • STOR LINSEDIAMETER gir gode egenskaper i dårlig lys, men gir en stor og tung kikkert. Er du ikke ute i skumringen, kan du spare mye vekt og volum - og ikke minst penger - på å gå ned til en linsediameter på rundt 30 mm eller 20 mm.

Kikkerten er en uunnværlig følgesvenn for jegere og friluftsfolk. En kikkert er dyr å anskaffe, så det er dumt å kjøpe "katta i sekken"!

I vår test har vi valgt å ta med kikkerter som kan fungere som gode allroundkikkerter - både for jegere og friluftsfolk. For de mest ihuga fugletitterne og f.eks. villreinjegere kan det tenkes at en "allroundkikkert" ikke er nok til å fylle behovet, men det finnes et "hav" av modeller, så man kan ta utgangspunkt i vår test og sjekke med leverandørene om de har modeller som passer bedre til deres behov.

Les mer: Test av digitale speilreflekser

Det er under dårlige lysforhold at vi virkelig ser forskjell på kikkerter som er virkelig gode og de som ligger bak. Dette henger mye sammen med pris. Innad i prisgruppene ser vi at de dyreste skårer høyest, samtidig som er det en helt klar forskjell mellom de beste i hver prisklasse.

Vi har delt opp testproduktene i tre prisklasser. Gå rett til klassevinnerne:

Dette betyr forstørrelsen i kikkerten

Kikkertene i vår test har 8x forstørrelse. Dette betyr at et objekt som er på 80 meters avstand oppleves som om det er ti meter borte - noe som gjør det enklere å skille/betrakte detaljer. Med bakgrunn i dette skulle en kanskje tro at det er best med så høy forstørrelse som mulig, men det er nok en sannhet med modifikasjoner.

Hvor høy forstørrelse som er anbefalt, kommer an på hva du skal bruke kikkerten til. Med veldig høy forstørrelse vil hver minste bevegelse i hendene merkes veldig godt i kikkerten eller bildet. Er du i en båt, vil en kikkert med 10x forstørrelse gi et urolig bilde, og det kan bli vanskelig å klare å "fange" det en skal se på i kikkerten.

Som en tommelfingerregel kan en si at i båt kan en ha opp til 7x forstørrelse, og som en allroundkikkert til håndholdt og stående observasjon er 8x forstørrelse et godt valg. Er du på høyfjellet og skal observere på lange hold og gjerne sitter med anlegg for kikkerten, er 10x forstørrelse glimrende.

Utgangspupill og lysstyrke

En annen faktor å ta hensyn til, er kikkertens utgangspupill. Enkelt sagt kan en si at utgangspupillen sier noe om hvor stor del av pupillen som blir belyst - eller hvor stort bilde kikkerten tegner på pupillen. Dette sier også noe om hvor lyssterk kikkerten er. Enkelt sagt kan en si at jo større diameter på objektivet (den fremste linsa på kikkerten), desto bedre presterer kikkerten i dårlig lys.

Les mer: Test av tursko til fjellturen

Men her vil også forstørrelsen spille inn. Jo høyere forstørrelse, desto mindre utgangspupill. Om du ønsker en kikkert med en optimal utgangspupill, bør forholdet mellom objektivets diameter i millimeter og kikkertens forstørrelse bli rundt 7 når en deler diameteren (i mm) på kikkertens forstørrelse, dette sett i forhold til øyepupillens egenskaper og kapasitet.

Kikkerter med spesifikasjonene 6x42, 7x50 og 8x56 er derfor gode valg om en er ute etter en optimal kikkert med tanke på utgangspupill og lysstyrke. I vår test har vi stort sett med kikkerter med spesifikasjonene 8x42. Dette gir en utgangspupill på 5,25 - altså ikke optimalt, men fortsatt gode egenskaper med tanke på lysstyrke og forstørrelse - altså en god allrounder.

Dette er fortegning

Fortegning sier noe om hvordan loddrette linjer (f.eks. en trestamme) vises i bildet. I et bilde helt uten fortegning vil en loddrett strek også være helt loddrett ute i kanten av bildet. I en slik kikkert vil det virke som om bildet/terrenget ruller forbi på en kule om man panorerer/svinger kikkerten sideveis. Dette er ubehagelig om man skal stå og observere over tid.

Les mer: Test av tursekker

Det er derfor en klar fordel om en allroundkikkert har noe fortegning. Da vil loddrette streker i utkanten av bildet bøye litt innover på midten (kalles også puteformet fortegning) - på slike kikkerter virker terrenget plant/riktig ved panorering. På kikkerter med passe fortegning vil du ikke legge merke til fortegningen ved stillestående observasjon om du ikke ser spesielt etter dette.

Om en skal observere kun stillestående objekter - med f.eks. et stillestående teleskop/kikkert på stativ - vil det nok være like bra med en kikkert/teleskop helt uten fortegning.

Sylskarpe "bilder" koster

Det hjelper selvsagt ikke om kikkerten har all verdens linsediameter og forstørrelse om kvaliteten på linser og prismer som er brukt, ikke er av god kvalitet. Testen viser at det er ganske stor forskjell på problematikk omkring reflekser i linsene, spesielt på de billigere kikkertene.

En kikkert som skal være med på jakt og tur, må i tillegg til å gi skarpe "bilder" tåle noe tøff behandling, fukt og kulde. I tillegg bør kikkerten ha lav vekt og være lett å stille inn, også med hansker. Å lage en kikkert som oppfyller alle disse kravene krever selvsagt meget gode komponenter, og disse skal settes sammen med stor presisjon med liten feiltoleranse for å gi et perfekt resultat.

Les mer: Test av kanoer

Dette gjør selvsagt at de absolutt beste kikkertene koster mye, men de er til gjengjeld av såpass god kvalitet at de nærmest kan ses på som en investering som kan gå videre til neste generasjon fjellfanter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning