Miljøgift PCB og dårlig vannkvalitet i indre oslofjord

Du kan spise fisken fra Oslofjorden

Selv om det er for mye giftstoffer i sjøbunnen.

Publisert Oppdatert

Det er ikke bare turistene som prøver fiskelykken langs kaikanten her i Oslo. Også ivrige hobbyfiskere kaster ut sluken i håp om napp. Men det er ikke bare søppel som skjuler seg under overflaten. Her, innerst i Oslofjorden, er det fremdeles høye konsentrasjoner av blant annet giftstoffet PCB.

Les mer:

Her finner du Oslo-ørreten

Finn fiskeplassene på nettet

I en fersk rapport har NIVA sett på vannkvaliteten i Indre Oslofjord.

Til tross for det omfattende arbeidet med å grave opp og flytte giftig slam fra havnebassenget og ut i fjorden, gjenstår det store utfordringer før vannet kan friskmeldes. Blant annet øker innholdet av næringssalter i vannet.

Flere steder er også oksygeninnholdet i vannet for lavt, noe som gjør det umulig for fisken å leve der. Men selv med miljøutfordringene vil ikke NIVA-forsker John Arthur Berge advare direkte mot å spise fisken utenfor kaia.

- Du kan ta litt estetiske hensyn. Ser fisken frisk og fin ut, så er det helt greit. Ser den dårlig og syk ut, lar du være, sier Berge.

Les mer:

Ti sleipe sluktriks

Når biter sjøfisken?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning