Mus - men ingen mann

Om 125 000 år kan den siste mannen være utryddet på jorden. I hvert fall om vi skal tro professor Bryan Sykes.

HARD HVERDAG: Y-kromosomet er ikke like tøft som det en gang var.
HARD HVERDAG: Y-kromosomet er ikke like tøft som det en gang var. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO
Publisert Oppdatert

SINDIG PROFESSOR

Dag Olav Hessen, professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, er ikke veldig urolig på vegne av mannens fremtid:

- Om 20 år tror jeg nok det vil være fullt mulig å lage barn ved hjelp av to eggceller, og således ekskludere mannen fra forplantning. Men jeg tror ikke det vil skje. Tror ingen biotekniker vil gå for det.

- Det stemmer at Y-kromosomet har mistet mye av den informasjonen det en gang hadde, færre gener er tilknyttet kromosomet. Når det skjedde, vet man ikke. Men man vet at mennesket og sjimpansen skilte lag for om lag 7 millioner år siden.

- Ellers må jeg si at professor Sykes' prognoser er litt preget av Kjell Aukrust, som på grunnlag av statistikk over norske rekrutters høyde regnet bakover og fant at vikingene var ca. 30 centimeter høye.

Professor Sykes er genetiker ved Oxford-universitetet, og i sin bok "Adams forbannelse" er han ikke overoptimistisk på vegne av det maskuline prinsipp.

Han mener at Y-kromosomet - som er spesifikt mannlig - alt er i ferd med å bli frynsete i kantene, og i tidens fylde vil kollapse helt.

Professoren skriver i boken sin:

En gang var Y-kromosomet et respektabelt kromosom. Men dets skjebne ble forseglet da det tok på seg oppgaven med å skape hankjønn. Det skjedde for kanskje 100 millioner år siden,da en mutasjon på Y-kromosomets overflate plutselig gjorde det i stand til å skubbe fosteret i mannlig retning.

Straks dette skjedde var det dødsdømt. Y-kromosomet mistet den interaksjonen med andre kromosomer som kunne gjort det i stand til å reparere feil og hindre mutasjoner.

Én etter én mistet Y-kromosomet tusener av nyttige gener, inntil kun 27 var tilbake - og de er i konstant fare. Én etter én vil de forvitre.

Syntetiske pikebarn

MOR OG DATTER: To mannlige professorer tror at generasjoner av kvinner kan komme til å befolke jorden. Uten å trenge en eneste mann.
MOR OG DATTER: To mannlige professorer tror at generasjoner av kvinner kan komme til å befolke jorden. Uten å trenge en eneste mann. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO

OPTIMISTISK DOKTOR

Jørgen Lorentzen, dr. art. og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO):

- Det optimale, rent reproduksjonsmessig, er at kvinner og menn både har egg- og sædceller, altså tvekjønnethet. Hvis Y-kromosomet forsvinner, blir mannen slik vi kjenner ham i dag borte. Men da vil kvinnen også forsvinne, slik vi kjenner henne i dag. Vi får androgyne vesener som reproduserer seg, kjønnsrollene vil være borte og ingen krangler om hvem som skal ta oppvasken, eller skifte coiler på luftputebilen.

Lorentzen er mer interessert i mellomkjønnslige forhold i dag:

- Status er at kjønn blir mindre og mindre interessant. Mulighetene og rettighetene er likt fordelt. Vi gjør de samme jobbene og kompetanse er likelig fordelt. 90 prosent er glade for det. At kjønn forsvinner som sorteringskategori, er frigjørende i forhold til det viktigste: Lyst, begjær og seksualitet i forhold til den man liker aller best.

- Hva gjelder menn, tror jeg det kommer til å gå bedre og bedre - i forhold til både familie og barn. Men etter skilsmisse kommer mennene litt bakpå når det gjelder ungene. Det er litt mennenes egen skyld, men også systemets skyld.

Kvinner er forsynt med XX-kromosomer, som kan reparere hverandre og utbedre feil, i motsetning til mennenes XY-kromosompar.

Y-kromosomet passerer fra én generasjon til neste, fra far til sønn til sønnesønn - uten modifikasjoner og med de mutasjonene som oppstår underveis.

Med andre ord: Jentenes XX-kromosomer er biologisk motstandsdyktige, mens XY-kombinasjonen er sårbar for uheldige påvirkninger.

Professor Sykes mener at den naturlige evolusjonen er i ferd med å skvise ut hankjønnet, og at det i ytterste konsekvens vil dø ut.

Men da ryker vel hele menneskeheten og kakerlakkene flytter inn i boligene våre?

Ifølge forskerne er det snart mulig for to kvinner å bli biologiske foreldre til samme barn. Ikke i en smal dobbeltseng, men i et laboratorium.

Japanske forskere har allerede lyktes med mus:

Et egg fra en hunnmus ble spleiset med egget fra en annen hunnmus. Resultatet ble et perfekt musebarn - en musepike... riktignok 20 prosent mindre enn musebarn produsert ved naturlig metode.

Forskernes konklusjon: Mannen er biologisk sett unnværlig ved befruktning.

Karim Nayernia, professor i stamcellebiologi ved universitetet i Newcastle, driver eksperimentering med kvinnelige stamceller - inkludert produksjon av syntetiske sædceller fra kvinneegg.

Siktemålet for denne forskningen er sykdomshelbredelse, men teknologien kan også brukes til å lage barn, som aldri kommer til å se pappa.

Professor Nayernia har uttalt:

"Om dette blir realiteter, vil avhenge av en etisk vurdering, ikke av vitenskapelige begrensninger."

Teknologisk kollaps

KJÆRE GUD: La meg bli den siste mannen på jorden.
KJÆRE GUD: La meg bli den siste mannen på jorden. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO

Begge professorene, Sykes og Nayernia, er menn. Dette faktum, og at de aller fleste andre vitenskapsfolk er menn, er et morsomt og tankevekkende poeng:

SJOKKERT FEMINIST

At Y-kromosomet går til helvete skulle være en gladnyhet for feministfundamentalistene i kvinnegruppa Ottar? Landstyrets leder Asta Beate Håland:

- Hehe - nei, vi har ikke som mål å utrydde menn. Vi er radikale feminister, men ikke mannehatere. Synes det der med Y-kromosomene høres litt nifst ut, jeg. Jeg har tre sønner og en mann, og dem vil jeg beholde!

Hvis Y-kromosomet og mannen dør ut, vil det sannynlivis være Y-kromosomet, altså menn, som vil ha lagt hele grunnlaget for vår arts videreføring - men da som et rent kvinneanliggende:

Kvinner som har "laboratoriesex" og senere føder jenter, som blir store og har labsex med andre kvinner - som igjen føder jentebarn som - ja, slik vil altså generasjoner av kvinner befolke jorden.

"Når en sædcelle treffer et egg, bringer det kromosomer med, som blandes med kromosomene fra moren. Men genetisk sett er det intet i veien for at disse kromosomene kan komme fra en annen eggcelle", sier professor Sykes.

Om dette vil være særlig morsomt og hyggelig, er en helt annen sak. For som professor Sykes sier:

"Tilværelsen på jorden vil bli meget annerledes enn den er nå. På den positive siden kan vi tenke oss mindre forurensning og færre konflikter. Men det vil nok også bli mindre moro: Ingen Ferrarier, ingen Rolex-ur og ingen roser på Valentinsdagen."

Denne eksemplifiseringen er ikke så veldig god, med unntak av Ferrariene. Langt alvorligere er at den teknologiske utviklingen trolig vil bråstoppe og retardere kraftig. Noen tiår etter den siste mannens bortgang er det bare noen få kvinner som husker at det var lys og varme i de nå falleferdige husene de bor i. Og ingen har noen formening om hvordan dette lyset og denne varmen kom inn i husene.

LATTERMILD FEMINISTMOBBER

Religionshistoriker (underveis til doktortittel) Geir Levi Nilsen:

- Går Y-kromosomet til helvete? Hehe - jaja, det er vel gode nyheter for feministene, som representerer totalitet på linje med Moskva-kommunisme og det Hitler satte i gang på 30-tallet. Men hvis det virkelig er slik at Y-kromosomet er på vikende front, får vi menn bare nyte livet så lenge vi kan i noen tusen år. Blir kult, det.

Og gamle, antikke laptoper vi fremkalle hoderysting, men også kvinnelig bondevett: Vaskebrett!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning