Kreft

Menn mest utsatt

Og prostatakreft er den mest utbredte kreftformen hos menn.

Behandling av hudkreft.
Behandling av hudkreft. Foto: Foto: Therese Borge
Publisert Oppdatert

- Menn vet for lite om kreftsymptomer. Hvis menn begynner å ta mer hensyn til kroppens signaler om sykdom, øker sjansen for at de skal leve lenger, sier prosjektleder for kampanjen Menn og kreft , Sissel Øvervold.

Og i følge Kreftregisterets tall for 2007 viser det seg at rundt hver tredje mann vil få kreft før fylte 75 år, mens det samme tallet for kvinner er drøyt hver fjerde.

- En av grunnene til at flere menn enn kvinner får kreft, skyldes økningen i antall som får prostatakreft, og det igjen kan ha sin årsak i at flere gjennomfører såkalte psa-tester, sier avdelingssjef i Kreftforeningen, Ole Alexander Oppdalshei. - Og i forhold til at flere menn enn kvinner får lungekreft, kan det forklares med at det tradisjonelt har vært flere menn enn kvinner som har røkt.

Kreftrisikoen stiger med alderen

Ole Alexander Oppdalshei
Ole Alexander Oppdalshei Foto: Foto: Kreftforeningen

I disse dager gjennomføres kampanjen Krafttak mot kreft, som har som målsetning å fremme forskning på kreft hos eldre. Grunnen til dette er at frekvensen av krefttilfeller stiger med alderen.

- De fleste som får kreft får det etter fylte 65 år, utdyper Oppdalshei.

Ifølge statistikken er prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tarmkreft de fire hyppigst forekomne kreftformene i Norge. Naturlig nok er det bare menn som får prostatakreft, mens kvinner på samme måte er overrepresentert med brystkreft. Når det gjelder de to andre formene, er det ikke like tydelige utslag.

Gjennombrudd i forskning på prostatakreft.

Ta signalene alvorlig

Mulighetene for å bli frisk fra en kreftsykdom er større dess tidligere kreften blir oppdaget. Derfor er det ifølge Oppdalshei helt avgjørende at man reagerer dersom det inntreffer forandringer i kroppen, eller at man har plager som ikke blir borte etter en stund. Spesielt gjelder dette menn, som tradisjonelt har vært mindre flinke enn kvinner til å oppsøke legen når noe er galt.

Endringer i kroppen som vedvarer, som for eksempel sår som ikke blir borte, bør tas alvorlig. Her et tilfelle av hudkreft.
Endringer i kroppen som vedvarer, som for eksempel sår som ikke blir borte, bør tas alvorlig. Her et tilfelle av hudkreft. Foto: Therese Borge

- Menn må bli mer bevisst på signalene, og vi har jo hatt kampanjen Menn og kreft som har vært rettet mot dem.

- Når Kreftforeningen velger å rette oppmerksomheten spesielt mot menn, er det fordi mye tyder på at menn har mindre kjennskap til kreftsymptomer enn kvinner og venter lenger med å gå til lege for diagnose og eventuell behandling. Når menn oppsøker lege, er det ofte på oppfordring fra andre, utdyper Øvervold.

Kreftformer

Forebygging viktig

Flesteparten av de hyppigste kreftformene har gode prognoser for å bli frisk. Både prostata- og brystkreft har overlevelsestall opp mot 90 prosent i et femårsperspektiv etter behandling. Tarmkreft er nede på rundt 60 prosent, som er gjennomsnittstallet for alle kreftformene. Lungekreft har derimot bare en overlevelsesprosent på ti prosent.

- Forebygging er avgjørende. Hvert tredje tilfelle kan forebygges, beskriver Oppdalshei. - For lungekreft gjelder det selvfølgelig å unngå røyking, og for prostatakreft har det vist seg at tomater kan ha en positiv effekt.

Generelt handler det om å ha en sunn livsstil med fysisk aktivitet og et fornuftig kosthold, og spesielt har det vist seg at reduksjon av overvekt slår heldig ut.

Slik senker du kreftrisikoen

Les også:

Optimister lever lengst

Kosthold bremser aldringen

Her er den beste tursekken

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning