Lykkelige har bedre helse

Lykkelige mennesker lever lenger og har bedre helse.

LYKKE: Lykkelige mennesker spiser generelt sunnere og er mer aktive enn de som er ulykkelige.
LYKKE: Lykkelige mennesker spiser generelt sunnere og er mer aktive enn de som er ulykkelige. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Det er en klar positiv sammenheng mellom lykke og lengre levetid hos friske mennesker, viser en ny rapport.

- Å være lykkelig fører i seg selv til bedre helse. Effekten for livslengden er påtakelig, og kan sammenlignes med om man røyker eller ikke, sier forsker Ruut Veenhoven, til Forskning.no.

Veenhoven, som er forsker ved Erasmus Universiteit Rotterdam, har gått gjennom resultater fra tretti tidligere studier om lykke. I alle studiene ble også deltakernes fysiske helse kartlagt.

Flere av studiene som ble gjennomgått viste at lykkelige mennesker kunne forvente å leve mellom 7,5 og 10 år lenger enn andre.

Lykke ser derimot ikke ut til å gi noen merkbar helsegevinst til dem som allerede har dårlig helse.

Lykkelige og sporty

Over halvparten av undersøkelsene konkluderte med at lykkelige mennesker lever lenger. Noen studier kom imidlertid til konklusjonen om at lykkelige lever kortere enn andre. Andre studier igjen klarte ikke å påvise noen sammenheng mellom lykke og levetid.

Veenhoven mener grunnen til at konklusjonene ble så forskjellige, er at i studiene hvor man fant liten eller ingen positiv sammenheng mellom lykke og levetid, hadde deltakere i utgangspunket dårlig helse.

Lykkelige mennesker er også sannsynligvis mer opptatt av fysisk aktivitet, kosthold og en sunn livsstil. Mange ulykkelige lever på den annen side med betydelig mer psykisk stress. Det kan igjen føre til blant annet høyere blodtrykk og et svekket immunforsvar.

Gjennomgåelsen av studiene viser også at penger i liten eller ingen grad fører til lykke blant allerede velstående mennesker. Det er fattige som opplever å stige på lykkeskalaen dersom de får bedre økonomi.

Forskningsarbeidet er publisert i Journal of Happiness Studies .

Single haler innpå

En rekke forskere har også lenge fortalt oss at ekteskap og andre faste parforhold gir bedre helse og lengre liv - særlig for menn.

Nå har helsegapet mellom de to gruppene blitt mindre, og ungkarer lever snart like lenge som gifte, ifølge amerikanske forskere.

At menn har en noe kortere forventet levetid enn gifte, forklares med at gifte personer fremdeles lever sunnere enn ugifte.

- Men det finnes ikke lenger bakgrunn for å fremheve ekteskapet som en spesielt helsebringende innretning, sier Hui Liu, professor i sosiologi ved Michigan State University, som har analysert amerikanske målinger av befolkningens helse fra 1972 til 2003.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning