Energiforbruk og energibehov

Vekt og energibalanse

Både et for høyt og et for lavt energiinntak i forhold til behovet kan virke uheldig.

VEKT:  Får du i deg like mange kalorier som du forbruker holder du vekten stabil.
VEKT: Får du i deg like mange kalorier som du forbruker holder du vekten stabil. Foto: Foto: Dmitry Sosenushkin/Crestock
Publisert Oppdatert

Over tid vil slik en slik ubalanse være ugunstig for helsen og gi merkbare vektendringer i den ene eller andre retningen. Sammenhengen mellom energiinntaket og energiforbruket er derfor helt avgjørende for vekten. Energien vi får fra mat og drikke (ikke vann),

behøves til vedlikehold, vekst, fordøyelse og temperaturregulering samt til all bevegelse vi utfører.

Stabil vekt kan også variere

Et energiinntak som er lik energiforbruket vil gi STABIL VEKT

Dersom kroppen din bruker like mye energi som det du får i deg gjennom kosten, vil du være i energibalanse og holde en stabil vekt (gjelder voksne). Det betyr likevel ikke at du nødvendigvis veier det samme hver dag.

Vi spiser forskjellig og beveger oss ulikt fra dag til dag. I tillegg vil væskebalansen i kroppen variere. Med bakgrunn i dette kan kroppsvekten endre seg med inntil et par kilo fra en dag til en annen uten at du trenger å bekymre deg for vekten. Når du vurderer vekten er det derfor best om du å gjør dette over flere dager, helst over et tidsrom på 1-2 uker.

Energiinntak og vektøkning

Et energiinntak som er større enn energiforbruket vil gi VEKTØKNING.

Mer mat enn vi behøver kan resultere i overvekt. Litt ekstra mat i løpet av en dag eller to har imidlertid ingen betydning. For at matinntaket skal påvirke vekten må vi spise mer enn kroppen bruker over en viss tid. Overskuddet lagres og vi vil ofte merke det ved at klærne begynner å stramme litt ekstra.

Det kan også være at vi over en lengre periode beveger oss mindre enn vanlig. Dersom ikke matinntaket reduseres i takt med endret aktivitetsnivå , vil utfallet bli det samme, - vi får i oss mer enn vi behøver og overskuddet lagres.

Energi og vektnedgang

Et energiinntak som er mindre enn energiforbruket vil gi VEKTNEDGANG.

Dersom du over en lengre periode spiser mindre enn det kroppen trenger, vil du tære på reservelagrene og kroppsvekten vil avta. Vektnedgangen kan være et resultat av at man spiser mindre, øker aktivitetsnivået eller begge deler. Det er dette som er hovedprinsippet ved vektreduksjon. Gode kostvaner og regelmessig fysisk aktivitet er derfor de viktigste terapeutiske virkemidlene i behandling av overvekt. Man bør imidlertid huske på at like lite som man blir overvektig over natten, like lite vil man gå ned i vekt på noen dager. Vi må stadig minne oss selv om at varig vektreduksjon tar tid.

På den annen side er det mange som taper vekt uten at de egentlig vil det.

Slik uønsket vektnedgang kan skyldes at de ikke klarer å få i seg nok i forhold til behovet. Dette kan være et stort problem for eksempel ved sykdom eller hos gamle. I slike tilfeller vil målet være å stanse videre vektnedgang og aller helst snu prosessen slik at vekten tar seg opp igjen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning