Medisinsk behandling av type 2 diabetes

Det finnes en rekke ulike medikamenter som kan benyttes i diabetesbehandlingen.

MEDISINER: Mange bruker medisiner ved diabetes
MEDISINER: Mange bruker medisiner ved diabetes Foto: Foto: Richard Cano, Istock
Publisert Oppdatert

For de fleste type 2-diabetikerne kommer det en tid da kosthold og mosjon ikke lenger er nok til å regulere blodsukkeret. Det finnes ulike typer medikamenter med litt ulik virkning:

  • Biguanidderivater: Det aktive stoffet reduserer blodsukkernivået uten at kroppens egne insulinproduserende betaceller stimuleres. Dette medikamentet senker ofte pasientens blodtrykk, i tillegg til at en del går ned i vekt. Brukes gjerne på svært insulinresistente pasienter.
  • Insulinstimulerende midler: Alle disse medikamentene stimulerer kroppens betaceller til økt insulinproduksjon. Dette medfører både lavere blodsukkernivå, men også til en bedring av insulinfølsomheten. Denne typen preparater kan lede til for lavt blodsukker, hypoglykemi.
  • Alfaglukosidasehemmere: Disse stoffene forsinker nedbrytningen og dermed absorpsjonen av karbohydrater fra tarmen. Dette fører til at blodsukkeret stiger mindre etter måltidene, og man får en jevnere blodsukkerkurve. De har en beskjeden, men signifikant glukosesenkende effekt. Legemidlene må tas til måltidet for å virke.
  • Glitazoner: Aktiverer kjernereseptorer av typen peroksisomal proliferator aktivert gamma reseptor (PPAR¿) og reduserer insulinresistensen i fett-, muskel- og leverceller. Både fastende blodsukkernivåer og blodsukker etter måltid reduseres. Effekten kommer gradvis i inntil 8 uker etter oppstart av behandling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning