Alzheimer

Kaffe beskytter mot demens

Tre til fem kopper kaffe per dag mer enn halverer risikoen for å få Alzheimer senere i livet.

GYLNE DRÅPER: 3-5 kopper kaffe daglig forebygger demens senere i livet.
GYLNE DRÅPER: 3-5 kopper kaffe daglig forebygger demens senere i livet. Foto: Foto: Yuri Arcurs/Crestock
Publisert Oppdatert

Alle som kick-starter dagen med en god kopp kaffe kjenner til kaffens stimulerende og prestasjonsfremmende effekt.

Nå er det også vist at kaffe kan ha en langsiktig innvirkning på vårt sentrale nervesystem.

Halverer risikoen

I en svensk-finsk undersøkelse som publiseres i januarnummeret av Journal of Alzheimer's Disease, viser det seg at middelaldrende personer med et moderat kaffeforbruk på tre-fem kopper per dag, halverer risikoen for å få Alzheimers sykdom senere i livet.

Alzheimer er en form for demens som skyldes degenerasjon av nervevevet i hjernen.

Moderat forbruk - minst risiko

Svenske forskere har, sammen med forskere fra Universitetet i Kuopio i Finland, fulgt over 1400 personer i mer enn 20 år med regelmessige intervjuer og hukommelsestester. Av disse hadde totalt 61 personer fått demens da de var mellom 65 og 79 år. Av disse igjen hadde 48 personer Alzheimer.

Kaffekonsumet ble kategorisert i tre grupper:

  • 0-2 kopper = lavt
  • 3-5 kopper = moderat
  • mer enn 5 kopper = høyt
Store mengder koffein øker risikoen for å se syner, høre stemmer eller til og med fornemme spøkelser

Studien fant at de som drakk kaffe da de var i 50-årsalderen, hadde lavere risiko for å få demens og Alzheimer sammenliknet med dem som drakk lite eller ingen kaffe. Den laveste risikoen hadde de som drakk mellom 3 og 5 kopper kaffe per dag.

En kur mot mangt

I de senere årene har det vist seg at kaffe også beskytter mot både parkinsons sykdom, type 2-diabetes, tykktarmskreft, leverkreft, skrumplever og til og med selvmord.

- Hensikten med denne studien var å undersøke forholdet mellom middelaldrende personers kaffekonsum og risikoen for å få demens og Alzheimer senere i livet. Koffeinets langtidsvirkning på det sentrale nervesystemet har hittil vært ukjent, sier forskningsleder Miia Kivipelto fra Kuopios universitet i Finland og Karolinska Institutet i Stockholm i en pressemelding.

Grunnlaget for Alzheimer legges tidlig

Det er antatt at de sykdomsfremkallende prosessene som leder til Alzheimer kanskje starter flere titalls år før symptomene viser seg. En av de prosessene man har påvist, er en sammenklumping av proteinet beta-amyloid på nervecellene i hjernen.

Sammenklumpingen danner et plakk eller belegg på selve nervecellen og forårsaker forstyrrelser i kommunikasjonen mellom nervecellene, som igjen viser seg i de typiske demenssymptomene hukommelsessvikt, forvirring og nedsatt orienteringsevne og dømmekraft.

Se animasjon om utviklingen av Alzheimer

I en kontrollert studie på mus med Alzheimer som fikk koffein tilsatt drikkevannet, fant man at hukommelsen deres var tilnærmet like god som mus uten Alzheimer. I tillegg fant man i denne studien fra 2006 at mengden beta-amyloid protein i hjernen gikk ned hos begge gruppene.

Ser syner

Folk bør med andre ord drikke sin kaffe med god samvittighet - i alle fall så lenge man ikke overdriver.

En nylig publisert studie fra Durham University i Nord-England viser nemlig at store mengder koffein øker risikoen for å se syner, høre stemmer eller til og med fornemme spøkelser.

LES OGSÅ: Kaffe kan forebygge diabetes

LES OGSÅ: Varm drikke skaper varme følelser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning