Botulisme-bakterien i mat

Visste du at botox-middelet stammer fra en skummel bakterie i maten?

HONNING: Små barn bør ikke spise honning pga botulisme
HONNING: Små barn bør ikke spise honning pga botulisme Foto: Foto: Istock
Publisert Oppdatert

Hva har rynkefrie ansikter med en potensielt dødelig matforgiftning å gjøre? Jo, begge springer ut fra botulisme-bakteriens giftstoffer.

Sykdommen botulisme skyldes en nervegift som produseres av bakterien Clostridium botulinum. Sporene til denne bakterien finnes i jordsmonn, søle, sedimenter og i tarmkanalen på dyr og fisk. Bakterien produserer et av de mest potente naturlige giftstoffer vi kjenner til. Stoffet blokkerer signaloverføringen fra nerver til muskler med lammelser som følge. Lammelse av respirasjonsmusklene kan være dødelig.

Tre forskjellige former for botulisme

  1. Matbåren botulisme ble tidligere forbundet med blodpølsevarer, men skyldes i dag vanligvis konserverte grønnsaker, hjemmeprodusert rakefisk og spekeskinke. Denne formen er en ren forgiftning, men den er svært sjelden - 29 personer er rapportert rammet i perioden 1975-2000. En person er død som følge av matbåren botulisme. Frem til 1997 var dette den eneste formen for botulisme registrert i Norge.
  2. Sårbotulisme skyldes infeksjon av bakterien med påfølgende produksjon av giftstoffer i kroppen. Sårbotulisme har siden begynnelsen av 1980-tallet i økende grad blitt diagnostisert hos sprøytemisbrukere.
  3. Spedbarnsbotulisme sees hos barn under 1 år som har blitt smittet via sporer i maten. Slike sporer er ikke farlige å spise for voksne, men spedbarn har et spesielt tarmmiljø som gjør at sporene kan spire og danne giftstoffer. Ved de fleste tilfellene av denne formen for botulisme er kilden til bakterien ukjent. Foreløpig er honning den eneste identifiserte smittekilden.

Symptomer

De første symptomene på botulisme kommer som regel innen 12 til 36 timer. Oppkast, magesmerter, munntørrhet, synsforstyrrelser og talebesvær er typiske symptomer. I begynnelsen har pasienten ofte diaré, men senere i forløpet utvikles forstoppelse grunnet lammelser i tarmmusklene. Botulisme kan i alvorlige og ubehandlede tilfeller medføre lammelser i respirasjonsmusklene med dødelig utfall i løpet av 3 til 7 dager.

Hva kan vi gjøre?

Det finnes heldigvis en motgift som kan brukes ved botulisme, men det er viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig. Det er også spesielt viktig å være føre-var og følge noen gode forebyggende råd:

  • Bakteriesporene er meget motstandsdyktige, men giftstoffet ødelegges ved koking.
  • Ved produksjon av rakfisk er det viktig med god hygiene. Det er også viktig å være påpasselig med saltinnholdet og temperaturen.
  • Hermetiserte produkter bør varmebehandles for å redusere risikoen for sykdom.
  • Helsemyndighetene krever at honning skal være merket med advarsel om at barn under 1 år ikke må gis honning.

Botox - botulisme i begrenset omfang

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinumtoksin type A. Dette giftstoffet kommer fra Clostridium botulinum-bakterien. I svært lave doser kan stoffet sprøytes inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. Det virker ved å blokkere nerveimpulsene til utvalgte små ansiktsmuskler slik at disse ikke trekker seg sammen. På denne måten blir huden over muskelen glatt og rynkefri.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning