Ting som gjør deg tykk

Årsaker til overvekt

Det er ikke til å komme bort ifra at overvekt er et resultat av at man spiser mer enn det man forbruker.

OVERVEKT: Overspising fører til økt vekt
OVERVEKT: Overspising fører til økt vekt Foto: Foto: Simone van den Berg/Crestock
Publisert Oppdatert

Overskuddet av energi lagres som fett, men noen enkel og entydig forklaring på hvorfor noen blir overvektige finnes ikke. Ofte er det flere forhold som spiller inn. Nedenfor ser du ulike faktorer som kan ha betydning for utvikling av overvekt:

Arv: Genene har stor betydning, men spiller nok ikke den avgjørende rollen for utvikling av fedme. Flere gener er involvert i et komplekst samspill med mange ulike miljøfaktorer. Vi kan også "arve" kostvanene av foreldrene våre.

Miljø: Vår kultur, kost og mosjonsvaner er sammen med den genetiske disposisjonen vesentlig for vekten vi har.

Forstyrrelser i energibalansen: For stort matinntak i forhold til det kroppen trenger/ bruker gjør at du går opp i vekt.

Mangel på regelmessig og riktig kosthold: Spiser du sjeldent er risikoen for at du spiser feil og for mye når du først spiser. Et kosthold med for mye raske karbohydrater, fett og kalorier vil på sikt føre til økt energilagring og eventuelt overvekt.

Endring (opphør) av mosjonsvaner: Endring i trening eller aktivitetsprogram til mindre eller ingen mosjon, gjør at vi samtidig trenger mindre energi. Dersom matinntaket ikke tilpasses et lavere aktivitetsnivå, vil vi få mer enn vi behøver. Dette kan ofte skje som følge av skader eller etter operasjoner. Overskudd av energi vil lagres som fett.

Lavt stoffskifte (hypothyreose): Denne tilstanden er forholdsvis sjelden, og forekommer oftest hos eldre, spesielt kvinner. En av symptomene på lavt stoffskifte er vektøkning, men ved riktig medisinering vil vektøkningen stabiliseres eller avta.

Røykeslutt: Enkelte opplever vektøkning etter at de har sluttet å røyke. Noe av forklaringen er at mange opplever bedre appetitt og tiltagende småspising etter røykeslutt.

Graviditet: I løpet av svangerskapet blir det dannet ekstra fettreserver som skal sikre tilstrekkelig energi til produksjon av morsmelk. Vanligvis vil dette fettet tæres på og forsvinne i løpet av ammeperioden. Hvis mor derimot spiser slik at kosten alene dekker energibehovet både for henne selv og melkeproduksjonen, vil fettlagrene bestå og eventuelt føre til ytterligere (fett)lagring.

Enkelte medisiner kan ha vektøkning som bivirkning, her nevnes noen:

  • Antidepressiva (mot depresjon)
  • Nervemedisiner (for eksempel mot psykoser, angst og schizofreni)
  • Antiepileptika (ved behandling av epilepsi)
  • Migrenemedikamenter
  • Glukokortikoider (for eksempel hydrokortison og prednisolon)
  • Beta-blokkere
  • Insulin
  • Østrogen (større doser)

Nesten uansett hva som er årsaken til overvekt, spiller kosthold og aktivitet en sentral rolle. Dette betyr at de fleste av oss, enten vi liker det eller ikke, har mulighet til å gjøre noe selv i forhold til vekten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning