Finanskrisen

Er du redd for å miste jobben?

Mange norske bedrifter har startet nedbemanning som følge av finanskrisen. Det kan lønne seg å være forberedt på det verste.

VANSKELIGE TIDER: Mange bekymrer seg for jobbsituasjonen fremover. Lær hvordan du kan se muligheter i stede for å grave deg ned i bekymringene.
VANSKELIGE TIDER: Mange bekymrer seg for jobbsituasjonen fremover. Lær hvordan du kan se muligheter i stede for å grave deg ned i bekymringene. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
Når forandringens vind blåser går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller
Katastrofetenkning er sjelden konstruktivt, fordi det kan medføre mye bekymring, grubling, søvnløse netter og energitap

Antallet arbeidsledige har allerede begynt å øke, og sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sier til dn.no at han venter at arbeidsledigheten vil nå toppen rundt midten av 2010.

- Vi vil få svært rask økning i ledigheten i første halvår 2009. Vi tipper 3000-5000 nye ledige hver måned, sier Juel.

Når forandring ikke fryder

Mange kjenner på usikkerhet og frykt for å miste jobben, men hvordan skal vi som arbeidstakere takle usikre tider på best mulig måte?

Per Anders Nordengen er prest og endringsveileder og reiser rundt til bedrifter med foredrag om hvordan man best kan takle endringer.

Han har også skrevet boka « Når forandring ikke fryder».

- Når en endring ikke er ønsket av deg selv, er det sjelden at forandring fryder. Men, det er viktig å fokusere på at det er du som velger hvordan du skal takle en forandring, sier Per Anders Nordengen til klikk.no.

Sorgprosess etter jobbtap

- Ingen kan gå gjennom livet uten uventede og ubehagelige endringer. Verden har aldri vært i så stor endring som den er i vår generasjon, og jeg tror vi må ta valget. Enten må vi bli endringsdyktige, eller melde oss ut. Mange snakker om å tilegne seg faglig kompetanse, men jeg tror det i dag er minst like viktig å tilegne seg endringskompetanse, sier han.

I jobben som prest har Nordengen gitt trøst til mange som har mistet en av sine nærmeste. Han sier at noen av de samme reaksjonene kommer når folk mister jobben.

- Sorgprosessen kan ligne, rett og slett fordi vi mister noe som betyr mye for oss. Alt rakner, og da er det lov å reagere med sorg og fortvilelse, sier Nordengen.

Se fremover

- Det er ikke slik at man kan ta alt med godt humør, men etter hvert er det viktig å ikke bli i fortvilelsen, men se fremover og komme videre. En mann som hadde mistet jobben, sa til meg at han kunne velge å bli sint eller se fremover. «Hvis jeg velger å bli sint, er det bare jeg som får hjerteinfarkt av det,» var hans refleksjon.

Nordengen bruker også et kinesisk ordtak for å illustrere hvordan mennesker takler endringer på forskjellig måte:

«Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller.»

Nye muligheter

Endringsveilederen har sett at mange får en enda bedre mulighet når de er nødt til å se seg om etter noe nytt.

- Jeg har hjulpet mange inn i nye jobber. Når de nå ser tilbake på den tiden, ser de at de fikk nye muligheter, og at de fikk brukt seg selv på en annen måte, sier Per Anders Nordengen.

Nedenfor kan du lese psykolog Per Krister Halcks råd til deg som

1) frykter at du kan miste jobben

2) har mistet jobben og

3) får en annerledes arbeidshverdag på grunn av omorganisering.

Per Krister Halck jobber i firmaet Psykologbistand.

1. Frykter du at du kommer til å miste jobben?

Kanskje bekymrer du deg unødig.

Psykolog Per Krister Halck mener det først kan lønne seg å finne ut om det er en reell grunn til å frykte for jobben.

- Snakk med tillitsvalgte, kolleger og ledere. Hvis det ikke kan bekreftes eller det er usannsynlig, gjelder det å holde fokus på jobben. Hvis det er en reell fare for å bli oppsagt eller miste jobben, kan det være lurt å begynne å tenke fremover, sier Halck til klikk.no.

Vær aktiv i stedet for å la bekymringene ta overhånd.

- Begynn å lete etter andre muligheter, aktiver nettverkene dine, gå igjennom og oppdater cv-en din og send den til aktuelle arbeidsgivere. Psykisk sett er det også viktig å tenke gjennom hvilke muligheter du har, og det er fint å skaffe seg noen sparringspartnere å snakke med.

Bekymring er ikke konstruktivt

- Hvis bekymringstankene dine får for mye plass, er det lett å begynne med katastrofetenkning, det vil si at du tenker på det verste som kan skje. En slik tenkning er sjelden konstruktiv, fordi det kan medføre mye bekymring, grubling, søvnløse netter og energitap. Diskuter situasjonen edruelig med noen du stoler på, og sørg for å finne andre aktiviteter og ting du kan konsentrere deg om.

I en usikker periode kan stresset ødelegge for deg.

- God stressmestring er å snakke med andre og fokusere på noe annet enn jobb. Tenk på andre ting og gjør andre ting.

2. Du har mistet jobben

Det er naturlig å få sterke reaksjoner.

TA TAK:  Det er bare du som kan gjøre noe med situasjonen. Bekymringer gir søvnløse netter og energitap. Vær heller i forkant med å løse problemene.
TA TAK: Det er bare du som kan gjøre noe med situasjonen. Bekymringer gir søvnløse netter og energitap. Vær heller i forkant med å løse problemene. Foto: Foto: Crestock

Se mulighetene i stedet for begrensningene hvis du skulle miste jobben.

- Benytt alle de tilbudene som finnes rundt jobbsøk, coaching og så videre. Sørg for å være i aktivitet og bruk de nettverkene du har for å finne ny jobb, sier psykolog Per Krister Halck

Bearbeide reaksjoner

De fleste kan trenge å gå gjennom de sterke reaksjonene man kan få hvis man mister jobben.

- Mange arbeidsgivere har begynt å tilby psykologcoach til de som må slutte i jobben. Her kan du få god og nyttig bistand til å bearbeide mentale reaksjoner og finne motivasjon til å søke ny jobb. Det er naturlig å få sterke reaksjoner ved jobbtap og omstilling, og ofte må dette vies oppmerksomhet før du kan gå i gang med å vurdere andre alternativer og en ny jobb.

- På Psykologbistand arbeider vi mye med omstilling - og endringsprosesser og mange trenger mye støtte i slike situasjoner. Både berørte ledere og medarbeidere, de som blir sagt opp og de som blir igjen, søker bistand til å håndtere situasjonen, hjelp til å takle reaksjoner og for å få hjelp til motivasjon videre.

3. Du får en hardere arbeidshverdag fordi mange er sagt opp

Det kan også være tungt og krevende å bli igjen etter en nedbemanningsprosess. Husk at du kan ta et valg.

Det er ofte krevende å bli igjen etter en nedbemanningsprosess eller en omorganisering av arbeidsplassen.

STERKE REAKSJONER: Mange arbeidsgivere har begynt å tilby psykologcoach til personer som mister jobben.
STERKE REAKSJONER: Mange arbeidsgivere har begynt å tilby psykologcoach til personer som mister jobben. Foto: Foto: Crestock

- Tradisjonelt har det vært lite fokus på dette, men studier og erfaring viser at mange får reaksjoner som ligner på reaksjonene som de som mister jobben får. Mange rapporterer at de savner kolleger og at de sliter med dårlig samvittighet overfor oppsagte kolleger, sier psykolog Per Krister Halck.

- I tillegg kan arbeidsbelastningen øke på grunn av redusert bemanning. Dette øker stressnivået betydelig. I Psykologbistand er vi opptatt av at ledelsen i en organisasjon setter av tid til både å informere om prosessen, gir rom for reaksjoner etter endringen og setter en klar og tydelig retning for veien videre. Dette vil ofte hjelpe organisasjonen og den enkelte leder og medarbeider å fortsette videre i ny organisasjon. Med nye mål og ny motivasjon.

Bli eller gå?

Du kan hjelpe deg selv ved å ta et aktivt valg.

- Noen ganger er det vanskelig å motivere seg for videre arbeid, og da bør du sette deg ned og tenke nøye gjennom om du skal fortsette i jobben eller ikke. Hvis du velger å fortsette, gjelder det å finne et nytt fokus og lete etter gode løsninger for veien videre. Det er ditt valg å tenke: Vil jeg velge å være her og gjøre det beste ut av det, eller vil jeg gjøre noe annet?

Psykologen mener at litt for mange av oss velger å bli, selv om jobben ikke er tilfredsstillende for oss.

- Jobben utgjør faktisk en tredjedel av livet, og de aller fleste av oss har muligheten til å gjøre det beste ut av det vi har. Dette henger sammen med innstilling til det vi gjør. Innstilling er noe vi aktivt velger, ikke noe som bare kommer, eller som er prisgitt skjebnen.

Et råd til slutt: Hvis du sitter helt fast og ikke kommer noen vei, snakk med noen andre om situasjonen. Ikke nøl med å søke profesjonell bistand, ofte er det lite som skal til for å finne ny arbeidsglede.

MYE Å GJØRE: Blir arbeidspresset for stort etter en nedbemanningsprosess? Husk at det er du som bestemmer om du skal bli eller ikke.
MYE Å GJØRE: Blir arbeidspresset for stort etter en nedbemanningsprosess? Husk at det er du som bestemmer om du skal bli eller ikke. Foto: Foto: Crestock

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning