Test medisinkunnskapene

Kan du mer enn legene?

Hva vet du om virus, viagra og røntgen? Test kunnskapene dine her.

PREVENSJON: Ble p-pillen tatt i bruk i 1930, 1940, 1950 eller 1960?
PREVENSJON: Ble p-pillen tatt i bruk i 1930, 1940, 1950 eller 1960? Foto: Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening har tre grupper leger - eldre, sisteårsstudenter og førsteårsstudenter på legestudiet i Trondheim - deltatt i en undersøkelse der de skulle tidfeste 35 sentrale medisinhistoriske begivenheter.

Er dine kunnskaper om moderne medisinsk historie på nivå med legenes?

Vet du når p-pillen og viagra ble oppfunnet, eller når den første hjertetransplantasjonen fant sted?

Vet du når penicillin ble tatt i bruk første gang? Når ble det første prøverørsbarnet unnfanget?

Du kan ta hele kunnskapstesten her - eller svar på vår uformelle quiz nederst på denne siden.

De eldste vet best

Undersøkelsen bekrefter at eldre leger har større generell medisinhistorisk kunnskap enn studenter. Sisteårsstudentene traff dårligere enn eldre leger, men bedre enn førsteårsstudentene.

Det viste seg at alle legene er flinkere til å tidfeste medisinske hendelser etter andre verdenskrig enn før krigen.

- Enkelte hendelser tidfestes bedre enn andre hendelser, hos alle tre grupper. Disse hendelsene er knyttet til kjente legemidler, som p-pillen, trippelbehandling mot hiv/aids og sildenafil (Viagra), eller medisinsk teknologi, som første hjertetransplantasjon og introduksjon av MR, opplyser Asbjørn Junker, en av forfatterne bak artikkelen i Tidsskriftet.

Førsteårsstudenter plasserte nyere begivenheter tidligere enn de hendte; de antar at det knapt har vært viktige begivenheter etter 1980.

Les også: Vaksiner deg mot vepsestikk

Mer oppdatert vs. større erfaring

Hva forteller resultatene oss? Er det bedre å velge en eldre fastlege enn en nyutdannet?

- Vår undersøkelse gir ikke noe fasitsvar på om det er bedre å velge en eldre fastlege i forhold til en nyutdannet. Nyutdannede leger er kanskje litt mer oppdatert på den nyeste teknologien i forhold til eldre leger, men samtidig har de eldre legene mye større erfaring og kan dermed være et vel så godt valg, sier Junker.

- En viss oversikt over medisinsk historie vil både kunne gi en bedre forståelse av hvilken kontekst man utøver sitt virke som lege i, samtidig som man kan inspireres av store oppdagelser og gjennombrudd, og lære av feiltrinn som er begått tidligere.

Les også: Dette avslører alderen din

God treffprosent

Legene som deltok i undersøkelsen har vist en ekstra interesse for medisinhistorie. Undersøkelsen ble gjennomført på Medisinhistorisk høstmøte, en samling hvor fokus nettopp ligger på dette temaet.

- Den medisinhistoriske kjennskapen blant legestanden i gjennomsnitt ligger muligens noe lavere. Legene som deltok i undersøkelsen tidfestet nesten samtlige begivenheter innenfor to tiår unna "fasiten", og dette må kunne sies å være en god treffprosent, kommenterer Junker.

Les også: Nytt håp for brystkreftpasienter

Viktige hendelser

De 35 begivenhetene i undersøkelsen ble ansett som viktige på bakgrunn av en liste over hendelser satt sammen av den britiske legen James Le Fanu, i boken «The rise and fall of modern medicine» (1999). Hendelsene kan klassifiseres innenfor tre hovedkategorier: nye legemidler, ny behandling/teknologi og ny innsikt.

Listen er dermed et utvalg av flere typer begivenheter som dekker ulike aspekter av den medisinske historien de siste hundre år.

Fasit på spørsmålene under finner du ved å klikke på denne lenken .

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning