Tenner:

Tannpussen avslører deg

En tredel av nordiske menn pusser tennene bare én gang om dagen.

HVITT SMIL: Unge mennesker prioriterer hvite tenner fremfor sunne tenner.
HVITT SMIL: Unge mennesker prioriterer hvite tenner fremfor sunne tenner. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO
Publisert Oppdatert

Hva tenker norske menn og kvinner på under morgentannpussen?

  • Bare 1/2 % tenkte på sex. Dette gjelder både menn og kvinner. Sannsynligvis er den unnagjort allerede.
  • Ca. 20 % av mennene tenker på ingenting, mens bare 10% av kvinner er like tanketomme
  • 17 % av kvinnene tenker derimot på jobben, mens bare 10 % av mennene gjør det samme.

Her er det imidlertid markante regionale forskjeller: 1 av 3 sørlendinger (ca. 33 %) tenker jobb, mens bare 8 % trøndere og Oslofolk er like samvittighetsfulle.

Visste du at

...undersøkelsen til Norstat viser at 1 av 4 kvinner er svært opptatt av tannhygienen til partneren sin. Det er dårlige nyheter for de fleste nordiske menn. En tredjedel pusser nemlig tennene bare en gang om dagen.

Bare 15 % av kvinnene er like skjødesløse, men kommer heldigere ut likevel, da bare 1 av 10 menn oppgir at tannhygiene er viktig.

Visste du at unge mennesker mellom 15 og 29 år prioriterer hvite tenner fremfor sunne tenner, at finske menn har dårligst tannhygiene i Norden, mens svenske kvinner med høy utdannelse har den beste?

Dette er noen av konklusjonene i den ferske nordiske undersøkelsen foretatt av analysebyrået Norstat på vegne av tannbørsteprodusenten Oral - B hvor 4004 mennesker mellom 15 og 70 år i Norge, Sverige, Finland og Danmark ble spurt om tannpussevanene sine. Så langt har det vært den største nordiske undersøkelsen om folks forhold til tannbørsten.

Viktigst med hvite tenner

Unge mennesker er og blir de mest forfengelige. Tre av fire ungdommer sier at det er svært viktig å ha hvite tenner - og 14 % nøler ikke med å ta kjemisk bleking mot misfarging. Tannhelse derimot står ikke spesielt i fokus hos den yngre garde. Knapt halvparten - 39 og 38 % - tenker noe større på henholdsvis karies og tannkjøttsykdommer. For dem er kjendishvite smil det viktigste.

Mer engstelige for tannkjøttet

Men dette forandrer seg raskt. I aldersgruppen 30 til 39 år er så mange som 65 og 67 % opptatt av henholdsvis tenner og tannkjøtt og dette øker drastisk med årene.

Når vi runder middagshøyden i livet (40 - 60 år) synes 77 % av oss at tannkjøttet er svært viktig. Litt færre er opptatt av hull i tennene. Kanskje fordi vi har lagt hull og plombering bak oss i yngre år. Men vi er blitt klar over at tennene nødvendigvis ikke varer noe lenger av den grunn. Nå er det tannkjøttsykdommer som er trusselen; tannkjøtt som blør og som trekker seg tilbake og som fører til tannløsning. Når vi nærmer oss 70 år har andelen engstelige for tannkjøtthelsen økt til 82 %.

Elektrisk tannbørste - populært hos eldre

AVSLØRT: En tredjedel av menn pusser tennene bare en gang om dagen.
AVSLØRT: En tredjedel av menn pusser tennene bare en gang om dagen. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO

Tannpussvanene forbedrer seg også med årene. God tannpuss er det beste forebyggende tiltak - og elektrisk tannbørste regnes for å være enda bedre enn manuell. Ungdommen er igjen de mest bekymringsløse. Bare 18 % bruker elektrisk tannbørste, men når man er mellom 30 0g 39 år har det økt til 30 %.

Aldersgruppen mellom 40 og 60 år er igjen blant de beste i klassen - 35 % av seniorene har gått til anskaffelse av elektrisk tannbørste. Fra 70 -årsalderen går imidlertid denne kurven noe tilbake igjen.

Høy utdannelse - bedre tannpuss

Kvinner er flinkere til å pusse tennene enn menn. 84 % av nordiske kvinner pusser tennene minst to ganger om dagen, mot 74 % av mennene, viser undersøkelsen

Kanskje kan man si; at jo mer opplyst man er, mer tid bruker man på tenner og tannpleie.

Tannhygiene og høy utdannelse går i alle fall godt sammen. 82 % av dem med høyere utdannelse pusser tennene minst to ganger om dagen, mot bare 72 % hos dem som har avsluttet utdannelsen etter videregående skole.

Finske tanngriser

Finnene er mest skjødesløse; kun halvparten som har grunnskolebakgrunn, pusser tennene to eller flere ganger om dagen. Hele 7 % av dem pusser ikke tennene mer enn et par ganger i uka, forteller de.

Men Sverige ligger mellom Norge og Finland - og de svenske kvinnene dufter heldigvis friskt av tannpasta: 93 % pusser tennene to eller flere ganger om dagen - og absolutt ingen oppgir å bruke tannbørsten mindre enn en gang per dag. De er Skandinavias beste på tannpleie.

Nordmenn vil ha de mykeste tannbørstene, Svenskene vil ha dem rimeligst, danskene er mest opphengt i merkevaren. Og finnene, sin mangelfulle munnhygiene til tross, vil ha den lekreste designen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning