helfo og refusjon tannlege

Har du rett på refusjon fra tannlegen?

Alt du trenger å vite om helfo og refusjon fra tannlegen.

HELFO OG REFUSJON FRA TANNLEGE: Lurer du på om du kan få støtte til tannbehandling? Eller om nav dekker tannlegen? Her har du en oversikt. FOTO: Getty Images.
HELFO OG REFUSJON FRA TANNLEGE: Lurer du på om du kan få støtte til tannbehandling? Eller om nav dekker tannlegen? Her har du en oversikt. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Er du en av de som kvier deg for å gå til tannlegen, kan du enkelt finne ut av hvor mye et tannlegebesøk koster.

- Vanligvis er det nok med ett tannlegebesøk per år, sier Inge Meisal, daglig leder hos OralCare.

Å utsette tannlegebesøket gjør regningene høyere.

Egenandel for tannlege

Forbrukerrådet har åpnet en internettside som gir deg en oversikt over prisene hos din nærmeste tannlege. Nettstedet heter hvakostertannlegen.no.

- Siden er opprettet for å få en konkurranse i tannlegemarkedet, slik at du kan se at det ikke nødvendigvis er så dyrt som du tror.

Det sier Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

- Tannlegene rapporterer prisene sine inn til hvakostertannlegen.no, og med bakgrunn i disse tallene får vi priser for kommuner over hele landet, sier Halsos.

For eksempel koster en kontroll med to røntgenbilder i Oslo fra 220 kroner.

Refusjon for tannlege

Er du over 20 år er det i utgangspunktet meningen at du skal betale tannlegeregningen selv, men det er noen som kan få refusjon for tannlegebesøket.

- Du kan få dekket behandling av folketrygden om du har særskilt grunn til det, eksempelvis dersom du har kronisk tannkjøttsykdom, hareskår eller hull i ganen, sier Halsos.

Mange pasienter har krav på trygderefusjon og som faktisk ikke er klar over det, for gjennom folketrygdloven skal personer med særskilte tannbehandlingsbehov få hel eller delvis støtte til tannbehandling.

- Det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om du har krav på slik stønad, og som skal sørge for at behandlingen er nødvendig og forsvarlig, sier Halsos.

Les også: Alt du må vite om fluor

Sjekk tannlegepris på nett

- Tannlegene har opplysningsplikt på de utvalgte prispakkene som vises på hvakostertannlegen.no.

- Disse rapporteres via et eget brukergrensesnitt.

- Alle prisene og innholdet i hver enkelt behandling, er utarbeidet og omforent med ulike fagmiljøer, Den norske tannlegeforening, Institutt for klinisk odontologi ved UiO og Helsedirektoratet.

Tannlegene registrerer sine priser fortløpende, og det vil derfor forekomme nye registreringer hver dag.

Kilde: hvakostertannlegen.no

Krav på støtte til tannlege fra Helfo

Dersom du ikke har råd til tannlegebehandling, men er avhengig av en tannlegetime for særskilte grunner likevel, kan du ifølge Marius Gunneng, seniorrådgiver og fagkoordinator i HELFO, få dekket tannlege ved følgende tilfeller:

- Sjelden medisinsk tilstand

- Leppe-kjeve-ganespalte

- Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

- Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

- Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

- Periodontitt (tannkjøttsykdom)

- Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

- Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

- Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

- Hyposalivasjon (munntørrhet)

- Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

- Tannskade ved godkjent yrkesskade

- Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

- Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Refusjon for tannlege

Er tannlege egentlig dyrt?

Sammenlign et tannlegebesøk og for eksempel et frisørbesøk, hvordan ser regnestykket ut da?

Ifølge hvakostertannlegen.no koster en undersøkelse med to røntgenbilder og tannrens gjennomsnittlig 1024 kroner i Oslo og 1101 kroner gjennomsnittlig i Norge.

For de fleste personer er dette nok per år.

Sammenlign dette med å gå til frisøren fire ganger i året.

Da blir kanskje ikke tannlegen så dyr lenger.

Kilde: Inge Meisal, daglig leder hos OralCare.

Har du ikke råd til tannlegebehandling, kan det være greit å vite at noen grupper kan få dekket tannlegeregningen. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er fylkeskommunal, og er ikke underlagt HELFO. De skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

- Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

- Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

- Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

- Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

- Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Les også: Tannlegeskrekk? Slik blir du kvitt den

Spør om pris for tannbehandling

Det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om du har krav på slik stønad, og som skal sørge for at behandlingen er nødvendig og forsvarlig.

Det er Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) underlagt Helsedirektoratet, som utbetaler refusjoner, og i 80 prosent av tilfellene blir refusjonene utbetalt direkte til tannlegen.

Det betyr at prisen tannlegen gir deg på en behandling er din egenbetaling, ifølge hvakostertannlegen.no.

- De som virkelig kan si at tannlegen koster mye, er de som må ha stor behandling, sier Meisal.

Dette kan være behandlinger som implantater og mange porselenskroner.

- Da blir det raskt mange titusener som skal ut, og noen ganger kanskje flere hundre tusen, sier Meisal.

Men det er lov å spørre tannlegen om eventuelle pakkepriser på store behandlinger, før du gjennomfører dem, slik du eventuelt kan sammenligne priser.

- Det er ikke slik at 10 porselenskroner er 10 ganger arbeidet som en porselenskrone. Så du kan spørre om å få en bedre pris, sier Meisal.

God dialog

De fleste tannsykdommer kan forebygges. Derfor er det viktig å ha god dialog mellom pasienten og tannpleieren/tannlegen. Tannpleieren/tannlegen skal gi kunnskap om hva pasienten kan gjøre selv for å ivareta sin tannhelse.

Kilde: Hilde Aga, tannlege ved Norsk Tannpleierforening NTpF.

Ikke utsett tannlegebesøket

- Folk gruer seg for å gå til tannlegen, antagelig fordi de er redd for at det vil koste mye og fordi de ikke vet hvor viktig det er med forebygging og god tannhelse, sier Halsos.

Undersøkelser viser at jo bedre råd du har, jo oftere går du til tannlegen.

- Og de med høyere utdannelse går oftere til tannlegen enn de som har dårligere utdannelse, sier Halsos.

- Med fluor, tanntråd og tannpuss hver dag, samt jevnlig kontroll av tennene, vil du kunne unngå de virkelig store regningene, sier Halsos.

Konsekvensen av å ha dårlig tannhelse er dessverre høye regninger.

- Prisen for en rotfylling av en tann i Norge er fra 1143 kroner, men de fleste stedene er det over 1500 kroner viser hvakostertannlegen.no, sier Halsos.

Tannlegen vil da kunne se hull før de får utviklet seg til skikkelige tapsplomber og mye smerte.

Les også: Dette er prisen på tannlegetjenester

Få dekket tannlege hos NAV

NAVs lov om sosiale tjenester tilsier: "De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven".

NAV kan altså gi støtte til tannbehandling.

- Utgifter til tannbehandling står i en særstilling, da behandlingen sjeldent dekkes av folketrygden eller andre offentlige ordninger eller utføres av det offentlige, sier Anne Lieungh, stabsdirektør i tjenesteavdelingen til NAV.

- Nødvendig behandling med skriftlig anbefaling fra tannlege kan dekkes fra NAV, sier Lieungh.

Prisforskjellen mellom ulike tannleger kan være store, og stønaden kan dekke et rimelig tannlegebesøk.

Lurer du på om NAV dekker tannlegen din? Slik vurderes det om du kan få støtte til tannbehandlingen fra NAV.

- Har personen egen inntekt?
- Dekkes tannbehandlingen av andre ordninger?
- Er dette nødvendig eller kurativ behandling?
- Hvor mye vil behandlingen koste hos en rimelig tannlege?
- Bør behandlingen dekkes selv om personen har nok inntekt, at det ikke er nødvendig behandling eller at tannlegebesøket ikke er rimelig nok?

- Det er opp til hver enkelt kommune hvordan alt rundt tannbehandling skal gjøres i praksis, som bruk av kostnadsoverslag, eller å ha egne tannleger som gjøre den tannfaglige vurderingen og eventuelt behandlingen, sier Lieungh.

I veiviseren for økonomisk sosialhjelp på nav.no kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning