Fluor

Alt du må vite om fluor

Ja, i for store mengder er fluor skadelig.

FLUOR: Tannhelsen er blitt betydelig bedre etter at fluortannkremen gjorde sitt inntog i de tusen hjem. Man skal allikevel være litt forsiktig. Spesielt barn skal kun bruke små mengder med tannkrem. FOTO: Getty Images
FLUOR: Tannhelsen er blitt betydelig bedre etter at fluortannkremen gjorde sitt inntog i de tusen hjem. Man skal allikevel være litt forsiktig. Spesielt barn skal kun bruke små mengder med tannkrem. FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Fluortannkremen har ført til en liten revolusjon for tannhelsen i Norge. Det er mer enn 40 år siden fluortannkremen ble gjort reseptfri i Norge, og før det var det vanskelig å finne noen unge mennesker som ikke hadde hull i tennene. Mange slet også med smerter, sier president i Den norske tannlegeforening og privatpraktiserende tannlege i Fredrikstad, Camilla Hansen Steinum.

Fluortabletter

Siden den gang har systematiske programmer med fluorskylling, utdeling av fluortabletter og fluortannkremens inntog i de tusen hjem bidratt til at tannhelsen i den norske befolkningen har blitt markant bedre tiår for tiår.

25 mg fluorid tilsvarer

- 100 fluortabletter à styrke 0,25 mg fluorid

- 50 fluortabletter à styrke 0,50 mg fluorid

- 30 fluortabletter à styrke 0,75 mg fluorid

- 25 fluortabletter à styrke 1,00 mg fluorid

- 33 g tannkrem med styrke 0,075% fluorid (750ppm)

- 25 g tannkrem med styrke 0,1% fluorid (1000ppm)

- 17 g tannkrem med styrke 0,15% fluorid (1500ppm)

Kilde: Giftinformasjonen

Unngå hull i tennene

- Tannbørsting med fluortannkrem to ganger daglig er effektivt for å unngå hull. Dette gjelder for både barn og voksne

- Fluortabletter eller fluorskyllevæske kan brukes som ekstra beskyttelse mot karies for barn og voksne

- Det er viktig å rengjøre mellom tennene med for eksempel tanntråd eller tannstikker

- Unngå småspising. Faste måltider gir tennene «hvile» mellom måltidene. Begrens godterispising til en dag i uka. Biter av frukt og grønnsaker er en god erstatning

- Bruk vann som tørstedrikk

Kilde: Tannlege Camilla Hansen Steinum

- Samtidig ser man at forbruket av sukker har økt dramatisk i samme periode, og at forbruksmønsteret for sukkerholdige varer har endret seg i vesentlig grad. Belastningen på tannhelsen har altså blitt betydelig større, men sykdomsforekomsten er likevel betydelig redusert, sier hun.

Alle bør bruke fluor

Alle resultater peker på at fluor er en avgjørende faktor.

- Både norske og internasjonale helsemyndigheter fremhever fluorens betydning for å redusere tilveksten av karies, fastslår Steinum.

Hun mener konsekvensene ved ikke å bruke fluor vil være en markant økning av faren for hull i tennene.

- Ved å ikke bruke fluortannkrem til sine barn, setter foreldrene barnas mulighet til å få en god tannhelse i fare. Tannsykdom utvikles sakte og gradvis, og skader som oppstår er i hovedsak irreversible, påpeker hun.

Er det først oppstått en skade som må behandles med inngrep, som boring, og repareres med et fyllingsmateriale, er dette nemlig en skade du har med deg resten av livet.

- All erfaring viser at slike reparative inngrep senere vil medføre behov for reparasjon eller utskifting som følge av ny skade, ny karies eller slitasje. Dette vil igjen føre til ytterligere tap av tannsubstans og svekkelse av tannen. Altså får vi en ond sirkel som i verste fall fører til tap av tenner, sier Steinum.

For mye fluor

Og ifølge Steinum reduserer fluor risikoen for dårlig tannhelse betraktelig, og fluor er helt trygt.

- Stoffet som brukes i fluortannkrem heter fluorid. Det finnes også naturlig i for eksempel te og drikkevann, og i noen land tilsettes fluorid i drikkevannet. Fordi mengden vi får i oss er så liten, er det ikke farlig å bruke fluortannkrem, sier hun.

Man skal likevel være litt påpasselig fordi store doser med fluorid kan føre til forgiftninger.

- Men i Europa bruker vi svært små mengder fluorid i tannkremen så alvorlige symptomer er svært uvanlig og forekommer i praksis ikke, legger hun til.

Les også: Sjekk om du bruker tannkrem riktig

Fluoridforgiftning

Reaksjonene og alvorlighetsgraden ved en fluoridforgiftning vil avhenge av mengden som svelges.

Symptomer ved fluoridforgiftning

- Kvalme

- Brekninger

- Diaré

- Magesmerter

Kilde: Tannlege Camilla Hansen Steinum

- Hvis du spiser en hel tannkremtube, kan du få vondt i magen. For å komme i livsfare, må du imidlertid få i deg seks og en halv tube, sier hun.

Steinum legger til at man til barn kun skal bruke små mengder tannkrem.

Det kan ha negativ effekt på de tennene som ikke har brutt frem ennå dersom barna gjentatte ganger får i seg store mengder tannkrem.

- Dette kalles fluorose. Det er ikke farlig, men forstyrrer produksjonen av emalje. Man kan se at tennene er rammet av fluorose ved at de får en hvitlig misfarging, sier hun.

Barn kan dessuten, akkurat som voksne, bli syke dersom de får i seg for mye fluorid.

- Engangsinntak av opptil 25 mg er ufarlig, mens man ved høyere inntak skal kontakte Giftinformasjonen, sier hun.

Liten sannsynlighet for forgiftning

Faren for å få i seg for mye er imidlertid kanskje større dersom boksen med fluortabletter står åpen og tilgjengelig for barna. Tablettene smaker godt, og det er derfor lett for de små å la seg friste til å ta en neve.

Ifølge Giftinformasjonen skal det imidlertid store mengder til før det er fare for fluoridforgiftning.

Har dere de svakeste tablettene i skapet, som inneholder 0,25 mg fluorid per tablett, må barnet ta hele 100 tabletter før det er fare for forgiftning.

- Statens legemiddelverk har mottatt totalt 93 bivirkningsmeldinger der det er natriumfloridpreparat som er mistenkt årsak til bivirkninger, enten alene eller sammen med andre legemidler, sier Hilde Samdal.

Hun er seniorrådgiver ved Seksjon for legemiddelovervåkning ved Statens legemiddelverk.

- Dette er ikke et høyt tall sett i forhold til antall brukere av for eksempel fluortabletter. Vanlig tannkrem regnes for øvrig som kosmetikk, og det er derfor ikke naturlig å melde bivirkninger av denne type tannkrem til oss, sier hun.

Sjelden alvorlige skader

Bare to av meldingene i databasen er ifølge Samdal alvorlige.

Det ene dreier seg om en anafylaktoid reaksjon på tannkremen Duraphat, som har høyere fluorinnhold og selges på resept, og den andre om endret smakssans og sår i munnen etter bruk av Listerine Fluoride.

- De resterende 91 meldingen er ikke klassifisert som alvorlige. De mistenkte legemidlene er Duraphat, Flux eller uspesifisert fluor, Afi-fluor, Xerodent og Fuorid. En del av meldingene beskriver hypersensitivitetsreaksjoner, som allergiske reaksjoner, kløe, eksem og utslett, sier hun.

Les også: Skal du bruke munnskyllevann?

Bivirkninger av fluoridforgiftning

Samdal forteller videre at det også er meldt i varierende grad om hodepine, migrene, svimmelhet, munnbetennelse, misfarging av tennene, heshet, diaré, forstoppelse, magesmerter, oppkast, kvalme, hoste og pustevansker.

- Men det er viktig å være klar over at bivirkningsmeldinger sendes inn ved mistanke. Som hovedregel er det imidlertid vanskelig å fastslå noen sikker årsakssammenheng mellom mistente legemiddel og mistenkt bivirkning, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning