Øyesykdommer

12 symptomer på øyesykdom

Pass på!

ØYESYKDOMMER: Ved å jevnlig sjekke øyehelsen din kan du forhindre uoppdagede endringer på netthinnen.
ØYESYKDOMMER: Ved å jevnlig sjekke øyehelsen din kan du forhindre uoppdagede endringer på netthinnen. Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Et av kroppens sanseorganer som verdsettes høyt er synet. I løpet av 40 årene begynner man å se endringer i øyelinsen, dette merkes ved at det blir vanskelig å lese lese liten skrift på nært hold.

Dette skjer gradvis, og på et tidspunkt vil mange få behov for briller eller linser.

Viktig med god øyehelse

I en undersøkelse gjort av optikerkjeden Specsavers i 2015 kom det frem at over 60 prosent av nordmenn over 18 år benytter seg av synshjelpemidler. Etter fylte 45 år bruker hele åtte av ti personer briller eller kontaktlinser.

Undersøkelsen viser også at en fjerdedel av nordmenn ikke har vært hos optiker på over fem år.

Gå jevnlig til øyelege om du...

 • Har du en familiehistorikk med opphopning av øyesykdommer som glaukom (grønn stær) eller macula degenerasjon (AMD)
 • Kroppslige sykdommer som diabetes og forhøyet blodtrykk, kan gi synsproblemer og bør holdes under oppsikt.

Kilde: Norges Blindeforbund

- Mange tenker at optikeren kun sjekker om du har behov for briller og hvilken styrke du skal ha i glasset, men optikere kan faktisk redde både syn og liv. Med stadig økende kunnskap og ny teknologi er det lettere for optikere å vurdere folks øyehelse, sier optiker Trine Johnsen.

Les også: Øynene dine kan vise symptomer på sykdom

Anbefaler årlig synsundersøkelse

Johnsen anbefaler en årlig synssjekk for å forhindre uoppdagede endringer på netthinnen.

- Digitale bilder kan for eksempel dokumentere endringer på netthinnen som kan vise seg å være tegn på øyesykdom, men også andre sykdommer som ikke er direkte knyttet til øyet, for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og ulike svulster, sier Johnsen.

Optikere kan ofte oppdage sykdom på øyet og i enkelte tilfeller også andre lidelser.

- Men noen ganger har kunden ventet for lenge med å ta kontakt, noe som kan forverre sykdommen og gjøre den vanskelig eller umulig å behandle. Som oftest går det heldigvis bra, men det hender at syn går tapt fordi pasienter venter for lenge med å ta kontakt, forteller Johnsen.

- Med fundus-kamera kan vi blant annet oppdage enkelte svulsttyper, se tegn på diabetes og høyt blodtrykk. Tidlig diagnose bidrar til å minimere eventuelle skader.

Forebygg nedsatt syn og øyesykdommer

- På hvilken måte kan man selv forebygge nedsatt syn og øyesykdommer?

- Ved å ta jevnlige synsundersøkelser. Ikke slå deg til ro med at har du ikke vondt i øynene, er det ikke noe galt. Mange øyesykdommer kan komme snikende, sier professor ved UiO og øyelege ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Nicolaissen.

- Du skal også være klar over at en del kroppslige sykdommer, som diabetes og forhøyet blodtrykk, kan gi øyesykdommer. Det er også viktig å se på hva som ligger i familien, sier han.

- Ellers er det som er sunt for kroppen sunt for øynene. Det gjelder å ha et variert kosthold, med mye antioksidanter og umettede fettsyrer, samt prøve å stumpe røyken og mosjonere.

Symptomer på øyesykdom

Mange prøver å skjule både for seg selv og andre at de har nedsatt syn. Når det ikke lenger er moro å drive med fluebinding og andre hobbyer eller lese avisen, er det ofte nedsatt syn som er årsaken.

Kjenner du deg igjen på noen av symptomene nedenfor, bør du få undersøkt øynene nærmere, ifølge Norges Blindeforbund.

 • Du kjenner ikke igjen folk på gaten
 • Du klarer ikke å lese avisen
 • Rette linjer (for eksempel dør- og vinduskarmer) ser skjeve ut
 • Du bommer når du skjenker i kaffekoppen
 • Du ser ikke forskjell på rødt og grønt lys
 • Du opplever endret syn bare på det ene øyet
 • Du opplever innskrenket synsfelt
 • Du opplever tåkesyn
 • Du ser ikke fortauskanter
 • Du får nedsatt syn i mørket
 • Du blendes kraftig og lenge av sollys eller møtende bil
 • Du opplever dobbeltsyn

Les også: Svir det i øynene?

Grå stær

En av de vanligste øyesykdommene er grå stær. Den er oftere sett hos eldre mennesker enn yngre, og så mange som syv av ti nordmenn rammes.

- I tillegg til alder har sykdommen sammenheng med UV-lys slik at personer som bor i solrike land eller som ikke beskytter øynene mot sola er mer utsatt. Tåkesyn og uklart syn er et vanlig symptom, og mange er plaget med blending av motgående kjøretøy når de kjører i mørket, sier Johnsen.

- Grå stær rammer ofte det ene øyet før det andre, noe som bidrar til at de første tegnene er vanskelig å oppdage da sykdommen også utvikler seg gradvis. Derfor er det viktig å sjekke øynene jevnlig hos optiker eller lege.

Ifølge optiker Trine Johnsen, finnes det en rekke øyesykdommer, hvorav noen kan få dramatiske konsekvenser dersom de ikke oppdages og behandles.

Dette er de syv mest kjente øyesykdommene og - symptomene:

Netthinneavløsning

Pasienter med netthinneløsning oppleve et smertefritt synstap som kommer plutselig.

Fakta om syn

 • 80 prosent av sanseinntrykkene kommer gjennom øynene.
 • 180 000 nordmenn har i følge Verdens helseorganisasjon så svekket syn at de har problemer med dagligdagse gjøremål som å lese avisen, kjenne igjen folk på gaten og gå i butikken. Mer enn tusen er helt blinde.
 • Synshemmede utgjør 25 prosent av verdens funksjonshemmede.
 • 90 prosent av verdens blinde og svaksynte bor i fattige land.
 • Årlig fødes 1,5 millioner blinde og svaksynte barn.
 • Syn i aldersgruppen fra 70 år.
 • Grå stær utgjør 47,8 prosent av årsakene til synstap i verden.
 • Mer enn hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av aldersrelatert macula degenerasjon (AMD).
 • Cirka 40 000 nordmenn over 70 år har grønn stær.

Kilde: SSBs levekårsundersøkelse

Videre skriver de at "mange beskriver synstapet som en gardin i synsfeltet". Det er ofte perifere deler av synsfeltet som forsvinner, og man kan oppleve skygger i ytterkanten av synsfeltet.

Noen opplever forvarsel i form av lysglimt eller en skur av prikker før synstapet kommer.

Ifølge optiker Trine Johnsen hos Specsavers er netthinneavløsning ikke veldig vanlig, men svært alvorlig. Netthinneavløsning kan føre til blindhet hvis tilstanden ikke oppdages tidsnok. Vanlige årsaker til at netthinnen løsner er kraftige "slag" mot hodet eller høy nærsynthet.

Grønn Stær (Glaukom)

Grønn stær er en kompleks sykdom som kan deles i to hovedkategorier: Kronisk og akutt. Begge er alvorlige øyesykdommer som kan føre til redusert syn og i verste fall blindhet.

Ifølge optiker Trine Johnsen er akutt grønn stær ofte forbundet med intens smerte og røde øyne, og krever umiddelbar behandling av øyelege. Kronisk grønn stær er derimot smertefri, og kan derfor være vanskelig å oppdage.

Grønn stær gir synstap i form av at synsfeltet blir mindre, det vil si at det perifere synsfeltet tapes. Ved grønn stær forsvinner deler av synsfeltet uten å etterlate skygger.

Det kan ta lang tid før man merker dette, da skarpsynet lenge er godt bevart. De første tegnene på grønn stær kan være at det er vanskeligere å se når man går fra et lyst til et mørkt rom, og at det blir vanskeligere å bedømme trinn og hjørner.

- Diagnostisering baserer seg på ulike tester, blant annet trykkmåling, sjekk av endringer på netthinnen og måling av synsfeltet. Noen risikofaktorer er høyt trykk i øyet, arv, sirkulasjonsproblemer og alder. Forekomsten av grønn stær øker med alder, særlig fra 45 år og oppover, opplyser Johnsen.

Regnbuehinnebetennelse

Regnbuehinnebetennelse er en betennelse i iris/regnbuehinnen, som vil si i vevet som utgjør fargen på øyet.

- Det finnes to typer regnbuehinnebetennelse, hvor den akutte er mest alvorlig, opplyser optiker i Specsavers, Trine Johnsen.

Symptomene på regnbuehinnebetennelse ofte komme plutselig, og det rammer vanligvis bare det ene øyet.

Vanlige symptomer er smerter, uklart syn, tåreflod, lysskyhet og øyelokkspasmer (rykninger i små muskler rundt øynene). Øyet blir rødt, særlig i området nær regnbuehinnen. Barn kan ha få, og milde symptomer.

- Hvis en person har flere symptomer beskrevet nedenfor kan det være et tegn på en underliggende reumatisk lidelse. Dette bør derfor testes av lege. Selve betennelsen behandles enkelt med ulike typer øyedråper som fås hos lege/øyelege, fortsetter Johnsen.

Svulst og høyt intrakranielt trykk

Svulst i hjernen kan gi noe forskjellige symptomer avhengig av hvor svulsten er plassert og hvilke nerver den presser på.

- En hjernesvulst kan medføre høyt intrakranialt trykk, det vil si høyt trykk i hodet. Hardt slag mot hodet kan også resultere i økt trykk, for eksempel som følge av hjernerystelse, opplyser optiker i Specsavers, Trine Johnsen.

Symptomer på hjernesvulst er ifølge Johnsen vedvarende hodepine som kan sitte i hele hodet, svimmelhet og dobbeltsyn.

- Noen merker alt dette, andre kan komme til optiker helt uten symptomer. Dermed oppdages det noen ganger litt tilfeldig, eksempelvis når man undersøker synsnerven via et netthinnebilde.

Samsynsproblemer

Samsynproblemer er når øynene ikke samarbeider så bra. Det skyldes ofte en noe svak muskulatur i øynene og litt dårlig finmotorikk/koordinasjon.

- Samsynproblemer ses relativt ofte hos barn med lese- og skrivevansker, uten at dette er dokumentert, informerer optiker i Specsavers, Trine Johnsen.

Ifølge Johnsen er symptomer på problemer med samsynet hodepine (ofte i pannen), smerte/press bak et øye, og noen kan oppleve svimmelhet.

- Hodepinen oppstår gjerne utover dagen og når man driver med nærarbeid. Samsynsproblemer er ikke alvorlig og korrigeres ofte enkelt med briller og eventuelt synstrening, sier hun.

AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon)

AMD, eller aldersrelatert makuladegenerasjon, er en øyesykdom som skader synscellenes funksjon. Dette skjer særlig i den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsyn (makula).

Aldersrelatert makuladegenerasjon, eller AMD, rammer personer over 50 år, og risikoen for å få sykdommen øker med økende alder.

Symptomene på aldersrelatert makuladegenerasjon er et smertefritt synstap som kommer gradvis. Det kan gi problemer med lesing, og synsinntrykkene kan bli forvrengt.

- Pasienter med AMD vil gradvis få dårligere sentralsyn/detaljsyn. Dermed blir det vanskeligere å lese og skrive, ansikter blir uklare og det blir slitsomt å orientere seg på fremmede steder. Til slutt blir synet så dårlig at man ikke kan beholde førerkortet. Det finnes behandling, men for at den skal være så effektiv som mulig må pasienten behandles så tidlig i sykdomsforløpet som mulig, opplyser Johnsen.

Hornhinnebetennelse

Hornhinnebetennelse en betennelse i øyets hornhinne. Hornhinnen er normalt helt klar og gjennomsiktig, og en betennelse kan etterlate arr som reduserer synet.

- Symptomer på hornhinnebetennelse er rødt, vondt øye med puss/rennende øye og lysømfintlighet, opplyser forteller Johnsen.

Bakteriell infeksjon er som regel bare et øye rammet. Det samme gjelder når det er herpes simplex-virus type 1 og varicella zoster virus som står bak.

Herpes zoster ophtalmicus gir utslett med blemmer i pannen og på nesen i tillegg til hornhinnebetennelse. Ved mer smittsomme virusinfeksjoner er det vanlig med betennelse på begge øyne samtidig.

- Bakterielle infeksjoner og infeksjoner med herpes simplex-virus og vannkoppvirus kan gi store skader på hornhinnen. Det er viktig å komme raskt til behandling for å unngå dette, sier Johnsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning