Når ringe legevakt

Sjekk når det er greit å bruke legevakten

Oppstår disse symptomene skal du ikke vente til legekontoret åpner.

NÅR RINGE LEGEVAKT: Hvis du får brystsmerter, skal du ikke vente til legekontoret åpner neste morgen.
NÅR RINGE LEGEVAKT: Hvis du får brystsmerter, skal du ikke vente til legekontoret åpner neste morgen. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Det er fastlegen som skal ta seg av generelle helsespørsmål, men det hender jo at plagene oppstår i helgen eller etter at legekontoret har stengt for dagen.

I slike tilfeller har du valget mellom å vente til de åpner igjen, eller å kontakte legevakten og høre om de har tid til å ta i mot deg.

Men når er det egentlig greit å ringe legevakten?

Vanskelig vurdering

- Det er ikke så lett å angi noen eksakte kriterier for når du skal søke legevakten, men generelt vil jeg si at legevakten skal brukes ved akutt oppstått sykdom som ikke kan vente til neste dag, sier Petter Brelin.

Han er fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Ring legevakten hvis

 • - Barn som har høy feber som ikke går ned med febernedsettende behandling
 • - Barn blir fort slappe og apatiske
 • - Du eller andre får pustevansker
 • - Du eller andre får smerter i brystet
 • - Du eller andre har tegn på hjerneslag som talevansker, plutselig følelsestap eller lammelse i ansikt, bein eller armer
 • - Du eller andre får akutt innsettende hodepine ledsaget av kvalme og/eller oppkast og redusert bevissthet
 • - Dersom du eller andre har diaré og oppkast som fører til uttørring
 • - Du eller andre får ryggsmerter med lammelse i beina eller vannlatingsbesvær
 • - Du eller andre får hodeskader
 • - Du eller andre har fått kuttskader
 • - Du eller andre har akutt redusert allmenntilstand med redusert bevissthet

Kilde: Leder for Drammen legevakt og Legevaktforum Per Magne Mikaelsen

Brelin skjønner at det i blant kan være vanskelig å vurdere hva som faktisk kan vente, og understreker at leger har forståelse for at du kan være engstelig i blant.

- Regelen er derfor at de som er urolige for egen helse blir tatt i mot til undersøkelse, sier han.

Les også: Symptomene du aldri må ignorere

Akutte helseproblemer

Leder for Drammen legevakt og Legevaktforum Per Magne Mikaelsen bekrefter at vi ikke bør ta like lett på å ringe legevakten som fastlegekontoret.

- Men det er riktig å ringe legevakten dersom du har fått et akutt helseproblem som ikke kan vente med behandling til fastlegekontoret åpner. Det kan dreie seg om sykdom, skade eller helsemessige plager, sier Mikaelsen.

Også han syns imidlertid det er vanskelig å komme med noen konkret beskrivelse på plager du bør komme til legevakten med.

Ta brystsmerter på alvor

Likevel er det noen tilstander han med sikkerhet kan si at krever et raskt legebesøk.

- Barn med høy feber, som ikke blir bedre på febernedsettende behandling som Paracet, bør tas med til legevakten, og det samme gjelder barn som relativt fort blir slappe og apatiske, sier han.

For øvrig bør du alltid ta pustevansker og brystsmerter på alvor.

Oppstår slike plager, skal du ikke vente hjemme til fastlegekontoret åpner neste morgen.

- Du bør også ta turen til legevakten dersom du får akutt innsettende hodepine ledsaget av kvalme eller oppkast og redusert bevissthet, eller dersom du har diaré og oppkast utover to til tre dager, som fører til uttørring, sier han.

Tegn på hjerneslag

Vær for øvrig oppmerksom på tegn på hjerneslag.

Det kan for eksempel dreie seg om talevansker og plutselig følelsestap eller lammelse i ansiktet, bein og armer.

- Det er også riktig å ringe legevakten dersom du får ryggsmerter med lammelse i beina eller med påfølgende vannlatingsbesvær, samt hodeskader, kutt og akutt redusert allmenntilstand med redusert bevissthet, sier han.

Fastlegen gir best oppfølging

Det å bruke legevakten til generelle legekonsultasjoner, syns altså verken Brelin eller Mikaelsen er noen god idé.

- Legevakten må få lov til å konsentrere seg om de akutt syke slik at de kan prioritere dem som trenger det mest. Det å bruke legevakten til generelle legebesøk, er dessuten en dårlig løsning for pasientene. Alle trenger en fastlege som kan utrede og følge opp over tid, og det kan du ikke forvente av legevakten, sier Brelin.

Dersom du har vansker med å få time hos legen, for eksempel fordi det til stadighet er lang ventetid, bør du ifølge Brelin ta dette opp med ham eller henne.

- Eventuelt kan du vurdere å bytte til en fastlege med bedre tilgjengelighet, legger han til.

Har ikke fastlegejournalen

Også Mikaelsen mener det er til pasientens beste å velge fastlegen fremfor legevakten når rask legehjelp ikke er påkrevd.

- En viktig årsak til at du ikke skal bruke legevakten til generelle konsultasjoner, er at det er fastlegen som kjenner deg som pasient best. Det er han eller henne som er ansvarlig for å følge opp pasientene sine, og dermed fastlegen som gir deg den beste behandlingen totalt sett, sier Mikaelsen.

Legevakten har heller ikke tilgang til din fastlegejournal, og det kan derfor være vanskelig for vakthavende lege å håndtere ikke-akutte eller generelle henvendelser.

Vern om legevakten

Noen ganger kan det selvfølgelig være vanskelig å få døgnets timer til å strekke til.

Legekontoret har gjerne har åpent mens de fleste av oss jobber, og da kan det kanskje være fristende å utsette legebesøket til etter arbeidstid når legevakten åpner.

- Jeg syns likevel heller ikke dette er spesielt smart. Har du medisinske behov, må du sørge for å sette av tid til disse, og det gjør du best på dagtid, hos fastlegen, sier Brelin.

Han legger til at det tross alt er i alles interesse at vi får rask og god behandling når vi blir akutt syke.

- Og da må vi unngå at legevakten drukner i en mengde ordinære legebesøk. Samtidig er dette altså ikke et fullverdig allmennlegetilbud der du kan få utredet og fulgt opp det som er tidkrevende og trenger flere konsultasjoner, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning