FORSKNING:

Lav IQ kan gi tidlig død

En ny studie sier at jo lavere IQ, desto større er risikoen for å dø som middelaldrende.

GENI? Da har du større sjanse for å bli olding, ifølge en ny undersøkelse om sammenhengen mellom intelligens og død i ung alder.
GENI? Da har du større sjanse for å bli olding, ifølge en ny undersøkelse om sammenhengen mellom intelligens og død i ung alder. Foto: Foto: istockphoto
Publisert Oppdatert

En studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Epidemiology , kommer med oppsiktsvekkende resultater når det gjelder forholdet mellom IQ og død i forholdsvis ung alder.

Èn million svensker

Forskerne hadde et enormt utvalg testpersoner - og en lang testperiode.

I underkant av én million svenske menn ble IQ-testet som rekrutter rundt 18 år gamle.

Alle ble siden fulgt av forskerteamet i gjennomsnittlig 20 år.

Dobbelt så stor risiko

Resultatene viser, ifølge forskerne, en "robust" sammenheng mellom IQ i ung alder og tidlig død.

Risikoen for de med lavest IQ var faktisk mer en dobbelt så stor sammenlignet med deres jevnaldrende med den høyeste IQ-en.

Ulykker, hjertesykdom og selvmord

De med lav IQ ble oftere utsatt for ulykker og hjertesykdom, og tok oftere selvmord enn de andre. Når det gjelder kreft, fant forskerne ingen sammenheng.

Forskerne tok hensyn til faktorer som familiens økonomiske situasjon i barndommen, vekt og generell helsetilstand.

Utdanning bevisstgjør

Selve studien gir ingen forklaring på hvorfor IQ har så mye å si for tidlig død.

Men forskerne peker på at de med høyere IQ gjerne tar høyere utdanning og får gode jobber. Som igjen kan gi økte ressurser til å ta vare på egen helse, som f.eks. å trene og la være å røyke.

Studien ble ledet av professor i folkehelsevitenskap, Finn Rasmussen ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Intelligente i fattige områder

En tidligere studie, gjort av skotske forskere, omhandler litt av det samme.

Den konkluderte med at personer med høy IQ i fattige strøk, levde lenger enn personer med lav IQ. Intelligensen var derimot ikke utslagsgivende for livslengde i rike boligområder.

De om lag tusen skotske testpersonene ble fulgt i en 70-års periode.

LES OGSÅ:

Dum av forurensning

Kilder: sutterhealth.org , epidem.com, aje.oxfordjournals.org, scienceagogo.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning