HELSE

Typiske symptomer på fibromyalgi

Mange går lenge med smerter før de får en diagnose.

FIBROMYALGI: Smertene kan være intense og forflytte seg rundt på kroppen.
FIBROMYALGI: Smertene kan være intense og forflytte seg rundt på kroppen. Foto: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Fibromyalgi er en tilstand som domineres av utbredte og langvarige muskelsmerter.

Årsaken er ukjent og både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller antakelig en rolle.

Fibromyalgi symptomer

Mange med fibromyalgi går lenge med smerter før de får en diagnose.

- Det dominerende symptomet er muskelsmerter, men også dårlig søvnkvalitet, utmattelse og hodepine kan være noen av flere symptomer mange har, sier sykepleier og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet, Trond Haugmark.

Haugmark kan fortelle at selv om de aller fleste som diagnostiseres med sykdommen er kvinner, har de nye diagnosekriteriene som kom i 2010 gjort sitt til at også flere menn blir diagnostisert.

FIBROMYALGI

Årsak: Ukjent

Symptomer: Utbredte muskelsmerter, søvnforstyrrelser, fatigue, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, øresus, munntørrhet, svimmelhet og kvalme. Urolig mage og hyppig vannlating er andre vanlige plager.


Behandling: En kombinasjon av farmakologiske og ikke- farmakologiske behandlingsmetoder som for eksempel tilrettelagt fysisk aktivitet.

- Tidligere ble diagnosen satt på bakgunn av antall «tenderpoints», altså 18 ulike trykkømme punkter rundt omkring på kroppen som var typiske for fibromyalgi. Disse brukes fortsatt i diagnostisering, men i dag er disse kun en del av diagnosekriteriene, sier han.

I tillegg til å inkludere triggerpunktene kartlegges nå blant annet utbredte smerter som skal ha vart mer enn tre måneder, søvnkvalitet, grad av tretthet, hukommelses- og konsentrasjonsvansker, og symptomer på depresjon og angst.

- Dette har nok vært med å bidra til at flere menn får diagnosen, sier Haugmark.

- Heldigvis er ikke fibromyalgi farlig

Haugmark forteller at for mange føles det trygt å endelig få en diagnose.

- Bare det å få vite at det ikke foreligger alvorlig sykdom, og spesielt det at smertene du opplever ikke er farlige, gir en trygghet for mange. Det er plagsomt og vondt, men heldigvis ikke farlig i seg selv, sier han.

Han legger til at det som kan være aller mest slitsomt og utmattende for mennesker med fibromyalgi er at smertene er så uforutsigbare og kan komme med ulik grad av intensitet.

- Smertene kan være intense den ene dagen og mindre intense neste dag, du kan ha smerter som flytter seg rundt i kroppen og for mange er det vanskelig å planlegge hverdagen.

Les også: Dette hjelper mot nakkevondt

Når bør du kontakte lege?

Haugmark mener at dersom du går med smerter over tid er det viktig å kontakte lege.

Muskelsmertene utvikler seg oftest over tid og ofte kommer andre symptomer i tillegg.

- Det som er helt sikkert er at det er en stor helsebelastning, sier han.

Behandling - ny forskning på vei

- Per i dag er det få etablerte behandlingstilbud tilgjengelig for mennesker med fibromyalgi og medikamentell behandling har vist seg å ha begrenset effekt, ifølge Haugmark.

Et forskerteam ved NKRR Diakonhjemmet har som mål å bedre behandlingen for pasienter med fibromyalgi. SALSA-studien tester nå ut et nytt rehabiliteringsprogram som består av kurs i Livsstyrketrening og tilrettelagt fysisk aktivitet ved en Frisklivssentral.

- Gjennom programmet ønsker vi å gi informasjon om fibromyalgi slik at pasienter vet hva de kan forvente og hvordan de kan leve med plagene. Vi vil legge til rette for å styrke ressursene og mulighetene slik at hver enkelt kan ta gode helsevalg for seg - blant annet ved å utforske egne behov, og egne grenser.

SALSA prosjektet

I et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ønsker SALSA prosjektet å teste ut et nytt rehabiliteringsprogram.

Målet er å undersøke effekten av at pasienter med fibromyalgi deltar på et kurs i Livsstyrketrening samt et opplegg for fysisk aktivitet.

Livsstyrketrening handler om å lære å møte de utforingene livet kan gi med fokus på mestring og egne ressurser.

Målet er å se om programmet kan lindre plager, øke den fysisk aktiviten og om dette har en effekt på arbeidsdeltagelsen, ifølge Haugmark.

Svarene fra studien er ventet klare høsten 2019.

Les også: Tegnene på at du stresser for mye

Mange opplever å ikke bli trodd

Også generalsekretær i Norsk revmatikerforbund (NRF), Tone Granaas, mener behandlingstilbudet til mennesker med fibromyalgi må bli bedre.

- Kroniske sykdommer som fibromyalgi har lavstatus blant helsepersonell. Jeg tror det handler om at leger ønsker å få folk friske, noe som ikke er så enkelt med kroniske sykdommer, sier hun.

Hun forteller at mange går med store smerter alt for lenge, opplever å ikke bli trodd og blir sendt rundt fra instans til instans før de får en diagnose.

- Ofte er kommunens tilbud til disse pasientene svært mangelfulle, sier Granaas.

Kroniske sykdommer tar år fra livet

Norsk Revmatikerforbund jobber for et bedre behandlings- og rehabiliteringsforløp for mennesker med revmatiske sykdommer. For at disse menneskene skal få en raskere diagnose og at det skal bli igangsatt tiltak på et tidligere tidspunkt, i tillegg til bedre oppfølging.

- I Norge er vi gode på blålysmedisin, som for eksempel ved hjertesykdom. Der har vi beredskapen og behandlingsforløpet klappet og klar. For kroniske sykdommer er realiteten en helt annen, noe som er synd. Disse sykdommene tar kanskje ikke liv, men de tar år fra livet. For mange er livskvaliteten ekstremt redusert, påpeker hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning