Hygiene og rengjøring på fly

Her er det mest skittent på flyet

Og det er ikke på toalettene...

Bakterier: Det er ikke på toalettene at det er funnet mest skitt og lort på fly...
Bakterier: Det er ikke på toalettene at det er funnet mest skitt og lort på fly... Foto: FOTO: Colourbox.
Publisert Oppdatert

- Som en meget frekvent reisende, har jeg ikke sett at personalet som rydder flyet har rengjort foldebord på setene annet enn muligens å tørke over med tørr duk.

Det sier Ørjan Olsvik, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Tromsø.

Han har selv forsket på hygiene og renhold på fly.

Overflatekontakt størst kilde til smitte

Ut i fra egne erfaringer mener professoren at områdene hvor det er mest skittent på fly, blant annet er på foldebord som er festet til flysetene.

- Det gjelder da matrester og juice, med mer. Men jeg vil også tro at det er ganske skittent hvor andre mennesker har hatt sine uvaskede hender, sier Olsvik.

I Olsviks studie Transmission  of  infectious  diseases associated  with air travel publisert ved American Society for Microbiologys Annual Meeting, kommer det frem at de vanligste kildene til bakteriesmitte blant passasjerer på fly er flymat, luft-og dråpesmitte, personkontakt, overflatekontakt og insektoverførbare sykdommer.

Likevel skyldes rundt 80 prosent av bakteriesmitte kontakt med ulike overflater i flyet.

- Eksempler kan være knappen som får setet til å legge seg bakover, sikkerhetsbeltet og håndtaket hvor man åpner bagasjeluken over hodet, sier han.

Flere bakterier enn på toalettet

Nettstedet Travelmath.com gjennomførte tidligere en undersøkelse hvor de sendte mikrobiologer inn på fly og flyplasser. De testet forskjellige overflater som man er i kontakt med ved en vanlig flytur. Og det var ikke på toalettene forskerne fant flest bakterier:

Det viste seg at overflaten som definitivt bar flest bakterier var foldebordet du har foran deg på flyet.

– Ettersom dette kan føre bakterier direkte til munnen din, bør man unngå at noe som helst av maten din kommer i kontakt med bordet, skriver Travelmath.com i rapporten.

  • Mengden bakterier måltes i antall kolonidannende enheter (CFU).
  • Foldebordet målte 2.155 CFU per kvadrattomme. Til sammenligning har mobilen din, som kan ha opptil 18 ganger flere bakterier enn spyleknappen på et herretoalett, kun 27 CFU per kvadrattomme.
  • Videre viste undersøkelsen at spyleknappen på toalettet, ventilasjonsviftene som du har over hodet ditt og spennen på setebeltet også bærer på en del bakterier.

Maten gjør flest mennesker syke

I følge Olsviks forskningsrapport er det maten som har gjort flest mennesker syke på fly. Det er dog vanligvis trygt å spise mat og drikke vann på fly, og særlig de siste 15 årene har antall matforgiftninger blitt sterkt redusert, i følge rapporten.

Gry Holmbakken er avdelingssjef ved Mattilsynets lokalkontor for Romerike. Kontoret fører tilsyn med alle installasjoner som håndterer mat og dyr på Oslo Lufthavn.

Hun mener at det er store praktiske utfordringer med tilsyn om bord på fly, i tillegg til at Matloven ikke gjelder utenfor Norge.

- Vi har ikke rutinemessige inspeksjoner om bord i fly. Vi får av og til meldinger fra flypassasjerer som mener at de har blitt dårlig av maten som serveres på flyet. Det er likevel svært sjelden at dette er tilfelle og risikoen for å bli smittet av flymat er svært liten, sier Holmbakken.

Ifølge avdelingssjefen produseres flymaten under strenge hygieniske betingelser. Myndighetene i de landene maten produseres, har ansvar for å føre tilsyn med matproduksjonen.

-Norskregistrerte fly som flyr i Norge må forholde seg til kravene i Matloven på lik linje med andre næringsmiddelvirksomheter. Men når flyet forlater norsk territorium, har vi ikke lenger tilsynsmyndighet, sier Holmbakken.

Utfordrende å rengjøre flyet godt nok

Holmbakken forteller videre at det er mer sannsynlig at passasjerene har blitt smittet under oppholdet i utlandet av den lokale maten.

- Derfor er det som regel maten man har spist tidligere som er årsaken til dårlig mage under flyturen, og ikke maten som serveres på selve flyreisen, sier hun.

Det er likevel store muligheter for å bli smittet på fly av nabopassasjerer, dårlig hygiene på toaletter og dårlig hygieniske rutiner blant ansatte, i følge Holmbakken.

- Vi hadde et tilfelle der en famile kastet opp under flyturen, hvorav dette førte til at 15-20 passasjerer som tok flyet etterpå ble syke med omgangssyke, forteller hun.

Hun mener at smitte spres lett på et fly både via ventilasjon, toalett, og at det er tett med folk på et lite område.

- Det kan også være utfordrende å rengjøre flyet tilstrekkelig, selv om flyselskapene har rutiner for dette, sier Holmbakken videre.

Strenge rutiner for renhold

Tonje Næss, kommunikasjonsrågiver ved Norwegian, forteller at de har strenge rutiner for renhold om bord på sine fly.

- Hovedrengjøringen skjer cirka én gang i døgnet, på lengre flyvninger vaskes flyene grundig etter hver flyvning. Vår besetning jobber også med å holde flyene rene og pene gjennom dagen. I tillegg til den daglige rengjøringen skrubbes hele flyet innvendig én til to ganger i måneden, sier Næss.

Også Silje Brandvoll, informasjonssjef ved Widerøes Flyveselskap AS, forteller at foldebordene rengjøres i snitt tre ganger per dag, på noen maskiner to ganger og på andre fire ganger. Dette avhenger av bakke-stopp tiden.

- Våre fly rengjøres med en lett cleaning, kalt LAC ,på stopp som er mellom 25 og 54 minutter, en utvidet cleaning, kalt TAC, ved lengre stopp på 55 minutter, og en mer omfattende cleaning, kalt NSC, etter dagens siste flight, forklarer Brandvoll.

På LAC-standard er det i hovedsak toalett som rengjøres, belter ryddes, søppel tømmes og nakkeservietter blir byttet ved behov, i følge informasjonssjefen.

- På TAC-standard blir punktene på LAC utført, og i tillegg blir gulv støvsuget ved behov og bord blir alltid vasket. På NSC er det en utvidet cleaning, hvor alle kontaktpunkter i kabinen, toalett og cockpit blir rengjort, sier hun.

I tillegg har selskapet en standard med at hvert fly vaskes ned to ganger per år.

- Da er alle setene tatt ut av flyet, gulvtepper blir skiftet og det er en full rens på hele interiøret ombord, sier Brandvoll.

Vil du ha de beste sakene våre på epost? Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev her.

Vil du heller følge oss på Facebook? Lik oss, da vel!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning