Hjernehinnebetennelse

Russ bør ta vaksine. Og det nå!

Hjernehinnebetennelse kan utvikle seg i løpet av timer, og symptomene ligner på fyllesyke.

BØR TA VAKSINE: Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. Russ er spesielt utsatt for å få denne farlige sykdommen. FOTO: Privat
BØR TA VAKSINE: Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. Russ er spesielt utsatt for å få denne farlige sykdommen. FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

- Hvis du vet med deg selv at du har tenkt å feste intenst i russetida, bør du vurdere å ta vaksine mot hjernehinnebetennelse. Det anbefaler overlege ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Jann Storsæter.

Årsaken er at russ som fester hardt, er spesielt utsatt for å få den farlige infeksjonssykdommen. Ifølge helseleksikonet på Doktor Online oppstår en tredjedel av alle tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse hos ungdom mellom 15 og 19 år. Og i russetiden er man ekstra utsatt.

Meningokokkbakterien finnes naturlig i halsen hos omtrent ti prosent av befolkningen, og andelen er høyere hos ungdom. Hos de fleste forsvinner bakterien igjen av seg selv i løpet av noen måneder.

Hos noen få kan den imidlertid trenge gjennom slimhinnen og inn i blodbanen. Hvis den slår seg ned i hjernehinnen, fører det til hjernehinnebetennelse. Ifølge Storsæter vet vi ikke nøyaktig hvorfor dette skjer hos noen få.

Men vi vet at festing over flere dager kan redusere immunforsvaret.

Deling av flaske kan smitte

I tillegg kan man smitte andre dersom man har meningokokk i halsen. Smitte skjer via spytt, og deling av flasker eller kyssing kan spre bakterien. Hvis man får bakterien av noen, øker sjansen for infeksjon hvis man er sår i halsen som følge av mye skriking, eller som følge av frysing. Begge disse risikofaktorene er velkjent hos russ.

Ligner fyllesyke

Og som ikke det var nok, ligner de tidlige symptomene på hjernehinnebetennelse på en real fyllesyke.

Derfor kan det være spesielt vanskelig for personer som har festet mye å komme i gang med den livreddende behandlingen i tide.

Høy dødelighet

Bakterien meningokokk forårsaker såkalt smittsom hjernehinnebetennelse – den farligste varianten av sykdommen. Ubehandlet har denne sykdommen en dødelighet på 50 prosent.

Med behandling er dødeligheten på ti prosent.

Behandlingen som kreves er antibiotika. Jo tidligere man kommer i gang med behandling, jo bedre er prognosene.

Risikoadferd

Det er flere typer adferd som kan øke risikoen for at meningokokkbakterien går fra slimhinnene i halsen og inn i blodet. Og det er nettopp slik adferd man forbinder med russ: Lite søvn, utveksling av spytt, høy promille, frysing og slitasje på stemmebåndene i form av roping og skriking.

 

- Dette senker immunforsvaret og øker risikoen for å få en infeksjon i halsen, sier overlege ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Dag Berild.

Han forteller at hjernehinnebetennelse utvikler seg svært raskt, i løpet av få timer.

- Og noen av symptomene kan minne om tømmermenn, slik som kraftig hodepine, tørste og oppkast, forklarer han.

Berild har behandlet mange tilfeller av hjernehinnebetennelse. Og selv om de fleste blir friske igjen, er det også noen som dør, og andre som får varige mén.

- Noen har blitt døve, andre har måttet amputere fingre og tær på grunn av koldbrann, opplyser han.

Ikke full beskyttelse

Man kan si at vaksine virker ved at den bidrar til å utdanne immunsystemet, slik at kroppen utvikler immunitet som beskytter oss den dagen vi utsettes for ordentlig smitte.

En vaksine mot hjernehinnebetennelse vil ikke gi hundre prosent beskyttelse mot hjernehinnebetennelse. Den vaksinen som er tilgjengelig, gir beskyttelse mot 70 til 80 prosent av de bakteriestammene som er her i landet nå.

- Vi følger nøye med på utviklingen av bakteriestammer både i Norge og i utlandet. I England ble det oppdaget oppblomstring av en farlig bakteriestamme i januar, men den har vi ikke sett i Norge enda, forteller Storsæter.

Vaksinen som russen blir anbefalt å ta kalles blant fagfolk ACWY-vaksine. I Norge finnes i dag to likeverdige vaksiner, som selges under handelsnavnene Menveo og Nimenrix.

I tillegg finnes det en vaksine som gir beskyttelse mot bakteriestamme B. Denne bakteriestammen var veldig vanlig på 1960- og 70-tallet. I dag er den sjelden, og denne vaksinen anbefales kun til spesielt utsatte grupper.

 

Utbrudd kan blusse opp igjen

Slik forebygger du smitte:

• Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile.

• Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din.

• Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.

• Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.

• Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Selv om vaksine ikke gir full beskyttelse, kan det likevel se ut som vaksinasjon har god effekt. I 2010 ble det meldt ni tilfeller av hjernehinnebetennelse som kunne relateres til russefeiringen. I 2011 var tallet fire.

Høsten 2011 gikk Folkehelseinstituttet ut og anbefalte vaksine for ungdom mellom 17 og 19 år, og til russen spesielt. 20-30 prosent av russen har vaksinert seg etter dette, og det har ikke vært utbrudd av hjernehinnebetennelse blant russ siden.

I 2013 var det fire tilfeller totalt blant ungdom mellom 15 og 19 år. I fjor kun ett. Ingen av disse var knyttet til russefeiring. Totalt var det i 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 38, 24 og 27 tilfeller av meningokokkinfeksjoner, mot cirka 100-150 tilfeller årlig i tidsrommet 1987-1997.

- Men vi kan ikke ta for gitt at det vil fortsette slik. Utbrudd kan plutselig blusse opp, og vi følger nøye med, sier Storsæter.

To uker

Fakta om hjernehinnebetennelse

Akutt bakteriell hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som utvikler seg raskt, og som kan være dødelig. De viktigste symptomene er feber, hodepine, nakkestivhet og omtåket bevissthet. Også kvalme, brekninger og et blåmerkelignende utslett i huden er symptomer.

Ved mistanke om hjernehinnebetennelse, skal man umiddelbart ringe 113. Det haster svært med å komme i gang med behandling med antibiotika. Sykdomsforløpet er raskt, og skjer i løpet av timer. Derfor skal man ikke vente på time hos fastlege eller legevakt.

Kilde: Helseleksikonet på Doktor Online

Vaksinen har effekt fra to uker etter at man har tatt den. Det betyr at det haster med å vaksinere seg for årets russ. Vaksinen gir beskyttelse i tre år.

Folkehelseinstituttet anbefaler gjerne ungdom å vurdere vaksine fra de begynner på videregående skole, eller fra de begynner å gå på fest.

Vaksinen koster ca 450 kroner, og kan tas på fastlegekontoret, helsestasjon for ungdom eller ved vaksinasjonskontor.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning