Alkohol på arbeidsplassen

Ti tegn på at kollegaen din har et alkoholproblem

Vanligere enn du kanskje tror.

TAR TID: Det tar ofte lang tid å erkjenne at drikkingen er problematisk for seg selv og andre. FOTO: Thinkstock
TAR TID: Det tar ofte lang tid å erkjenne at drikkingen er problematisk for seg selv og andre. FOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert
Kari Randen, daglig leder for kampanjeorganisasjonen for alkovett AV-OG-TIL. FOTO: Irene Sandved Lunde
Kari Randen, daglig leder for kampanjeorganisasjonen for alkovett AV-OG-TIL. FOTO: Irene Sandved Lunde

– En person med et alkoholproblem ønsker ofte å skjule det for andre, og spesielt overfor kollegaer. Alkoholproblemer på arbeidsplassen kan derfor være vanskelig å oppdage tidlig, og tegnene kan være både tvetydige og diffuse.

Det sier Kari Randen, daglig leder for kampanjeorganisasjonen for alkovett AV-OG-TIL, til Klikk Helse.

Har kollegaen din et alkoholproblem?

Likevel peker hun på noen tegn som kan indikere at din kollega har et alkoholproblem:

* Fraværende: Vedkommende har mye småfravær, spesielt i forbindelse med helger og ferier.

* Kommer sent: Hvis personen ofte kommer for sent på jobb om morgenen, kan det være et tegn på høyt alkoholkonsum kvelden før.

* Oppsøker alkohol: Vedkommende søker situasjoner der alkohol er en ”naturlig del”.

* Gjentagende: Blir ofte beruset.

* Ubehagelig atferd: Kan ta opp pinlige temaer og bli kranglevoren.

* Forlater tidlig: Noen med alkoholproblemer velger å gå hjem tidlig for å skjule beruselsen og alkoholkonsumet.

* Skeier ofte ut: Kollegaen med alkoholproblemet er ofte den som blir beruset i upassende situasjoner. For eksempel den som tok det helt ut i lunsjen hvor andre bare tok ett glass vin.

* Lukter: Han eller hun har ofte en ånde som lukter alkohol.

* Mindre kritisk: Vedkommende blir mindre selvkritisk til egen oppførsel, utseende og hygiene.

* Fraviker: Personen unngår å snakke om problematikken.

– Det tar ofte lang tid å erkjenne at drikkingen er problematisk for seg selv og andre. Derfor vil en person med et alkoholproblem ofte avfeie spørsmål eller påstander om sitt alkoholforbruk, sier Randen.

For all del: Snakk!

Hvis du mistenker at kollegaen din sliter med alkohol bør du ikke være redd for å snakke med vedkommende.

Slik bør du opptre om du skjønner at din kollega sliter med alkohol.

* Din kollega må konfronteres med det.

* Vær forberedt og ha en plan for konfrontasjonen. Notér deg mønstre og signaler som har vekt din mistanke, og hold deg til planen din.

* Planen bør inneholde konkrete tiltak som din kollega kan få hjelp fra.

* Sett deg inn i behandlingsalternativer og hjelpetiltak. Unngå tiltak som kan oppleves truende for den som sliter.

* Det krever mot å gå i rette med en som sliter. Husk at det handler om din arbeidsplass og ditt arbeidsmiljø. Du kan være den som berger liv.

(Kilde: Ledernytt.no).

– Luft dine tanker og bekymringer når for kollegaen når dere er på tomannshånd og når han eller hun er edru. Å være ærlig og konkret på ens egne følelser og opplevelser, og ikke rette en anklagende finger mot den andre part, er viktig for å få til en dialog, understreker hun.

Det kan bli vanskelig å få til en god samtale hvis du opptrer nedsettende overfor kollegaen. En som opplever å bli irettesatt med en pekefinger vil gjerne forsvare seg, noe som kan utspringe i en krangel.

Hvis du er bekymret for at kollegaens alkoholforbruk går utover sikkerheten på arbeidsplassen, råder Randen å ta kontakt med verneombudet eller sjefen.

Det verste du kan gjøre

Ifølge Randen er det verste du kan gjøre å ikke si eller gjøre noe.

– Det kan være ubehagelig å ta opp temaet med den det gjelder. Men jo fortere en tar tak i et problem, desto enklere er det å gjøre noe med det og få hjelp, sier hun.

Mange arbeidsplasser i Norge har et godt fokus på forebygging når det kommer til rus, men det er fortsatt lang vei å gå.

– Hvis en ansatt har alkoholproblemer er det et gjennomgående problem at det går for lang tid og at problemene ofte er svært alvorlige før de blir tatt tak i, forteller Randen.

Mer utbredt enn vi tror

Hun understreker at de fleste arbeidsplasser har ansatte med alkoholproblemer.

– Problemet er mer utbredt enn det vi tror. I det moderne arbeidslivet oppstår det stadig flere gråsoner mellom jobb og fritid. Alkohol er også ofte en del av teambuilding, kundepleie og feiringer. Drikking i jobbsammenheng foregår på de fleste arbeidsplasser, og alkoholkulturen på den enkelte arbeidsplassen har mye å si for alkoholvaner, sier Randen.

Og ja, det er arbeidsplasser som har større alkoholkultur enn andre.

– Hotell- og restaurantbransjen er mer fuktig enn for eksempel utdanningssektoren. Arbeidstakere innen ”friere” yrker som kunst og kultur har en tendens til å ha en mer liberal alkoholkultur enn de som jobber i offentlig sektor. I bransjer som driver med salg, kommunikasjon og medier har drikkevanene i økende grad de senere år blitt en del av arbeidsdagen, forteller hun.

Stort problem hos mange

Randen viser til en undersøkelse Ipsos MMI foretok høsten 2014 for AV-OG-TIL. Her er noen av resultatene:

* 40 prosent av alle arbeidstakere sier at de har opplevd ubehagelige situasjoner i sosiale sammenhenger fordi kolleger har vært beruset.

*27 prosent sier at de har opplevd at kolleger har vært i så redusert tilstand dagen derpå at de har gjort en dårlig jobb.

* Tolv prosent har kolleger som synes de har problematiske alkoholvaner.

(Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos-MMI for AV-OG-TIL oktober 2014).

Test deg selv og finn ut om du har et alkoholproblem her.

PEKEFINGER: Det kan bli vanskelig å få til en god samtale hvis du opptrer nedsettende overfor kollegaen. En som opplever å bli irettesatt med en pekefinger vil gjerne forsvare seg, noe som kan utspringe i en krangel. FOTO: Thinkstock
PEKEFINGER: Det kan bli vanskelig å få til en god samtale hvis du opptrer nedsettende overfor kollegaen. En som opplever å bli irettesatt med en pekefinger vil gjerne forsvare seg, noe som kan utspringe i en krangel. FOTO: Thinkstock

Tre alvorlighetsgrader

Jens Christian Petersen, daglig leder på alkoholrehabiliteringsklinikken Vangseter, skiller mellom forskjellige alvorlighetsgrader.

GRÅSONER: Problemet er mer utbredt enn det vi tror. I det moderne arbeidslivet oppstår det stadig flere gråsoner mellom jobb og fritid. Alkohol er også ofte en del av teambuilding, kundepleie og feiringer. FOTO: Thinkstock
GRÅSONER: Problemet er mer utbredt enn det vi tror. I det moderne arbeidslivet oppstår det stadig flere gråsoner mellom jobb og fritid. Alkohol er også ofte en del av teambuilding, kundepleie og feiringer. FOTO: Thinkstock

– Vi skalerer alltid etter om klienten er i bruk, skadelig bruk eller har en avhengighet. Generelt kan vi si at typiske tegn på at en person har et problematisk forhold til alkohol kan avdekkes i tidlig fase og i sene kjennetegn og symptomer, sier han til Klikk helse, og forklarer:

– I tidlig fase kan kjennetegnene til personen med et alkoholproblem ofte være søvnvansker, han eller hun har en ånde som ofte lukter alkohol, kroniske depresjoner, hyppig fravær fra jobb, samlivsproblemer, økonomiske problemer, angst, irritabilitet og plutselig økende sinne.

Petersen understreker at du bør være oppmerksom og følge med dersom flere av disse symptomene opptrer sammen.

– Sene kjennetegn og symptomer på alkoholproblem er leversykdom, magesår og mageblødning, nerveskade, blodmangel og unormal hjernefunksjon, sier han.

Opptre vennlig

Dersom du har en mistanke om at en kollega sliter med alkohol, er hans største råd å være støttende og omsorgsfull.

– Prøv å tilnærme deg personen på en slik måte at du får vedkommende til å åpne mest mulig opp i forhold til problemet. Orienter deg om hvilke tiltak og muligheter for hjelp det finnes, og tilby deg å være hjelpende i å kartlegge hjelpemuligheter underveis frem til profesjonell hjelp er på plass, sier Petersen.

Atferden på arbeidsplassen til den som sliter er varierende, men det finnes noen fellestrekk:

– Vi erfarer at atferden spenner seg fra gradvis isolasjon og hyppigere og lengere fraværsperioder til nærmest en hyperaktiv innsats på jobben som etter hvert avtar brått og ender med et lenger sykdomsfravær i andre enden, forteller han.

Erkjenn problemet

Hvis du selv sliter med alkohol er det viktigste å erkjenne for deg selv at du har et problem. Deretter bør du søke hjelp.

– Mange som velger å være ærlige om sine alkoholproblemer opplever som regel å få mer støtte og forståelse i sine omgivelser enn de hadde forventet. Plasser du kan søke hjelp hos kan blant annet være hos en AKAN-kontakt på jobben, fastlegen, sjefen eller en tillitsvalgt, selvhjelpsgrupper, offentlige eller private hjelpetilbud eller personer i familien eller vennekretsen du har tillit til, sier Randen.

– At mange velger alkohol og rusmidler som en løsning for å regulere eller kontrollere egen psykisk helse er dessverre ikke uvanlig. Det finnes mange gode hjelpetiltak etablert av det offentlige flere steder i Norge. For de som har en langvarig erfaring med alkoholproblemer vil jeg anbefale å søke hjelp gjennom fastlegen eller å oppsøke en privat klinikk, sier Petersen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen