Velvære

Lykke kan læres

Tren deg opp til det gode liv. Optimisme og livsglede kan læres, mener psykologer.

GLEDE: Et livsglad menneske har bedre helse og lever lenger. Men lykken er oppnåelig for alle.
GLEDE: Et livsglad menneske har bedre helse og lever lenger. Men lykken er oppnåelig for alle. Foto: FOTO: iStockphoto
Publisert Oppdatert

Slik blir du lykkeligere

* Oppsøk andre mennesker og sosiale arenaer. Dette er det som gir de aller fleste mennesker større livskvalitet, viser forskning.

* Bruk de talentene og styrkene du har, om det så er å løse matematiske ligninger, skrive dikt, danse, studere, trene eller administrere.

* Sett deg personlige mål og jobb mot disse. Dette gir glede og mestringsopplevelse.

* Tren jevnlig og sov godt om natten. Fysisk helse spiller inn på den psykiske.

* Vær hyggelig og blid med andre mennesker. Da får du smil og vennlighet tilbake.

* Delta i aktiviteter som gjør deg glad.

* Det å være i "flyt", la seg oppsluke og engasjere av det man driver med, er sterke mekanismer for å leve det gode liv.

- Vi har alle en grunnstemning som er mer eller mindre positiv. Hvor optimistiske vi føler oss, er i stor grad styrt av genene, men det er mulig å lære seg teknikker og bevisst jobbe med å forbedre sin egen livskvalitet, sier psykolog Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet til klikk.no.

Mindre syke, lever lenger

Hun har forsket på livskvalitet og blant annet funnet ut at gener og miljøfaktorer har stor innvirkning på hvor lykkelige vi føler oss. Ikke alle har like stor evne til å glede seg over livet og tenke positivt når de blir stilt overfor livets utfordringer.

Men selv om vår psykiske helse delvis kan være arvet, betyr ikke det at endring er umulig.

- Det blir som med høyde, som er svært arvelig. Gjennomsnittshøyden i befolkningen har likevel steget i løpet av de siste generasjonene. På samme måte kan også gjennomsnittslykken øke.

Lykkelige mennesker lever lenger, de er mindre syke og gjøre det bedre i studier og arbeidsliv, viser forskning.

- I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det viktig å ha en tilfreds befolkning. Har man høy livsglede og livskvalitet, kan levealderen øke med hele ni år. Det betyr at lykke har sterkere positiv effekt enn røyking har negativ effekt, sier Ragnhild Bang Nes.

Vanskeligere for noen

Men det kan være vanskelig å endre og kontrollere måten vi tenker og reagerer på. Ragnhild Bang Nes sammenligner det med slanking.

- Noen kan spise hva som helst uten å legge på seg og har et avslappet forhold til mat, mens andre virkelig må passe på. Å være optimistisk er vanskeligere for noen enn for andre, det har med genene våre å gjøre, understreker Ragnhild Bang Nes.

Psykolog Lisa Vivoll Straume forsker også på lykke og holder på med en doktorgrad om positiv psykologi ved NTNU. Hun driver dessuten Senter for Positiv Psykologi i Trondheim.

Vivoll Straume er opptatt av at lykke ikke bare handler om følelsen av tilfredshet eller personlig velvære. Lykke kan også være å realisere sitt potensiale, i harmoni med den du er og ønsker å være.

LYKKEFORSKER: Alle kan øve seg i å tenke optimistisk, men det vil ikke være like lett for alle, sier psykolog Ragnhild Bang Nes.
LYKKEFORSKER: Alle kan øve seg i å tenke optimistisk, men det vil ikke være like lett for alle, sier psykolog Ragnhild Bang Nes. Foto: FOTO: Folkehelseinstituttet
GOD FLYT: Psykolog Lisa Vivoll Straume mener at lykke kan være å bli oppslukt i det man driver med.
GOD FLYT: Psykolog Lisa Vivoll Straume mener at lykke kan være å bli oppslukt i det man driver med. Foto: FOTO: Privat
Lykkelige mennesker lever lenger, er mindre syke og gjør det bedre i studier og i arbeidsliv

Påvirker prestasjonen

- Man er ikke prisgitt genene. Du kan påvirke din egen skjebne og gjøre svært mye selv, sier forskeren til klikk.no.

- En del ligger i genene. Men man kan ikke gå rundt og tenke: "Jeg er født sånn og har ingen kontroll."

- Om du tenker på den verste opplevelsen i ditt liv like før du skal inn til eksamen, kan du være ganske sikker på at det vil påvirke prestasjonene dine i negativ retning. Men ser du for deg at du skal lykkes, er det større sjanser for at du gjør nettopp det.

Psykologen vektlegger at lykke og livskvalitet er en kombinasjon av gener, personlighet og det miljøet du lever i. Genene dine er et grunnlag, men du er avhengig av ytre stimuli for å hente fram potensialet ditt.

Engasjement og flyt

Ifølge Vivoll Straume er det fullt mulig å lære seg å tenke optimistisk.

- Det fine med oss mennesker er at vi selv kan bestemme hva vi skal tenke. Det er fullt mulig å trene på positive tankestrategier.

Hun mener at engasjement og personlig utvikling er en dimensjon ved lykkebegrepet som ofte blir borte fordi fokuset ligger på velværsfølelsen.

- Lykke dreier seg i stor grad om å kjenne engasjement. Det å være i flyt, å kjenne at man mestrer og lar seg oppsluke av det man driver med, er sterke mekanismer for å leve det gode liv, sier psykologen.

Det er Ragnhild Bang Nes enig i.

- Fokuset må være å gjøre dagene gode og å bruke og utvikle sine styrker. Det vil gi positive konsekvenser både for deg som enkeltindivid og for samfunnet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning