Mental helse

Dette gjør oss lykkelige

God råd ligger langt nede på listen på listen.

VENNER: Nordmenn mener at det å ha venner er det viktigste for at man skal ha det bra.
VENNER: Nordmenn mener at det å ha venner er det viktigste for at man skal ha det bra. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Har du noen gang tenkt over hvilke komponenter som må være til stede i livet ditt for at du skal ha det bra og være tilfreds med tilværelsen?

Vel, det lurte i hvert fall Helsedirektoratet på og fikk derfor gjennomført en undersøkelse blant nordmenn.

Resultatene var både overraskende og betryggende.

Avslører folks holdninger

- Det er blitt gjort mange vitenskapelige undersøkelser som viser hva som er viktig for god psykisk helse, men vi ønsket å sjekke kunnskap og holdninger og hva folk selv mener, sier divisjonsdirektør på divisjon for psykisk helse og rus hos Helsedepartementet, Ellinor F. Major.

Undersøkelsen ble gjort i forkant av befolkningskampanjen Helsedirektoratet har akkurat nå fordi de mener det er viktig for dem å vite hva folk selv mener er av betydning, opplyser Major

Hun forteller også at de skal gjøre en ny måling i etterkant av kampanjen for å se om folks kunnskap og holdninger har endret seg.

Undersøkelsen er blitt gjort blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Jobb og venner viktigst

Ønsker mer åpenhet

I disse dager har Helsedirektoratet en befolkningsrettet kampanje om psykisk helse.

Divisjonsdirektør Ellinor F. Major mener det er ekstremt viktig med åpenhet rundt temaet.

- Det er viktig med mer åpenhet rundt psykiske problemer slik at det blir mindre flaut å innrømme at man har det. Man har alt å vinne på å være åpen rundt det, sier hun til klikk.no.

Hun synes det er viktig å alminneliggjøre psykiske problemer fordi det berører veldig mange in Norge.

- Tall fra Folkehelseinstituttet viser at halvparten av alle nordmenn vil få en psykisk lidelse i løpet av livet, og hele ti prosent av alle nordmenn har til enhver tid en psykisk lidelse.

Deres kampanje er denne gangen spesielt rettet mot menn.

- Det er særlig viktig å nå frem til menn fordi vi ser at de er minst åpne.

Bare fem av ti menn svarer at de ville ha fortalt det til en venn hvis de hadde psykiske problemer, men syv av ti kvinner svarer at de ville fortalt det til en venn.

Les mer på psykisk.no.

Øverst på listen over hva som er viktigst for at vi nordmenn skal ha det bra, ligger venner og en jobb man liker. På tredjeplass på listen ligger det å ha fritidsinteresser.

Rundt ni av ti av de spurte mente at dette var svært viktig for at de skulle være tilfreds med tilværelsen.

- Funnene bekrefter det vi vet fra flere undersøkelser: det er viktig å ha en jobb du liker, i tillegg til venner og fritidsinteresser, forteller divisjonsdirektøren til klikk.no.

Samtidig viser flere vitenskapelige undersøkelser at tap av jobb kan ha konsekvenser for den psykiske helsen.

Bekrefter hvem vi er

Grunnen til at disse tre tingene havner øverst på listen kan være fordi de gir en bekreftelse på hvem vi er, på vår identitet, og vi trenger alle den bekreftelsen.

- Jobben er en arena for utfordringer og mestring, den gir oss opplevelsen av å være til nytte og er også ofte en del av vårt sosiale nettverk. Dette er faktorer som vi vet er viktig for den psykiske helsen, sier Major.

Har du en jobb du liker, er dette en beskyttelsesfaktor for god psykisk helse, mens det å ikke ha en jobb man trives med eller det å ikke ha en jobb i det hele tatt er en risikofaktor for å få psykiske problemer.

Tabellen under viser hvor viktig eller uviktig følgende forhold er for at man skal ah det bra og trives med tilværelsen (svar i prosent)

Svært viktig/viktig

Verken eller

MIndre viktig/ikke viktig

Vet ikke

Å ha venner

95,5

3,0

1,2

0,2

Å ha en jobb du liker

93,7

3,5

1,8

0,8

Å ha fritidsinteresser som er viktig for deg

88,1

9,8

1,8

0,2

Å ikke misbruke rusmidler

81,9

11,3

6,7

0,1

Å ha barn/familie

81,1

10,3

7,7

0,8

Å ha en partner

81

10,2

7,6

1,1

Å ha god råd

66,9

25,2

7,6

0,2

Å spise sunt

64,9

26,8

8,0

0,2

Å trene/være i fysisk aktivitet

63,2

28,6

7,7

0,4

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup for Helsedirektoratet.

Misbruk av rus negativt

Ellinor F. major forteller at Helsedirektoratet er veldig glad for at mange av de som deltok i undersøkelsen mener at det å misbruke rus har negativ effekt på livet deres.

Hele 81,9 prosent svarte at det var viktig for dem å ikke misbruke rusmidler for at de skulle ha det bra.

- Dette er et gledelig resultat siden vi vet at rusmidler både fører til psykiske problemer og forsterker det hvis man allerede har det.

Samtidig ser de at det er et forbedringspotensial når det kommer til fysisk aktivitet og variert kosthold. Det er nemlig godt dokumentert at dette er viktig for en god psykisk helse.

- Dette ønsker vi at skal bli mer kjent, slik at folk tar hensyn til dette når de planlegger hverdagen sin, sier Major.

Blant de lykkeligste i Europa

En nyere rapport som Folkehelseinstituttet har publisert avslører av vi nordmenn er blant dem som er mest tilfredse i Europa. I tillegg er vi minst rammet av psykiske problemer.

Levekårsundersøkelsen «Psykisk helse i Norge» er den mest omfattende sammenligningen mellom nordmenn og andre europeere, og resultatene tyder på at vi er ganske så fornøyd med tilværelsen.

- Selv om enkelte kan ha det tungt til tider, er det alminnelige nivået av belastninger i den norske befolkningen relativt sett lavt sammenlignet med andre land, sier avdelingsdirektør Marit Rognerud ved Folkehelseinstituttet.

Hun mener at dette har å gjøre med at risikofaktorene i Norge er lavere.

- Vi har i snitt gode levekår, lav arbeidsledighet, høy materiell levestandard og stor grad av trygghet og sosial støtte. Det er relativt sett mindre sosiale forskjeller enn i de fleste andre europeiske land, sier Rognerud.

Par mest tilfreds

Resultatene indikerer også at vi blir mer tilfreds når vi blir eldre, dette gjelder spesielt menn.

I tillegg viser tallene at de som er i parforhold er betydelig mer fornøyd med livet enn folk so er enslige.

80 prosent av dem som var i et parforhold svaret at de var tilfreds med tilværelsen.

I Helsedirektoratets undersøkelse svarte 8 av 10 at det å ha en partner var svært viktig eller viktig for at de skulle ha det bra.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning