Deprimert eller bare trist?

- Vi må takle at livet av og til er dritt

Men hvis følelsene går utover din evne til å fungere i livet, er det på tide å søke hjelp

HÅPLØST: Det å være deprimert kan føles håpløst fordi du ikke finner grunnen til at du har det slik du har det.
HÅPLØST: Det å være deprimert kan føles håpløst fordi du ikke finner grunnen til at du har det slik du har det.
Publisert Oppdatert

- Depresjon må ikke forveksles med det å være trist, utafor eller lat, sier psykolog Carina Poulsen.

Hun har skrevet boken ”Hverdagspsyk – hvorfor har du det sånn? Hjelp til å stå i motgang” sammen med psykolog Rebecca Egeland.

Det er nemlig noen viktige forskjeller her.

Når du er trist, er det ofte en konkret hendelse som gjør at du blir lei deg, som for eksempel at har kjæresten gjort det slutt.

- Er du derimot deprimert, finner du ikke nødvendigvis noe konkret som har skjedd som førte til denne følelsen. Mange sier at det skjer helt plutselig og uten noe særlig forvarsel, sier hun.

Lidelsens natur

Poulsen forteller at medfødte egenskaper og sårbarhet spiller en større rolle når det gjelder depresjoner enn tristhet.

- Det å bli deprimert kan føles mer frustrerende enn vanlig tristhet fordi du ikke finner noen spesiell grunn til at du har det vondt. Ofte vil dessuten depresjon av omgivelsene forveksles med latskap fordi isolasjon og inaktivitet er sentrale elementer, sier hun.

Det at personen holder seg for seg selv og er inaktiv kan imidlertid ikke tilskrives en personlig egenskap eller et valg, men er rett og slett et resultat av depresjonen.

- Det er med andre ord lidelsens natur, sier Poulsen.

Flere symptomer

- Klinisk depresjon er en diagnose som stilles på bakgrunn av en samling symptomer. Hovedsymptomene er at pasienten enten kjenner tristhet i så stor grad at det går utover hverdagslige aktiviteter eller vedkommende opplever å miste interessen for ting som før engasjerte, sier Gunvor Marie Dyrdal.

 Psykolog Gunvor Marie Dyrdal
Psykolog Gunvor Marie Dyrdal
Psykolog Carina Poulsen
Psykolog Carina Poulsen

Hun er førsteamanuensis ved NTNU på Gjøvik og psykolog ved Homansbyen Familievernkontor i Oslo.

En deprimert person trenger med andre ord ikke å føle seg kun trist.

- I tillegg til enten tristhet eller tap av interesse, skal til sammen minst fem symptomer være tilstede for å kunne stille diagnosen depresjon - vektendring uten forklaring, søvnforstyrrelser, endret aktivitetsnivå, problemer med å ta beslutninger eller problemer med å konsentrere seg, sier hun.

Du kan også få tanker om døden.

Andre ser det

Det er ifølge Dyrdal like normalt å bli overaktiv som å bli inaktiv når du blir deprimert, og mens noen sover veldig mye, er det andre som nesten ikke får sove i det hele tatt.

- De som lider av depresjon føler seg ofte svært tappet for energi, sier hun. 

Dyrdal forteller at før en diagnose stilles, skal minst fem av disse symptomene ha opptrådt samtidig sammenhengende i minst to uker.

- Det er selvfølgelig slitsomt å oppleve dette, men det er også viktig å huske på at alle har slike følelser fra tid til annen. Det er en del av livet, men om det går utover vår evne til å fungere i livet vårt er det på tide å søke hjelp, sier hun. 

Disse følelsene eller opplevelsene skal for øvrig også kunne observeres av andre for at det skal kunne stilles en klinisk diagnose.

Gå til legen

Hvis dette er tilfellet, er fastlegen som regel første stoppested.

Med mindre du vil betale hele psykologregningen selv, må du nemlig henvises av legen.

- Noen leger vil kanskje ønske å skrive ut en resept på medisin med en gang, og selv om dette noen ganger er nødvendig, vil det ofte for dem med mild eller moderat depresjon være bedre med annen behandling, sier Dyrdal.

Psykologen legger til at depresjoner hos ungdom kan komme til uttrykk annerledes enn hos voksne.

- Ofte kan irritabilitet være det mest fremtredende symptomet, sier hun.

Mister troen

En deprimert person vil videre ha liten tro på at det finnes utveier eller at han eller hun klarer å mestre situasjonen.

- Når de vonde tankene og følelsene vi står overfor er så overveldende og belastende å håndtere, beskytter vi oss selv ved å numme dem. Vi klarer ikke å regulere følelsene på en hensiktsmessig måte og negative tanker tar overhånd. Depresjon blir derfor beskrevet som en tilstand og ikke en følelse, sier Poulsen.

Det å unnvike de vonde følelsene er altså ikke et bevisst valg, men en feilslått forsvarsmekanisme i kroppen.

Skammer seg

Til tross for at ingen velger depresjonen, er det ifølge Poulsen mange som føler skyld fordi de er blitt deprimerte og bebreider seg selv fordi de ikke kommer ut av det på egenhånd.

- Mange opplever også at personer rundt dem ikke forstår hva depresjon er og ikke skjønner hvorfor de ikke bare kan ta seg sammen, noe som kan forverre skammen. Det å skamme seg, gjør imidlertid bare situasjonen verre, og skammen blir dermed sentral ved depresjon, sier Poulsen.

Graden av depresjon kan variere mye.

En lett depresjon kan kanskje beskrives som nedstemthet, mens en person med alvorlig depresjon kan slite med selvmordstanker og konkrete selvmordsplaner.

Ved mild og moderat depresjon vil samtaleterapi, individuelt eller i gruppe, være en aktuell behandlingsform, mens alvorlig deprimerte anbefales medikamentell behandling i tillegg.

Snu tankegangen

Dyrdal syns det er viktig å være klar over at det å være trist i blant er helt normalt, og mener også at alle på et eller annet tidspunkt i livet vil kunne fylle en diagnose for depresjon.

- Noen perioder av livet er vanskeligere enn andre,  og det at du fyller kriteriene for det vi kaller en depresjon i en periode av livet betyr ikke at du er deprimert for alltid. Det er mulig å komme seg ut av en depresjon, sier hun.

Noe av det viktigste vil være å gjenkjenne og å snu den negative tankegangen.

For du trenger ikke å høre på tankene dine når de forteller deg at du skal bli liggende i sengen.

Det er nemlig ofte det å omgås andre som får deg til å se lysere på tilværelsen.

Livet kan være dritt

Det å se lyset i tunnelen kan være vanskelig, og det er nok ikke blitt lettere av at vi lever i en tid da vi i så stor grad fokuserer på det som er bra.

Vi skal mestre alt, lykkes på jobb, ta oss av en vellykket familie og lage hjemmelaget mat.

- På Facebook ser vi bilder der alle er lykkelige, men vi må ha toleranse for at dette ikke er virkeligheten og at livet av og til er dritt.  Dagene er av og til vanskelige, og du vil i løpet av livet møte motstand. Du mister venner, blir syk og kommer kanskje ikke inn på det studiet du vil, og da må du takle dette, sier Dyrdal.

Hun legger til at det er menneskelig å bli lei seg og skuffet, og at dette ikke betyr at du er syk.

- Det er faktisk helt normalt å være lei seg, ha lite energi og å ikke orke å være sosial i perioder, sier hun.

Oppretthold rutiner

Men hvis du opplever at tristheten tar overhånd, og du ikke kan forklare hva den bunner i, er det altså hjelp å få.

Oppsøk fastlegen, en psykolog eller en psykiater, så vil vedkommende kunne utrede og behandle din depresjon.

- I tillegg til behandling er det ved alle former for depresjon viktig å opprettholde hverdagslige rutiner og redusere stress. Selv om du mangler energi og er trøtt, hjelper det sjelden å hvile det av seg. Dersom du isolerer deg, vil du som regel finne mer tid til å gruble og bekymre deg over egen tilstand, sier Poulsen.

Dette kan opprettholde eller i verste fall forverre plagene dine.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning