Omstridt vaksine friskmeldt

Kun én har fått erstatning

Kun én av 315 personer har fått erstatning. Vaksinen som ble tilbudt 180.000 norske barn, er friskmeldt.

SØKT ERSTATNING: Norsk Pasientskadeerstatning har fått inn 315 krav om erstatning fra personer som mener vaksinen har gitt alvorlige bivirkninger.
SØKT ERSTATNING: Norsk Pasientskadeerstatning har fått inn 315 krav om erstatning fra personer som mener vaksinen har gitt alvorlige bivirkninger. Foto: Illustrasjonsfoto: Crestock
Publisert Oppdatert

Den omstridte vaksinen

 • En vaksine mot meningokokk B ble tilbudt 180 000 elever i 8.klasse i tidsrommet 1988 til 1991.
 • Formålet med vaksineforsøket var å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse.
 • Noen av de som fikk vaksinen mener de fikk ME som en bivirkning i årene etterpå.
 • Staten forpliktet seg til å gi full økonomisk erstatning dersom det oppsto varig skade.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Bergens Tidende

Rundt 180.000 elever ble i tidsrommet 1988 til 1991 tilbudt en ny vaksine mot hjernehinnebetennelse, i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Senere ble enkelte av dem som hadde fått vaksinen rammet av ME (kronisk utmattelsessyndrom). Flere av de ME-rammede mistenker at lidelsen kan ha en sammenheng med vaksinen. 315 har søkt om erstatning.

Utelukker ikke sammenheng

Onsdag denne uken publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som viser at det ikke er funnet noen sammenheng mellom vaksineringen på åttende klassetrinn og utviklingen av ME. Sykdommen debuterer heller ikke tidligere hos dem som ble vaksinert enn hos dem som ikke ble vaksinert.

Studien omfatter alle som har fått diagnostisert sykdommen og som er født i årene 1972 til1977.

- Vi har ikke funnet holdepunkter for at vaksinen har forårsaket ME, sier divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet og leder av ME-studien, Per Magnus.

Samtidig understreker Per Magnus at det ikke kan utelukkes at enkelte pasienter kan ha utviklet ME på grunn av vaksinasjonen.

Kun èn har fått erstatning

Folkehelseinstuttets ME-studie

 • 201 pasienter med diagnosen ME besvarte et spørreskjema.
 • Kontrollene ble trukket fra Det sentrale personregisteret. 389 besvarte spørreskjemaet.
 • Fødselsnumrene for pasientene og kontrollene ble koblet mot vaksineregisteret fra meningokokkforsøket. Slik kunne andelen som hadde fått aktiv vaksine i 1988-1991 beregnes for de to gruppene.
 • Tallene tyder på at det ikke er noen sammenheng mellom vaksinen og ME.

Kilde: Folkehelseinstituttet

ME (kronisk utmattelsessyndrom)

 • ME (myalgisk encefalopati) er også kjent som kronisk utmattelsessyndrom.
 • Lidelse er karakterisert av en betydelig og langvarig utmattelse som varer i mer enn seks måneder.
 • De som er rammet opplever å være helt tappet for energi. I tillegg følger andre symptomer og sykdomstegn.
 • Diagnosen er omstridt. Noen mener lidelsen først og fremst er psykologisk. Andre mener sykdommen skyldes for eksempel virusinfeksjoner og hodeskader.
 • Det antaes at rundt 0,2 - 0, 4 prosent av befolkningen er rammet

Kilder: Folkehelseinstituttet, Wikipedia

Pr. 21. oktober i år hadde Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fått inn 315 krav om erstatning fra personer som mener vaksinen har gitt alvorlige og langvarige skader. De fleste som har søkt om erstatning har fått diagnosen ME.

Nå er 184 saker ferdigbehandlet. Så langt har kun én person fått medhold. Det opplyser Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) til Klikk.no.

Utredningen fra NPE bygger på medisinsk kunnskap innhentet hos spesialister fra ulike fagfelt, blant annet innen vaksineproblematikk, nevrologi og infeksjonssykdommer. Utredningen viser at det sannsynligvis ikke er vaksinen som har utløst ME hos de erstatningssøkende.

En annen årsak

Kan dere utelukke at vaksinen ikke kan ha bidratt til ME hos enkelte?

- Man kan ikke utelukke det, men i de sakene der pasienten har fått avslag, er det sannsynligvis en annen årsak til at disse personene har utviklet ME. Det kan være for eksempel være kyssesyken, influensa eller andre infeksjoner, sier Torill Svoldal Stæhr, informasjonssjef i Norsk Pasientskadeerstatning.

De som utviklet ME etter å ha fått vaksinen, må ha fått symptomer på utmattelsessyndromet maksimum 8 uker etter vaksinasjonen, for at de skal være berettiget erstatning.

- Hvis symptomene på ME opptrådte lenge etter vaksinen, anser vi det som usannsynlig at det skyldes vaksinen, sier Stæhr.

Les også: Syk i to år, frisk på tre dager

Infeksjoner

I studien til Folkehelseinstituttet er det funnet en viss sammenheng mellom infeksjoner i barnealder og senere utvikling av ME.

Dette funnet er, ifølge Folkehelseinstituttet, ikke kjent fra tidligere, og kan tyde på at ME-pasienter har en generell tendens til å utvikle infeksjoner.

Det er også funnet en sterk sammenheng mellom mononukleose (kyssesyke) og senere utvikling av ME, noe som er påvist i tidligere studier.

Les også: Sykdommer av en annen verden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning