Brystkreft og tilbakefall

Nytt håp for yngre brystkreftpasienter

Kreftmedisin gir 32 prosent mindre tilbakefall.

LOVENDE: En studie viser at risikoen for tilbakefall av brystkreft etter fem år reduseres med 32 prosent for pasienter som behandles med Zometa og hormonbehandling.
LOVENDE: En studie viser at risikoen for tilbakefall av brystkreft etter fem år reduseres med 32 prosent for pasienter som behandles med Zometa og hormonbehandling. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Nå viser resultatene fra en stor uavhengig studie at hormonbehandling i kombinasjon med kreftmedisinen Zometa reduserer risikoen for tilbakefall av brystkreft med 32 prosent, sammenlignet med bruk av kun hormonterapi.

Share

Daglig leder i Foreningen for Brystkreftopererte, Lise Høie, er positiv til resultatene.

- Det er spennende med data som viser økt sjanse for overlevelse blant unge, brystkreftopererte kvinner. Kanskje dette gir bedre behandling for gruppen det gjelder, sier Høie til Klikk.no.

Tidligere forskning har vist at søvn beskytter mot brystkreft .

32 prosent mindre tilbakefall

Femårsresultatene fra den pågående studien ble presentert 7. juni 2010 på den prestisjetunge kreftkongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago. På kongressen kom det frem flere gode nyheter om fremskritt i kampen mot brystkreft.

Fakta om brystkreft i Norge

  • 35.000 kvinner lever med brystkreftdiagnose i dag.
  • Årlig får rundt 2800 kvinner en brystkreftdiagnose.
  • 1 av 12 kvinner vil utvikle brystkreft.
  • Brystkreft er en av de mest vanlige dødsårsaker blant kvinner.
  • Ca 660 kvinner dør årlig av brystkreft (nesten to kvinner hver dag).
  • Opp mot 30 prosent av brystkreftpasientene vil oppleve tilbakefall. 75 prosent av disse får tilbakefall med spredning til andre organer (fjernmetastaser). Med fjernmetastaser vil 4 av 5 dø av sykdommen innen fem år.

Kilder: Norwegian Breastcancer Group og Kreftregisteret

Om brystkreftstudien ABCSG-12

Studien ABCSC-12 er utført av den østerriske forskergruppen ABCSG (Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group). I studien inngår 1803 premenopausale kvinner (dvs. kvinner som enda ikke har passert overgangsalderen) med tidlig hormonfølsom brystkreft, med spredning til færre enn 10 lymfekjertler.

Kvinnene ble rekruttert til studiene etter å ha gjennomgått operasjon og påbegynt behandling med goserelin for å redusere mengden med naturlig østrogen. Kvinnene ble delt i fire tilfeldige behandlingsgrupper: anastrozol + Zometa, anastrozol alene, tamoxifen + Zometa samt kun tamoxifen. Kvinnene i studien ble behandlet i tre år og ble videre fulgt i tre år.

Studiens primære effektmål var sykdomsfri overlevelse, dvs. tiden til pasientene fikk lokalt tilbakefall, kreft i det andre brystet, fjernmetastaser, annen kreft eller mistet livet. Ved oppfølgning etter 62 måneder fant man at Zometa som tillegg ga signifikant forlenget sykdomsfri overlevelse med 32 prosent.

Studien ABCSG-12 undersøker den direkte beskyttende effekten av Zometa (zoledronsyre 4 mg) på tilbakefall ved brystkreft hos yngre kvinner.

Les også: Slik sjekker du brystene selv

Studien omfatter 1800 kvinner med hormonellfølsom brystkreft som ikke har nådd overgangsalderen. Resultatene viser at risikoen for tilbakefall av brystkreft etter fem år reduseres med 32 prosent for pasienter som behandles med Zometa og hormonbehandling, sammenlignet med pasienter som kun får hormonbehandling.

Flere studier viser det samme

- Bisfosfonater, som zoledronsyre, gis ofte som tilleggsbehandling ved ulike kreftformer for å beskytte bensubstansen mot nedbrytning. Nå tyder data fra flere studier på at zoledronsyre i tillegg forebygger risikoen for tilbakefall ved brystkreft, sier Per Eystein Lønning, professor og onkolog ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen ifølge en pressemelding fra Novartis som produserer Zometa.

Les også: Høyt utdannede får oftere brystkreft

- Femårsdata viser en vedvarende reduksjon i risikoen for tilbakefall, og liknende funn er også vist i to andre mindre studier som nettopp er publisert. Samlet betyr disse funnene at vi nå må diskutere om grupper av norske brystkreftpasienter bør få slik behandling rutinemessig etter operasjon, sier Lønning.

1 av 3 får tilbakefall

Omtrent en tredjedel av kvinner i fertil alder med hormonavhengig brystkreft får tilbakefall. Nær halvparten av tilbakefallene kommer allerede etter to til tre år.

75 prosent av tidlige tilbakefall rammer andre steder i kroppen enn i brystene. Spredningen til andre organer er hovedårsaken til at så mange kvinner dør av brystkreft. Mest vanlig er spredning til skjelett, lunger og lever. Brystkreft er en av de vanligste årsakene til kreftdød blant kvinner. I Norge dør ca 660 kvinner av brystkreft hvert år.

Les også: Kuler i brystet

Lite bivirkninger

Om Zometa og behandlingen

Zometa (zoledronsyre 4 mg) er et bisfosfonat som gis hver tredje til fjerde uke i form av infusjon som tar 15 minutter.

Zometa forebygger skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggradskompresjon, bestråling av eller kirurgisk inngrep i benvev eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med skjelettmetastaser.

Les mer på www.felleskatalogen.no.

Det som også er positivt med denne behandlingen, er at den tolereres godt. Bivirkninger av medisinen er relativt sjeldne

- Det som også er positivt med denne behandlingen, er at den tolereres godt. Bivirkninger av medisinen er relativt sjeldne, sier Turid Aas, avdelingssjef og overlege ved avdeling for bryst- og endokrinkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen og på plass på ASCO.

- Det finnes flere medikamenter på markedet som gir gode resultater, men ikke som er like godt utprøvd og som det finnes så gode data på, sier Aas til Klikk.no.

Ny godkjenning

Zometa er godkjent i 100 land for behandling av skjelettmetastaser. Ved årsskiftet søkte Novartis om ny godkjenning for Zometa for forebygging av tilbakefall av brystkreft hos unge kvinner. Søknaden er sendt til legemiddelmyndighetene i Europa, USA og Japan.

Les også:

Slik senker du kreftrisikoen

Snus er langt mindre farlig enn røyk

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning