Husdyr og hygiene

Kjæledyr kan gi feber, magesmerter og diaré

Det behøver ikke være influensa. Se hva kjæledyra våre smitter oss med.

INFEKSJONSFARE! Kjæledyra våre er opphav til en rekke infeksjonssykdommer som smitter fra dyr til mennesker. God hygiene er et must for alle husdyreiere.
INFEKSJONSFARE! Kjæledyra våre er opphav til en rekke infeksjonssykdommer som smitter fra dyr til mennesker. God hygiene er et must for alle husdyreiere. Foto: Foto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert
SMITTEVERN: God generell hygiene, og spesielt håndhygiene, er viktig for alle som har med dyr å gjøre - også våre egne kjæledyr.
SMITTEVERN: God generell hygiene, og spesielt håndhygiene, er viktig for alle som har med dyr å gjøre - også våre egne kjæledyr. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det finnes, i følge tall fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, ett eller flere kjæledyr i rundt 800 000 av norske hjem, og mange av dem er smittebærere av en rekke sykdommer som smitter til mennesker, såkalte zoonoser.

Zoonoser er ansvarlige for flere store smitteutbrudd av alvorlige sykdommer, som HIV, rabies, og forskjellige typer pest (som Svartedauden, som var en byllepest), samt flere typer alvorlige febersykdommer (ebola, gul feber, tyfoidfeber).

Det er også blitt kjent at kugalskap (BSE) er opphavet til en ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Del saken med andre!

Et verdensproblem

Ifølge det amerikanske National Center for Foreign Animal and Zoonotic Disease Defence (FAZD) er smitte fra dyr til mennesker et økende problem på verdensbasis, og 75 prosent av alle nye infeksjonssykdommer kommer fra dyr.

Merkelig nok er verken svine- eller fugleinfluensa klassifisert som zoonoser, ettersom infeksjonen smitter fra menneske til menneske oftere enn fra dyr til menneske.

Her kan du laste ned Veterinærinstituttets brosjyre om zoonoser.

I 2008 utarbeidet Universitetet for miljø- og bioteknologi (UMB) en forskningsrapport om zoonoser, der de ser på zoonoser i Norge i et fremtidsperspektiv.

Håndhygiene

- Generell god hygiene er forebyggende mot infeksjonssmitte fra dyr, forteller lege Tone Bruun ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

De har ingen egne tall på hvor mange av de nye infeksjonssykdommene kommer fra dyr, men synes FAZD sine tall høres reelle ut.

- De viktigste nye infeksjonssykdommene hos mennesker, som ikke kommer fra dyr, er vel som regel "gamle" sykdommer som har endret seg noe, for eksempel blitt motstandsdyktige mot antibiotika.

Lege Tone Bruun sier at foreldre generelt bør lære barna sine god håndhygiene når de leker med dyr, både dem hjemme og hvis de drar på en besøksgård. Spesielt de minste barna må hjelpes med håndhygienen.

- De klarer det ikke så lett selv, så pass på at de får vasket seg godt på hendene etter de har vært i kontakt med dyr.

Hun minner også om at noen av zoonosene smitter fra dyrekjøtt og over til oss, for eksempel campylobacter og salmonella. Se fhi.nos pdf om god hygiene på kjøkkenet her .

Hund

Hunder kan bære med seg Campylobacter upsaliensis og likevel være symptomfrie og friske. Bakteriene skilles ut med avføring og smitter via forurenset mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

Infeksjon med Campylobacter (campylobacteriose) er den vanligste registrerte årsaken til bakteriell tarmsykdom hos mennesker i Norge.

Symptomer er diaré (kan være blod- og slimtilblandet), feber og magesmerter. Inkubasjonstid er vanligvis 1 - 10 dager, og ca 20 % av de syke vil ha symptomer i over en uke. Alvorlige ettersykdommer, for eksempel Guillain-Barrés syndrom, som fører til lammelser i bena, kan forekomme. Dødsfall er svært sjelden. Les mer om Campylobacter hos Folkehelseinstituttet.

Hunder kan også overføre Cryptosporidium til eierne sine. Cryptosporidium er en diarésykdom som i alvorlige tilfeller gir feber og kramper.

Hunder kan også være bærere av Toksoplasma gondii og pelsmidd (se Katt). Hunder og katter kan smitte oss med spolorm. Infeksjon gir vanligvis ingen eller lite symptomer, og larvene vil vanligvis forsvinne av seg selv uten behandling. I sjeldne tilfeller kan larven følge blodårene og vandre inn i indre organer. Dette kan gi ulike symptomer, avhengig av hvor parasitten vandrer. Disse parasittene smitter stort sett ikke ved direkte kontakt, ettersom parasittene trenger et modningsstadium i hundens eller kattens avføring eller i jorda før de er smittsomme.

Man bør derfor fjerne synlig avføring fra hund og katt fra for eksempel barnas sandkasse, eller fra områder der barna leker (husk håndvask etterpå). Ormebehandling av hunder og katter er, i tillegg til håndvask etter f.eks. lek i sandkasse, et effektivt forebyggende tiltak, skriver fhi.no .

Katt

Toksoplasmose forårsakes av den encellede parasitten Toxoplasma gondii som har sitt voksne stadium i tarmen hos kattedyr. Parasittene danner mikroskopiske egg som kommer ut med avføring fra kattene (endevert), og som så kan spises av andre dyr (mellomvert). I mellomverten utvikles små blærer, som inneholder mange parasitter, i muskulaturen. Når mellomverten spises av en endevert, utvikles parasittene inne i disse cystene til voksne parasitter igjen. De fleste katter smittes i ung alder. De blir ikke særlig syke, og blir raskt immune mot parasitten.

Foto: Foto: Colourbox.no, Dmitry Aremaev

Symptomer på toksoplasmose hos mennesker er vanligvis lite spesifikke, men lette forkjølelseslignende symptomer kan forekomme. Hos mennesker med redusert immunforsvar kan det utvikles alvorlig sykdom og død.

Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader, men hvis kvinnen har vært smittet tidligere vil hun være immun mot parasitten. Les mer om toksoplasmose hos Folkehelseinstituttet. De har også laget en egen pdf om sykdommen.

Katter er i tillegg på listen over dyr som kan overføre smitte av ringorm (se Smågnagere), Cryptosoridium og spolorm (se Hunder) og pelsmidd til mennesker. Pelsmidd (Cheyletiella) finner man fra tid til annen hos norske hunder, katter og kaniner. Pelsmidd kan gå over på mennesker dersom man er i nær kontakt med dyret, men kan ikke etablere seg hos oss. Parasitten kan gi kløe og irritasjon i form av små røde flekker (bitt) på armer, ben, og øvre del av kroppen. Særlig barn er utsatt for bitt. Dyr med midd trenger ikke se syke ut.

Katteklor eller bitt kan gi infeksjon med bakterien Bartonella henselae og opphav til "cat-scratch-disease". Sykdommen kan gi langvarig feber, som hos de fleste vil gå over av seg selv. Behandling er ofte ikke nødvendig, men dette bør vurderes av lege. Bakterien er sjelden hos norske katter, og kan også forekomme hos hunder og kaniner.

Kanin

Selv om det er drøvtyggere som er såkalt hovedreservoar for VTEC (Enterohemoragiske E. coli (EHEC), VTEC O26, O103, O111, O145 og O157), kan også kaniner og gris være smittebærere. Smitte til menneske kan bl.a. skje ved inntak av forurenset mat, direkte kontakt med smittebærende dyr og/eller deres avføring, via badevann, men også via nær personkontakt. Norske husdyr kan smittes av VTEC fra ville dyr, via infisert fôr, direkte eller indirekte fra andre besetninger eller direkte fra smittebærende mennesker. Les mer om VTEC på Veterinærinstituttets sider.

Kaniner kan også være bærere av ringorm (se Smågnagere), og de kan ha pelsmidd (se Katt).

Hest

Foto: Foto: Colourbox.no

Holder du på med hest, er sjansen stor for at du på et eller annet tidspunkt smittes av ringorm (se Smågnagere).

Smågnagere

Marsvin er en av hovedsmittekildene for ringorm. Sykdommen ringorm skyldes ingen orm, men er en soppinfeksjon i huden. Symptomene hos dyr varierer fra ingen, via lett kløe og håravfall, til hårløse flekker med betennelser i huden. Katter og marsvin kan bære smitten uten å vise symptomer.

Foto: Foto: Colourbox.no

Hos mennesker gir sykdommen flate, rødlige utslett. Infeksjonen er mest hissig i skorpens ytterkant, samtidig som huden leges raskt i sentrum av skorpen, med et ringformet utslett som resultat. Kløe er ikke uvanlig. Prøvetaking fra utslettet er nødvendig for å kunne stille en sikker diagnose.

Behandling av ringorm kan ta svært lang tid, og smitterisikoen er til stede så lenge det finnes levende soppsporer i miljøet. Les mer om ringorm hos Veterinærinstituttet.

Smågnagere er mellomverter for Toksoplasma gondii (se Katt).

Fugler

Foto: Foto: Colourbox.no

Fugler, også burfugl, kan være bærere av Campylobacter (se Hund).

Les også:

Egne fly for kjæledyrene

Hva gjør du når et kjæledyr dør?

Solgt som puddel

Reptiler

Foto: Foto: Colourbox.no

Eiere av reptiler er i fare for å få salmonellainfeksjon. I 2007 døde en tre uker gammel amerikansk baby fra salmonellainfeksjon etter å ha tatt på en skilpadde. I 2000 skrev Tidsskrift for den norske legeforening om faren for salmonellasmitte fra reptiler og krypdyr, og bemerket blant annet at det finnes rundt 10 000 krypdyr som kjæledyr i osloområdet. De fleste er skilpadder. Mer enn 90 % av skilpadder kan være bærere av salmonella. Mange eiere av skilpadder er ikke klar over faren for smitte med Salmonella fra kjæledyrene sine, skriver de.

Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning