Oppdragelse av gutter og jenter

- Foreldre stiller høyere krav til jenter enn til gutter

Oppdrar gutter til å bli en type mann mødrene selv ikke ville giftet seg med.

OPPDRAS TIL Å BLI LATE? Foreldre stiller lavere krav til gutter enn til jenter, mener ekspertene, og oppdrar dermed gutter som blir lite selvstendige og ikke bidrar til fellesskapet.
OPPDRAS TIL Å BLI LATE? Foreldre stiller lavere krav til gutter enn til jenter, mener ekspertene, og oppdrar dermed gutter som blir lite selvstendige og ikke bidrar til fellesskapet. Foto: Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Min erfaring er at foreldre stiller høyere krav til jenter enn gutter når det gjelder å følge opp plikter.

Det sier Jesper Juul, den danske familieterapeuten og forfatteren som særlig har hatt fokus på samliv, barn og barneoppdragelse.

Han tror at dette henger sammen med at kvinner stiller høyere krav til seg selv som servicemennesker i familien, og særlig i forhold til mannlige partnere.

- Dermed gir mødre, spesielt, en uverdig kvinnerolle videre til sine døtre. Samtidig bærer fedre en stor del av ansvaret fordi de stadig forventer å bli betjent av kvinner. Vi skal ikke langt sydpå i Europa før disse forventningene også omfatter døtrene, mener Juul.

- Gutter opplever lite tillit

Hedvig Montgomery, psykolog med familieterapi som spesialitet, tror at vi setter mer pris på typisk feminine egenskaper heller enn maskuline, og at jenter dermed får mer ros og mer plass - og dermed utfører de også bedre arbeid.

- Guttenes egenskaper, som er litt mer utagerende og litt mer «rotete», blir ofte sett på som negative både på skolen og hjemme. Det gjør nok at mange gutter slutter å prøve, og heller ikke tror at de kan levere det som forventes av dem, mener Montgomery.

- Skal du få barn som er selvstendige, må du vise dem tillit. Jeg tror mange gutter opplever liten tillit, både fra foreldre og lærere. Guttenes egenskaper blir ikke satt pris på, og dermed gjemmer de seg. Som regel i dataspill, sier psykologen videre.

Jevnt over oppdras det nydelige gutter og menn i Norge, mener Montgomery.

- Men vi ser også at det er flere gutter enn jenter som sliter, både fysisk og psykisk. De faller lettere utenfor og får i mindre grad hjelp enn jentene, sier psykologen.

Hun tror at alle gutte-mødre og -fedre skal tenke gjennom om de gir guttene den plassen og den hjelpen de faktisk trenger, ikke bare hjelp på autopilot.

- For det er autopilot-hjelpen, den du bare gir uten å sjekke om den trengs og om den er til nytte, som fører til lite selvstendige barn, sier Montgomery.

- Lærer vi jentene å vaske klær mens guttene får bygge lego?

- Nei, vi lærer jentene å være for perfekte, og guttene å spille dataspill.

- Jenter får flere plikter

Juul presiserer at han snakker av egen, klinisk erfaring, samt inntrykket han har dannet seg gjennom sitt arbeide som familierådgiver i store tyske og østerriske aviser.

- Jeg tror at gutter blir bedt om å ta mindre ansvar for felleskapet, men at noe tyder på at det går samme vei for jentene, sier Juul.

Han tenker samtidig at mødre muligens oppdrar sønnene sine til å bli en type mann de selv aldri ville giftet seg med; altså en som ikke vasker, rydder, lager mat eller tar ansvar:

- Dette oppdager de først når sønnene stifter familie. Mange menn har jo helt fra fødselen av erfart at kvinners kjærlighet i stor grad er forbundet med service, sier han.

Likevel understreker familieterapeuten at ansvaret for dette ligger både hos mødre og fedre.

- De voksnes funksjon som rollemodeller er en sterk kraft, sier han.

Foreldre gir for mye service

Montgomery tror at foreldregenerasjonen gir for mye service til barna.

- Vi glemmer at det er en viktig foreldreoppgave å lære barna å klare seg selv, og dermed er vi for raskt ute med å hjelpe, sier psykologen.

Hun mener at dette noen ganger er for å spare tid, andre ganger fordi vi er redde for hva som skjer hvis barna gjør noe på egen hånd, og ofte fordi vi ikke tenker over det.

- Jeg ser ingen forskjell på hvor mye hjelp jenter og gutter får, men gutter trenger generelt hjelp litt lengre enn jentene. Det er ikke fordi gutter er dårligere mennesker, men fordi de fra naturens side modnes langsommere enn jentene, sier Montgomery.

- Kanskje blir vi foreldre noen ganger så vant til å hjelpe guttene våre at vi glemmer å slippe dem?, reflekterer hun.

 Endring i kjønnslikestillingen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gutter mellom 16 og 24 år i 2010 brukte i gjennomsnitt 32 minutter på husarbeid per dag, mens jenter mellom 16 og 24 år brukte 47 minutter per dag.

Men til tross for at tenåringsgutter vier mindre tid til husarbeid enn jenter, og ekspertene mener at guttene til dels oppdras til å bli litt mer uansvarlig enn jenter, ser man likevel en endring i kjønnslikestillingen i norske hjem.

En annen rapport fra SSB viser nemlig at kjønnsrollemønsteret har endret seg markant siden 1970-tallet. Fedre bruker i dag mer tid i hjemmet og mindre tid på jobb, for mødre er det motsatt.

- Glemmer formålet med oppdragelse

Motgomery tror derimot ikke at plikter hjemme nødvendigvis er så avgjørende:

- Det som er viktig er at barna får føle at de er både til nytte og del av en familie hvor man hjelper hverandre. Det skjer på forskjellige måter i forskjellige familier. Poenget er ikke at tenåringene skal ha plikter, men at de skal lære seg selvstendighet og ansvarlighet, understreker hun.

Psykologens inntrykk er at det finnes mange dyktige og bevisste foreldre:

- Men av og til glemmer vi selve formålet med barneoppdragelse; at barna skal bli selvstendige, reflekterte og ansvarlige når de er sånn omtrent 20 år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning