To på en gang

Tvillinger, men helt forskjellige

Rianna og Ronja er eneggede tvillinger. Likevel er det lite annet enn utseendet de to seksåringene har til felles.

LIKE UTENPÅ: Seksåringene Ronja og Rianna har vært som to dråper vann siden de ble født, men de har vidt forskjellige personligheter.
LIKE UTENPÅ: Seksåringene Ronja og Rianna har vært som to dråper vann siden de ble født, men de har vidt forskjellige personligheter. Foto: Foto: Privat
Publisert Oppdatert
PRIKK LIKE: - Ronja og Rianna (6) er forskjellige på alle mulige måter, slår mamma Tone Damstuen Ryland fast.  Like forskjellig som lillebror Marcus på fire.
PRIKK LIKE: - Ronja og Rianna (6) er forskjellige på alle mulige måter, slår mamma Tone Damstuen Ryland fast. Like forskjellig som lillebror Marcus på fire. Foto: FOTO: Privat

- Ronja og Rianna (6) er forskjellige på alle mulige måter, slår mamma Tone Damstuen Ryland fast.

Hun forteller at mens den ene datteren er somlete og treg, er den andre effektiv og kjører på med det meste.

Og mens den ene tvillingen er veldig følsom, er den andre nærmest likegyldig til det meste som skjer.

- Det er også slik at den ene gjerne skriker etter oppmerksomhet, mens den andre datteren min spør fint når det er noe hun vil. I tillegg er det jo humoren. Også på det området er de helt forskjellige, sier hun.

Rianna og Ronja er med andre ord 100 prosent seg selv - akkurat som lillebror Marcus på fire.

Veldig like

- Det eneste de har felles er altså utseendet, men for meg som bor sammen dem og ser dem hver dag er det ikke noe problem å se forskjell, sier Tone.

Hun forstår likevel at andre kan slite litt med det, og forteller at også jentene selv har oppdaget dette.

De har for lengst funnet ut at man som tvillinger kan ha mye moro av å lure omverdenen til å tro at man er en annen en den man egentlig er.

Stadig større forskjeller

Dette kan bidra til at eneggede tvillinger blir forskjellige:

  • Ulikt klassemiljø / avdeling i barnehagen
  • Valg av venner
  • Forskjellige fritidsaktiviteter
  • Erfaringer som for eksempel sykdom

Mens noen tvillingforeldre merker at barna er forskjellige allerede mens de ligger i magen, har ulikhetene til Tones døtre kommet etter hvert.

- Jeg kan ikke huske at de var så forskjellige da de var små, men det har skjedd en utvikling de siste to årene. Kanskje særlig etter at de begynte på skolen, sier hun.

Nå velger jentene helst forskjellige lekekamerater, men de trives forstsatt godt i hverandres selskap.

Kalles ofte bare tvillingene eller jentene

Som mamma merker Tone godt at folk flest har lett for å se på tvillinger som en slags enhet.

- De kalles gjerne for jentene eller tvillingene i stede for Ronja og Rianna, og de fleste antar at hvis en ene vil noe, vil også den andre. Slik er det imidlertid ikke alltid, selv om de som andre søsken gjerne vil ha og få lov til akkurat det samme som den andre, sier hun.

Foreløpig er ikke Ronja og Rianna selv så bevisste på hvordan andre ser dem, men Tone regner med at dette kommer etter hvert som de blir større.

Tre hovedfaktorer

Det er flere ting som påvirker hvor like tvillinger blir.

- Vi operer med tre faktorer som virker inn på hvordan man blir: gener, felles miljø og unikt miljø, sier Thomas Sevenius Nilsen.

Han er seniorrådgiver ved Nasjonalt tvillingregister ved Nasjonalt folkeinstitutt.

Forskjellige venner

- Det unike miljøet er det som per definisjon ikke er felles for tvillingene. Det er noe som kun vedvarer for den ene tvillingen, sier han.

For eksempel kan man tenke seg at den ene av tvillingene blir utsatt for noe den andre ikke blir, som en sykdom, eller at de har forskjellige venner og kanskje av den grunn utvikler forskjellige interesser.

- Eller de kommer kanskje i hver sin klasse med forskjellig klassemiljø, sier han.

Responderer ulikt på miljøet

På denne måten påvirker altså gener og miljø hverandre.

- Det betyr enkelt sagt at miljø kan påvirke hvordan gener slår ut og omvendt. Hvis man for eksempel er disponert for en type adferd, vil faktorer i klassemiljøet kunne virke svekkende eller forsterkende på denne adferden, sier han.

Hvis tvillingene går i forskjellige klasser, vil de da kunne respondere ulikt på miljøet og dermed utvikle seg ulikt.

- Og når tvillingene blir eldre og flytter hjemmefra hver for seg, får ulike jobber og hver sin familie vil forskjellen i miljøpåvirkning øke, fortsetter Nilsen.

Genetiske sykdommer

Likevel leser man iblant om tvillinger som først møtes etter mange år, etter å ha vokst opp hvert sitt sted, og som rask oppdager at de har felles interesser og felles meninger.

TO SMÅ PRINSESSER: Mamma Tone Damstuen Ryland og pappa Joachim Aasemyr ser lett forskjell på jentene sine, men de fleste andre sliter litt.
TO SMÅ PRINSESSER: Mamma Tone Damstuen Ryland og pappa Joachim Aasemyr ser lett forskjell på jentene sine, men de fleste andre sliter litt. Foto: Foto: Privat

- For trekk som er sterkt påvirket av gener, vil disse i stor grad være like selv om tvillingene har vokst opp ulike steder. Adferd og intelligens er moderat til høyt arvelig, slik at under relativt like omstendigheter vil eneggede tvillinger som vokser opp fra hverandre kunne være ganske like, sier han.

Derfor blir eneggede tvillinger mer like enn toeggede:

Eneggede tvillinger utvikler seg fra den samme befruktede eggcellen. Barna har samme arveanlegg fordi de er resultat av den samme befruktningen, men de kan ha hatt noe forskjellig miljø under utviklingen i livmoren som for eksempel kan føre til ulik fødselsvekt. Eneggede tvillinger er av samme kjønn og veldig like.

Toeggede tvillinger er et resultat av at to eggceller løsner samtidig hos kvinnen. De blir befruktet av hver sin sædcelle.

Tvillingene kan ha samme eller forskjellig kjønn og de blir ikke mer like enn søsken vanligvis er.

Han understreker imidlertid at det er store variasjoner her.

- For de sykdommene som er 100 prosent genetisk bestemt, for eksempel Huntingtons sykdom, vil begge få sykdommen, sier Nilsen.

Felles talent

- Man vil også ofte se at gener og miljø samsvarer. Hvis man er musikalsk, vil man for eksempel oppsøke sammenhenger med musikk, og det kan tenkes at foreldrene responderer på musikaliteten ved å sende tvillingen på musikkskole, sier han.

Hvis dette skjer i begge familier, vil tvillingene selv om de vokser opp separat, kunne ha interesse for musikk.

Dermed blir de likere siden genene de har felles legger til rette for samme type miljørespons.

Større forskjeller med ulikt kjønn

Kjønn kan også ha noe å si for hvor like barna blir.

- Hvis man har tvillinger av ulikt kjønn, vil det være kjønnsforskjeller som både skyldes at de er genetisk og fysiologisk forskjellige. I tillegg har gjerne gutter og jenter forskjellige venner, interesser og blir behandlet ulikt, sier seniorrådgiveren.

Den mest åpenbare likheten vil derfor være at barna likner på hverandre utseendemessig.

- Måten vi finner ut om tvillinger er eneggede eller toeggede, er å spørre dem om tvillinglikhet. Har de samme øyenfarge, samme hårfarge og hårtype, lik stemme og blir de forvekslet av andre? Dette gjelder nemlig i hovedsak eneggede tvillinger, sier han.

Toeggede tvillinger er som andre søsken

Når det gjelder toeggede tvillinger, er de like genetisk like som søsken flest.

Forskjellen på dem og søsken født med noen års mellomrom, er at de vokser opp på samme sted, til samme tid og under samme familieforhold.

- Så hvis miljøet har en betydning for hvordan de utvikler seg, vil forskjellig miljø kunne ha innvirkning på barna, sier Nilsen.

Felles miljøfaktorer

For eksempel kan man tenke seg at barn nummer én i en familie vokser opp i en by, mens familien flytter på landet når barn nummer to blir født.

- Det betyr at de er utsatt for forskjellige typer miljøpåvikning i tidlig barneår - som blant annet forurensning. Skulle foreldrene skilles, vil barn nummer to oppleve foreldrenes skilsmisse i tidlig alder, mens barn nummer én er eldre og håndterer det på annet vis, sier Nilsen.

Med toeggede tvillinger vil dermed situasjonen bli en annen enn for andre søsken.

De vil jo hele tiden bli utsatt for alle de samme miljøfaktorene siden de er født på samme tidspunkt, og miljøet vil dermed bidra med sitt til at de blir like.

Les også:

Hva skal tvillingene hete?

Slik snakker tvillingene sammen

Slik takler du to tette barn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning